Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ثبت نخستین واقعۀ ویروس کرونا در ولایت هرات

فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه کشور می گوید که نخستین واقعۀ مثبت ویروس کرونا در ولایت هرات، ثبت شده است.

روز یک شنبه، وزارت صحت‌عامه گفته بود که سه واقعۀ مشکوک ویروس کرونا در هرات، ثبت شده‌ اند.

اما وزیر صحت عامه امروز در نشست خبری گفت که از این سه وقعه، دوی آن منفی بوده است و یکی آن، مثبت است.

این سه تن از باشنده گان هرات بودند که به تازه‌گی از شهر قُم ایران، برگشته بودند.

آقای فیروز افزود که فرد که به این ویروس مبتلا شده است، یک جوان ۳۵ ساله است. 

معاینات این افراد برای بررسی از هرات به کابل فرستاده شده بود که نتیجۀ آن امروز از سوی زیر، اعلام شد.

شهر قُم ایران، اخیرأ گواه شیوع ویروس کرونا بوده‌است.

بربنیاد آمارهای وزارت بهداشت ایران، تاکنون هشت تن در این شهر به دلیل آلوده بودن به این ویروس جان باخته‌اند و ۲۸ تن دیگر به آن آلوده شده‌اند.

ویروس کشندۀ کرونا که در حدود دوماه پیش در شهر ووهان چین شیوع یافت، تاکنون به بیش از ۲۵ کشور جهان سرایت کرده‌است.

شمار قربانیان این ویروس در چین به بیش از دوهزار تن رسیده‌است.

ثبت نخستین واقعۀ ویروس کرونا در ولایت هرات

وزیر صحت عامۀ کشور حالت اضطرار را در ولایت هرات، پس از ثبت نخستین واقعۀ مثبت ویروس کرونا، اعلام کرد.

Thumbnail

فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه کشور می گوید که نخستین واقعۀ مثبت ویروس کرونا در ولایت هرات، ثبت شده است.

روز یک شنبه، وزارت صحت‌عامه گفته بود که سه واقعۀ مشکوک ویروس کرونا در هرات، ثبت شده‌ اند.

اما وزیر صحت عامه امروز در نشست خبری گفت که از این سه وقعه، دوی آن منفی بوده است و یکی آن، مثبت است.

این سه تن از باشنده گان هرات بودند که به تازه‌گی از شهر قُم ایران، برگشته بودند.

آقای فیروز افزود که فرد که به این ویروس مبتلا شده است، یک جوان ۳۵ ساله است. 

معاینات این افراد برای بررسی از هرات به کابل فرستاده شده بود که نتیجۀ آن امروز از سوی زیر، اعلام شد.

شهر قُم ایران، اخیرأ گواه شیوع ویروس کرونا بوده‌است.

بربنیاد آمارهای وزارت بهداشت ایران، تاکنون هشت تن در این شهر به دلیل آلوده بودن به این ویروس جان باخته‌اند و ۲۸ تن دیگر به آن آلوده شده‌اند.

ویروس کشندۀ کرونا که در حدود دوماه پیش در شهر ووهان چین شیوع یافت، تاکنون به بیش از ۲۵ کشور جهان سرایت کرده‌است.

شمار قربانیان این ویروس در چین به بیش از دوهزار تن رسیده‌است.

هم‌رسانی کنید