تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

دیدبان شفافیت: قیومی دربارۀ دریافت حقوق ۲۵۰هزاردالری حسابده نیست

دیدبان شفافیت افغانستان، دریافت حقوق ۲۵۰هزار دالری همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور رییس‌جمهور غنی را از یک نهاد امریکایی، انتقاد می‌کند و می‌گوید که وزارت مالیه حاضر نیست در این باره حساب بدهد.

سیداکرام افضلی، رییس دیده‌بان شفافیت افغانستان امروز (چهارشنبه، ۲۴میزان) به طلوع‌نیوز گفت که این نهاد بارها خواستار اطلاعات در این باره از سوی وزارت مالیه شده‌است، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌است.

آقای افضلی تأکید کرد که باید این عمل‌کرد غیرشفاف، روشن شود: «متأسفانه که ما بارها با وزارت مالیه به تماس شدیم و از آن‌ها در خواست اطلاعات کردیم در این مورد، اما متأسفانه که به ما جوابی ندادند. ما تلاش کردیم که از(یو، اس، ای، دی) اطلاعات را بدست بیاوریم، آن‌ها هم اطلاعات را در دسترس قرار ندادند. ما فعلأ در یک حالت بسیار غیرشفاف قرار داریم.»

طلوع‌نیوز به تاریخ ۲۱ماه جاری هجری خورشیدی، گزارشی را نشر کرد که برمبنای آن، همایون قیومی در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷میلادی، هنگامی که مشاور بلندپایۀ رییس‌جمهور بوده‌است، از سوی انستیتوت «موثریت دولت‌ها» در امریکا، سالانه تا ۲۵۰هزار دالر حقوق دریافت می‌کرده‌است.

بربنیاد سندهایی که به طلوع‌نیوز رسیده، این انستیتوت در سال ۲۰۱۳ از سوی رییس‌جمهور غنی ایجاد شده‌است. این سندها هم‌چنان نشان می‌دهند که این انستیتوت در سال‌های اخیر چندین پروژه با حکومت افغانستان به ویژه با وزارت مالیه داشته‌است و از این ره‌گذر عواید این انستیتوت به‌گونۀ چشم‌گیری افزایش یافته‌اند.

همایون قیومی، که امروز در یک نشست اقتصادی در کابل سخن می‌زد، در پایان نشست حاضر نشد این درباره پاسخ بدهد؛ چیزی که انتقادهایی را نیز برانگیخته‌است.

حبیب الرحمان پدرام، عضو مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «سرپرست وزارت مالیه به چه معیار و اساسی این قدر امتیازات بالا گرفته است؟ رییس‌جمهور باید پاسخ بدهد که این امتیازات بسیار بالا و سرسام‌آور را به این آقا لطف کرده.»

در چنین اوضاعی، ارگ ریاست‌جمهوری گفته‌است که جان ساپکو، بازرس ویژۀ امریکا برای باسازی افغانستان، در دیدار با رییس‌جمهور غنی از پیشرفت در بخش مبارزه با فساد ستایش کرده‌است.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی ریاست‌جمهوری در این باره گفت: «رییس‌جمهور افغانستان بخش عمده از تلاش‌ها ونتایجی را که در بخش فساد بدست آوردیم اورا با آقا ساپکو شریک ساخته‌است.»

اما، تاکنون خود آقای ساپکو و دفتر او تأیید نکرده‌اند که او در دیدارش با رییس‌جمهور غنی از تلاش‌های ضد فساد کابل استقبال کرده‌است.

از سویی دیگر، حکومت امریکا ماه گذشته در واکنش به ادعاهای جدی فساد، ۱۶۰دالر کمک‌هایش را به حکومت افغانستان به حالت تعلیق درآورد.

افغانستان

دیدبان شفافیت: قیومی دربارۀ دریافت حقوق ۲۵۰هزاردالری حسابده نیست

بربنیاد سندها، همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور رییس‌جمهور در سال‌های گذشته تا ۲۵۰هزار دالر از سوی یک نهاد امریکایی حقوق دریافت کرده‌است.

تصویر بندانگشتی

دیدبان شفافیت افغانستان، دریافت حقوق ۲۵۰هزار دالری همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور رییس‌جمهور غنی را از یک نهاد امریکایی، انتقاد می‌کند و می‌گوید که وزارت مالیه حاضر نیست در این باره حساب بدهد.

سیداکرام افضلی، رییس دیده‌بان شفافیت افغانستان امروز (چهارشنبه، ۲۴میزان) به طلوع‌نیوز گفت که این نهاد بارها خواستار اطلاعات در این باره از سوی وزارت مالیه شده‌است، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌است.

آقای افضلی تأکید کرد که باید این عمل‌کرد غیرشفاف، روشن شود: «متأسفانه که ما بارها با وزارت مالیه به تماس شدیم و از آن‌ها در خواست اطلاعات کردیم در این مورد، اما متأسفانه که به ما جوابی ندادند. ما تلاش کردیم که از(یو، اس، ای، دی) اطلاعات را بدست بیاوریم، آن‌ها هم اطلاعات را در دسترس قرار ندادند. ما فعلأ در یک حالت بسیار غیرشفاف قرار داریم.»

طلوع‌نیوز به تاریخ ۲۱ماه جاری هجری خورشیدی، گزارشی را نشر کرد که برمبنای آن، همایون قیومی در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷میلادی، هنگامی که مشاور بلندپایۀ رییس‌جمهور بوده‌است، از سوی انستیتوت «موثریت دولت‌ها» در امریکا، سالانه تا ۲۵۰هزار دالر حقوق دریافت می‌کرده‌است.

بربنیاد سندهایی که به طلوع‌نیوز رسیده، این انستیتوت در سال ۲۰۱۳ از سوی رییس‌جمهور غنی ایجاد شده‌است. این سندها هم‌چنان نشان می‌دهند که این انستیتوت در سال‌های اخیر چندین پروژه با حکومت افغانستان به ویژه با وزارت مالیه داشته‌است و از این ره‌گذر عواید این انستیتوت به‌گونۀ چشم‌گیری افزایش یافته‌اند.

همایون قیومی، که امروز در یک نشست اقتصادی در کابل سخن می‌زد، در پایان نشست حاضر نشد این درباره پاسخ بدهد؛ چیزی که انتقادهایی را نیز برانگیخته‌است.

حبیب الرحمان پدرام، عضو مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «سرپرست وزارت مالیه به چه معیار و اساسی این قدر امتیازات بالا گرفته است؟ رییس‌جمهور باید پاسخ بدهد که این امتیازات بسیار بالا و سرسام‌آور را به این آقا لطف کرده.»

در چنین اوضاعی، ارگ ریاست‌جمهوری گفته‌است که جان ساپکو، بازرس ویژۀ امریکا برای باسازی افغانستان، در دیدار با رییس‌جمهور غنی از پیشرفت در بخش مبارزه با فساد ستایش کرده‌است.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی ریاست‌جمهوری در این باره گفت: «رییس‌جمهور افغانستان بخش عمده از تلاش‌ها ونتایجی را که در بخش فساد بدست آوردیم اورا با آقا ساپکو شریک ساخته‌است.»

اما، تاکنون خود آقای ساپکو و دفتر او تأیید نکرده‌اند که او در دیدارش با رییس‌جمهور غنی از تلاش‌های ضد فساد کابل استقبال کرده‌است.

از سویی دیگر، حکومت امریکا ماه گذشته در واکنش به ادعاهای جدی فساد، ۱۶۰دالر کمک‌هایش را به حکومت افغانستان به حالت تعلیق درآورد.

هم‌رسانی کنید