Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برای نخستین‌بار مرکز آزمایش دی‌ان‌ای در طب عدلی فعال شد

برای نخستین‌بار امروز (یک‌شنبه، ۶ دلو) مرکز آزمایش «دی‌ان‌ای» در طب عدلی افغانستان فعال شد.

این مرکز، پیش از چاشت امروز از سوی عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه، فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه و مقام‌های دیگر حکومت گشایش یافت.

این مرکز به هزینۀ پنجاه میلیون افغانی ساخته‌است و متخصاصان داخلی آزمایش‌ها را انجام می‌دهند.

در افغانستان پیش از این چنین مرکزی وجود نداشت و دی‌ان‌ای بیماران و متهمان و قربانیان حمله‌های هراس‌افگنی برای آزمایش به بیرون از افغانستان فرستاده می‌شدند.

فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه گفت: «این مرکز به خاطر این است که تفکیک کند بین کسی که بی‌گناه است و کسی که گناه‌کار است. این مرکز می‌تواند نمونه‌های انسان‌هایی را که در انفجار و انتحار و حوادث طبیعی ازبین می‌روند شناسای کنند.»

رییس اجراییه در حالی‌که ایجاد این مرکز را در تأمین عدالت حیاتی می‌‎داند، اما بر استقلالیت این نهاد تأکید می‌ورزد: «اگر در این‌جا هم مداخله صورت گرفت ....موضوع خراب می‌شود. مداخله در این بخش، از هیچ منبع، از هیچ ارگان نباید تحمل شود.»

دی‌ان‌ای، آزمایش پزشکی است که بربنیاد آن هویت جنیتیکی و ارثی یک فرد مشخص می‌شود و در کشف جرایم نقش برجسته دارد.

نور حبیب جلال، معاون لوی سارنوالی بیان داشت: «به کمک این مرکز، ما می‌توانیم عدالت را تأمین کنیم و قضاوت سالم صورت بگیرد.»

مرکز طب عدلی در سال ۱۳۵۹ایجاد شد، اما تاکنون قادر نبود که آزمایش‌های دی‌ان‌ای را انجام دهد.

برای نخستین‌بار مرکز آزمایش دی‌ان‌ای در طب عدلی فعال شد

وزیر صحت‌عامه می‌گوید که پیش از این سالانه در حدود صد آزمایش دی‌ان‌ای به بیرون از کشور حتا کانادا فرستاده می‌شدند.

تصویر بندانگشتی

برای نخستین‌بار امروز (یک‌شنبه، ۶ دلو) مرکز آزمایش «دی‌ان‌ای» در طب عدلی افغانستان فعال شد.

این مرکز، پیش از چاشت امروز از سوی عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه، فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه و مقام‌های دیگر حکومت گشایش یافت.

این مرکز به هزینۀ پنجاه میلیون افغانی ساخته‌است و متخصاصان داخلی آزمایش‌ها را انجام می‌دهند.

در افغانستان پیش از این چنین مرکزی وجود نداشت و دی‌ان‌ای بیماران و متهمان و قربانیان حمله‌های هراس‌افگنی برای آزمایش به بیرون از افغانستان فرستاده می‌شدند.

فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه گفت: «این مرکز به خاطر این است که تفکیک کند بین کسی که بی‌گناه است و کسی که گناه‌کار است. این مرکز می‌تواند نمونه‌های انسان‌هایی را که در انفجار و انتحار و حوادث طبیعی ازبین می‌روند شناسای کنند.»

رییس اجراییه در حالی‌که ایجاد این مرکز را در تأمین عدالت حیاتی می‌‎داند، اما بر استقلالیت این نهاد تأکید می‌ورزد: «اگر در این‌جا هم مداخله صورت گرفت ....موضوع خراب می‌شود. مداخله در این بخش، از هیچ منبع، از هیچ ارگان نباید تحمل شود.»

دی‌ان‌ای، آزمایش پزشکی است که بربنیاد آن هویت جنیتیکی و ارثی یک فرد مشخص می‌شود و در کشف جرایم نقش برجسته دارد.

نور حبیب جلال، معاون لوی سارنوالی بیان داشت: «به کمک این مرکز، ما می‌توانیم عدالت را تأمین کنیم و قضاوت سالم صورت بگیرد.»

مرکز طب عدلی در سال ۱۳۵۹ایجاد شد، اما تاکنون قادر نبود که آزمایش‌های دی‌ان‌ای را انجام دهد.

هم‌رسانی کنید