تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روز نخست آتش‌بس؛ طالبان و مردم در وردک نماز عید را یکجا ادا کردند

امروز (جمعه، ۱۰اسد) که نخستین روز آتش‌بس سه‌روزۀ حکومت و طالبان بود، هیچ درگیری میان دوطرف گزارش نشد.

اما، یک انفجار در ولایت هرات رخ داد که در آن پانزده تن زخمی شده‌اند – انفجاری‌که معلوم نیست کار چه‌گروهی است و هیچ‌گروهی هم مسؤولیت آن را نپذیرفته‌است.

طالبان و حکومت افغانستان سه روز عید قربان را – که امروز نخستین روز آن بود – آتش‌بس اعلام کرده‌اند.

شهروندان در بخش‌های گوناگون کشور از اعلام این آتش‌بس استقبال می‌کنند و این را گامی برای دست یافتن افغانستان به صلح دوام دار می‌دانند.

از این میان، اعضای گروۀ طالبان و باشنده‌گان منطقۀ تنگی ولایت میدان وردک امروز نماز عید را یکجا ادا کردند.

حبیب‌الرحمان، یکی از باشنده‌گان تنگی گفت: «از همه توقع داریم که پس از این آتش‌بس گفت‌وگوهای میان افغانان آغاز شود.»

عصمت‌الله، باشندۀ دیگر تنگی نیز افزود: «همه خوشحال استند؛ به بی غم قربانی کردند، تق و توق نبود.»

زهرا رحیمی، خبرنگار طلوع‌نیوز که برای پوشش چگونگی برقراری آتش‌بس به ولایت میدان وردک رفته‌است، می‌گوید که شاهراه کابل – جنوب که از میدان وردک می‌گذرد و همواره گواۀ درگیری‌هایی میان طالبان و نیروهای دولتی بوده‌است، امروز اما هیچ درگیری در این شاهراه رخ نداده‌است.

در همین حال، شماری از باشنده‌گان ولایت لوگر نیز از برقراری آتش‌بس استقبال می‌کنند و از طرف‌های درگیر جنگ می‌خواهند که این آتش‌بس را دایمی بسازند.

عبدالواحد، باشندۀ لوگر گفت: «از طالبان می‌خواهیم که خدا را قبول کنند، قرآن را قبول کنند، برادر کشی نکنند، برادر کشی نکنند، آتش‌بس کنند.»

باشنده‌گان پایتخت نیز نخستین روز آتش‌بس را بی‌نگرانی از حمله‌های انفجاری و انتحاری سپری کردند.

این سومین‌بار در سه‌سال اخیر است که طالبان و حکومت به‌مناسبت عیدهای رمضان و قربان آتس‌بس می‌کنند.

آتش‌بس کنونی که در آستانۀ آغاز مذاکرات میان افغانان عملی می‌شود، امیدواری‌ها را برای ختم جنگ در افغانستان افزایش داده‌است.

طالبان، پیش از عید گفته‌ بودند که اگر روند رهایی زندانیان این گروه تا پیش از عید تکمیل شود، آنان حاضرند به گفت‌وگوهای میان افغانان – پس از عید – حاضر شوند؛ اما امروز رییس‌جمهور غنی گفت که قرار نیست ۴۰۰ زندانی این گروه – که مشمول پنج‌هزار زندانی طالبان می‌شود – از بند آزاد شود. طالبان اما شام روز گذشته اعلام کردند که تمامی یک‌هزار زندانی حکومت را از بند آزاد کرده‌است.

با این‌همه اما دیده شود که مذاکرات صلح آیا به این زودی‌ها آغاز خواهند شد یاخیر.

روز نخست آتش‌بس؛ طالبان و مردم در وردک نماز عید را یکجا ادا کردند

قرار است آتش‌بس سه‌روزۀ حکومت و طالبان که امروز آغاز شد تا سوم عید قربان ادامه یابد.

تصویر بندانگشتی

امروز (جمعه، ۱۰اسد) که نخستین روز آتش‌بس سه‌روزۀ حکومت و طالبان بود، هیچ درگیری میان دوطرف گزارش نشد.

اما، یک انفجار در ولایت هرات رخ داد که در آن پانزده تن زخمی شده‌اند – انفجاری‌که معلوم نیست کار چه‌گروهی است و هیچ‌گروهی هم مسؤولیت آن را نپذیرفته‌است.

طالبان و حکومت افغانستان سه روز عید قربان را – که امروز نخستین روز آن بود – آتش‌بس اعلام کرده‌اند.

شهروندان در بخش‌های گوناگون کشور از اعلام این آتش‌بس استقبال می‌کنند و این را گامی برای دست یافتن افغانستان به صلح دوام دار می‌دانند.

از این میان، اعضای گروۀ طالبان و باشنده‌گان منطقۀ تنگی ولایت میدان وردک امروز نماز عید را یکجا ادا کردند.

حبیب‌الرحمان، یکی از باشنده‌گان تنگی گفت: «از همه توقع داریم که پس از این آتش‌بس گفت‌وگوهای میان افغانان آغاز شود.»

عصمت‌الله، باشندۀ دیگر تنگی نیز افزود: «همه خوشحال استند؛ به بی غم قربانی کردند، تق و توق نبود.»

زهرا رحیمی، خبرنگار طلوع‌نیوز که برای پوشش چگونگی برقراری آتش‌بس به ولایت میدان وردک رفته‌است، می‌گوید که شاهراه کابل – جنوب که از میدان وردک می‌گذرد و همواره گواۀ درگیری‌هایی میان طالبان و نیروهای دولتی بوده‌است، امروز اما هیچ درگیری در این شاهراه رخ نداده‌است.

در همین حال، شماری از باشنده‌گان ولایت لوگر نیز از برقراری آتش‌بس استقبال می‌کنند و از طرف‌های درگیر جنگ می‌خواهند که این آتش‌بس را دایمی بسازند.

عبدالواحد، باشندۀ لوگر گفت: «از طالبان می‌خواهیم که خدا را قبول کنند، قرآن را قبول کنند، برادر کشی نکنند، برادر کشی نکنند، آتش‌بس کنند.»

باشنده‌گان پایتخت نیز نخستین روز آتش‌بس را بی‌نگرانی از حمله‌های انفجاری و انتحاری سپری کردند.

این سومین‌بار در سه‌سال اخیر است که طالبان و حکومت به‌مناسبت عیدهای رمضان و قربان آتس‌بس می‌کنند.

آتش‌بس کنونی که در آستانۀ آغاز مذاکرات میان افغانان عملی می‌شود، امیدواری‌ها را برای ختم جنگ در افغانستان افزایش داده‌است.

طالبان، پیش از عید گفته‌ بودند که اگر روند رهایی زندانیان این گروه تا پیش از عید تکمیل شود، آنان حاضرند به گفت‌وگوهای میان افغانان – پس از عید – حاضر شوند؛ اما امروز رییس‌جمهور غنی گفت که قرار نیست ۴۰۰ زندانی این گروه – که مشمول پنج‌هزار زندانی طالبان می‌شود – از بند آزاد شود. طالبان اما شام روز گذشته اعلام کردند که تمامی یک‌هزار زندانی حکومت را از بند آزاد کرده‌است.

با این‌همه اما دیده شود که مذاکرات صلح آیا به این زودی‌ها آغاز خواهند شد یاخیر.

هم‌رسانی کنید