Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دبیرکل ناتو خواهان قطع رابطه طالبان با القاعده است

ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو می گوید که برای رسیدن افغانستان به صلح، طالبان تعهدات شان را از جمله قطع رابطه با القاعده و کاهش خشونت ها نشان دهند تا بربنیاد آن ناتو و هم پیمانانش درباره حضور نظامی شان تصمیم بگیرند.

ینس استولتنبرگ یک روز پیش از برگزاری نشست وزیران دفاع ناتو اوضاع را در افغانستان شکننده می داند و می گوید که، ناتو و هم پیمانانش انتظار عملی شدن تعهدات طالبان را برای قطع رابطه شان با القاعده و نیز کاهش خشونت ها دارند.

او گفت: «ما نیاز داریم تا بیبینیم طالبان تمامی روابط شان را با القاعده قطع می کنند؛ ما می خواهیم یک اقدام نیرومند تر و محکمی در این باره از طالبان بیگیریم. ما نیاز داریم که کاهش خشونت ها را بیبینیم و گواه آغاز گفت وگوهای میان افغانان باشیم.»

در همین حال، نماینده گان ایالات متحده امریکا، روسیه و افغانستان در یک نشست سه جانبه در باره صلح افغانستان برای آغاز زود هنگام گفت وگوهای میان افغانان خواهان کاهش چشمگیر خشونت ها در این کشور شدند.

در آستانه گفت و گوهای میان افغانان برای رسیدن به صلح، نامزد وزیر امور خارجه، زلمی خلیلزاد فرستاده ویژه ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان و ضمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان، از بهر اعتماد سازی در گفت وگوهای میان افغانان، خواهان کاهش چشمگیر خشونت ها شدند.

در این نشست سه جانبه، هر سه طرف تاکید کرده اند که، گفت وگوهای نخستین هیات گفت وگو کننده حکومت و طالبان به زودی برگزار شود و آتش بس در صدر گفت وگوهای میان افغانان قرار گیرد.

در همین حال، رحمت الله نبیل رییس پیشین امنیت ملی تاکید دارد که حکومت و طالبان نباید فرصت پیش آمده برای صلح را از دست بدهند.

آقای نبیل گفت: «ما می بینیم در این اواخر که جنگ شدت پیدا کرده. این علامه خوب نیست. اگر نیت صلح باشد، ما باید بریم به سوی کاهش خشونت و بلاخره آتش بس دایمی.» 

جلال الدین شینواری، لوی سارنوال زمان طالبان، گفت: «دولت وعده کرده است که در این هفته دوهزار زندانی دیگر را نیز آزاد می کند. اگر حکومت وعده اش را عملی کند، گفتگوهای میان افغانان هفته آینده آغاز خواهند شد.»

انتظار میرود که با تکمیل رهایی تا پنج هزار زندانی طالبان از سوی حکومت و یک هزار زندانی از سوی طالبان، گفت وگوهای نخستین میان افغانان در دوحه قطر برگزار شود. اما روشن نیست که روند رهایی دو هزار زندانی دیگر از سوی حکومت چه زمانی آغاز خواهد شد.

دبیرکل ناتو خواهان قطع رابطه طالبان با القاعده است

دبیرکل ناتو می گوید که آنان در انتظار عملی شدن تعهدات طالبان برای قطع رابطه شان با القاعده استند.

Thumbnail

ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو می گوید که برای رسیدن افغانستان به صلح، طالبان تعهدات شان را از جمله قطع رابطه با القاعده و کاهش خشونت ها نشان دهند تا بربنیاد آن ناتو و هم پیمانانش درباره حضور نظامی شان تصمیم بگیرند.

ینس استولتنبرگ یک روز پیش از برگزاری نشست وزیران دفاع ناتو اوضاع را در افغانستان شکننده می داند و می گوید که، ناتو و هم پیمانانش انتظار عملی شدن تعهدات طالبان را برای قطع رابطه شان با القاعده و نیز کاهش خشونت ها دارند.

او گفت: «ما نیاز داریم تا بیبینیم طالبان تمامی روابط شان را با القاعده قطع می کنند؛ ما می خواهیم یک اقدام نیرومند تر و محکمی در این باره از طالبان بیگیریم. ما نیاز داریم که کاهش خشونت ها را بیبینیم و گواه آغاز گفت وگوهای میان افغانان باشیم.»

در همین حال، نماینده گان ایالات متحده امریکا، روسیه و افغانستان در یک نشست سه جانبه در باره صلح افغانستان برای آغاز زود هنگام گفت وگوهای میان افغانان خواهان کاهش چشمگیر خشونت ها در این کشور شدند.

در آستانه گفت و گوهای میان افغانان برای رسیدن به صلح، نامزد وزیر امور خارجه، زلمی خلیلزاد فرستاده ویژه ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان و ضمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان، از بهر اعتماد سازی در گفت وگوهای میان افغانان، خواهان کاهش چشمگیر خشونت ها شدند.

در این نشست سه جانبه، هر سه طرف تاکید کرده اند که، گفت وگوهای نخستین هیات گفت وگو کننده حکومت و طالبان به زودی برگزار شود و آتش بس در صدر گفت وگوهای میان افغانان قرار گیرد.

در همین حال، رحمت الله نبیل رییس پیشین امنیت ملی تاکید دارد که حکومت و طالبان نباید فرصت پیش آمده برای صلح را از دست بدهند.

آقای نبیل گفت: «ما می بینیم در این اواخر که جنگ شدت پیدا کرده. این علامه خوب نیست. اگر نیت صلح باشد، ما باید بریم به سوی کاهش خشونت و بلاخره آتش بس دایمی.» 

جلال الدین شینواری، لوی سارنوال زمان طالبان، گفت: «دولت وعده کرده است که در این هفته دوهزار زندانی دیگر را نیز آزاد می کند. اگر حکومت وعده اش را عملی کند، گفتگوهای میان افغانان هفته آینده آغاز خواهند شد.»

انتظار میرود که با تکمیل رهایی تا پنج هزار زندانی طالبان از سوی حکومت و یک هزار زندانی از سوی طالبان، گفت وگوهای نخستین میان افغانان در دوحه قطر برگزار شود. اما روشن نیست که روند رهایی دو هزار زندانی دیگر از سوی حکومت چه زمانی آغاز خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره