Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حکمتیار: گفته‎هایم در بارۀ قومی بودن جنگ تحریف شده‎اند

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی شماری از رسانه ها را خدمت‎گار بیرونی‎ها و نیز ابزاری برای سرکوب خودش می ‏داند و می‎گوید که این رسانه‎ها، گفته های دو روز پیش وی را در بارۀ «قومی بودن جنگ» در افغانستان، تحریف کرده اند.

وی که امروز (جمعه، ۱۹ عقرب) در نشست شورای بزرگ مرکزی حزب اسلامی در خیمۀ لویه جرگه سخن می زد، گفته‎های دو روز پیش خود را انکار کرد.

آقای حکمتیار گفت: «این رسانه ها یا در دست دشمنان شما استند و یاهم در دست رقیبان و حریفان شما استند و این را ببینید که گپ درست شما را هم تعبیر غلط می کنند و تحریف آشکار می کنند.»

اما، حکمتیار روزچهارشنبه (۱۷ عقرب) در نخستین روز این نشست در تالار لویه جرگه، دربارۀ جنگ افغانستان چنین گفته بود: «جنگ که در بخش بخش افغانستان ادامه دارند، این همان جنگ دیروز استند، در این (جنگ) شماری زیادی از باشنده گان غور استند، یکبار همرای آنان بنشینید و از آنان بپرسید که آنجا جنگ میان کی ها استند؟ درمیان دو قوم استند! در تیوره جنگ میان دولت و مخالفان مسلح نیست، جنگ میان دوقوم است. همین حالت در جنگ کندز است، همین حالت در جنگ بغلان است و همین حالت در تمام شمال و در تمام افغانستان وضعیت اصلی جنگ همین گونه است.»

از سویی هم، حکمتیار از آن چه که استفاده سو از امکانات نیروهای دولتی توسط گروه های سیاسی به منظور سرکوب حریفان شان می گوید، سخن می زند و تأکید دارد که این کار، ملی بودن نیروهای دولتی را با پرسش رو به رو کرده است.

وی در این باره بیان داشت: «اگر این زور دولتی، از چنگ تجاوزگران جنگ طلب گرفته شود، و نیروهای دولتی ما به معنای واقعی ملی شوند جنگ پایان میابد.»

همزمان با این، عبدالهادی ارغندیوال که خودش را رهبر حزب اسلامی می نامد، باردیگر گفته که حزب اسلامی به نام وی در وزارت عدلیه ثبت است و تا حال میان او و گلبدین حکمتیار در این باره وحدت به میان نیامده‌است.

اما، آقای حکمتیار بدون گرفتن نام ارغندیوال چنین واکنش نشان می دهد: «حزب، متحد است و متحد خواهد بود! نمی گذاریم که از حزب کسی برود و به این باور داریم که کسی اگر می ورد با دست خالی برود.»

گلبدین حکمتیار همچنان ادعا می کند که  که در بخش های از شمال افغانستان، قوم های مشخصی به جرم سخن گفتن به زبان پشتو آواره شده اند و زمین و جایدادهای شان غصب شده اند.

حکمتیار: گفته‎هایم در بارۀ قومی بودن جنگ تحریف شده‎اند

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی دو روز پیش در سخنرانی اش در تالار لویه جرگه گفته بود که جنگ در افغانستان میان دو قوم است – گفته‏هایی که با واکنش رییس اجراییه، وزارت دفاع و جریان های سیاسی در کشور روبرو شدند.

تصویر بندانگشتی

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی شماری از رسانه ها را خدمت‎گار بیرونی‎ها و نیز ابزاری برای سرکوب خودش می ‏داند و می‎گوید که این رسانه‎ها، گفته های دو روز پیش وی را در بارۀ «قومی بودن جنگ» در افغانستان، تحریف کرده اند.

وی که امروز (جمعه، ۱۹ عقرب) در نشست شورای بزرگ مرکزی حزب اسلامی در خیمۀ لویه جرگه سخن می زد، گفته‎های دو روز پیش خود را انکار کرد.

آقای حکمتیار گفت: «این رسانه ها یا در دست دشمنان شما استند و یاهم در دست رقیبان و حریفان شما استند و این را ببینید که گپ درست شما را هم تعبیر غلط می کنند و تحریف آشکار می کنند.»

اما، حکمتیار روزچهارشنبه (۱۷ عقرب) در نخستین روز این نشست در تالار لویه جرگه، دربارۀ جنگ افغانستان چنین گفته بود: «جنگ که در بخش بخش افغانستان ادامه دارند، این همان جنگ دیروز استند، در این (جنگ) شماری زیادی از باشنده گان غور استند، یکبار همرای آنان بنشینید و از آنان بپرسید که آنجا جنگ میان کی ها استند؟ درمیان دو قوم استند! در تیوره جنگ میان دولت و مخالفان مسلح نیست، جنگ میان دوقوم است. همین حالت در جنگ کندز است، همین حالت در جنگ بغلان است و همین حالت در تمام شمال و در تمام افغانستان وضعیت اصلی جنگ همین گونه است.»

از سویی هم، حکمتیار از آن چه که استفاده سو از امکانات نیروهای دولتی توسط گروه های سیاسی به منظور سرکوب حریفان شان می گوید، سخن می زند و تأکید دارد که این کار، ملی بودن نیروهای دولتی را با پرسش رو به رو کرده است.

وی در این باره بیان داشت: «اگر این زور دولتی، از چنگ تجاوزگران جنگ طلب گرفته شود، و نیروهای دولتی ما به معنای واقعی ملی شوند جنگ پایان میابد.»

همزمان با این، عبدالهادی ارغندیوال که خودش را رهبر حزب اسلامی می نامد، باردیگر گفته که حزب اسلامی به نام وی در وزارت عدلیه ثبت است و تا حال میان او و گلبدین حکمتیار در این باره وحدت به میان نیامده‌است.

اما، آقای حکمتیار بدون گرفتن نام ارغندیوال چنین واکنش نشان می دهد: «حزب، متحد است و متحد خواهد بود! نمی گذاریم که از حزب کسی برود و به این باور داریم که کسی اگر می ورد با دست خالی برود.»

گلبدین حکمتیار همچنان ادعا می کند که  که در بخش های از شمال افغانستان، قوم های مشخصی به جرم سخن گفتن به زبان پشتو آواره شده اند و زمین و جایدادهای شان غصب شده اند.

هم‌رسانی کنید