تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

غنی در دیدار با سناتوران امریکا: فرصت‌های صلح دقیق ارزیابی شوند

ریاست‌جمهوری افغانستان، می‌گوید که رییس‌جمهور غنی شام روز شنبه (۲۶دلو) در حاشیۀ نشست امنیتی مونیخ در آلمان، با نانسی پلوسی، رییس مجلس نمایندگان امریکا و شماری دیگر از اعضای این مجلس دربارۀ روند صلح افغانستان گفت‌وگو کرده‌است.

ریاست‌جمهوری، در خبرنامه‌یی که به رسانه‌ها فرستاده، می‌گوید که در این دیدار دربارۀ مسایل امنیتی، مبارزه با هراس‌افگنی و موادمخدر نیز گفت‌وگو شده‌است.

در خبرنامه آمده‌است: «رییس‌جمهور دربارۀ برنامه‌های اقتصادی حکومت و سوالات سناتوران در زمینۀ کاهش نیروهای امریکایی در افغانستان و چگونگی تغییر وضعیت منطقه و افغانستان پس از آن پاسخ ارائه کرده گفت که امروز ۹۴ در صد عملیات‌ها از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به پیش برده می‌شود و نیروهای ما این ظرفیت را دارند که از وطن و مردم خویش دفاع کنند.»

رییس‌جمهور غنی هم‌چنان دربارۀ صلح گفته‌است که «باید فرصت‌ها و تهدیدات به‌گونۀ دقیق ارزیابی شوند و حکومت افغانستان این اراده و توانایی را دارد که فرصت‌ها را به‌گونۀ درست به خاطر رسیدن به صلح پایدار ارزیابی کند.»

بربنیاد این خبرنامه، رییس‌جمهور غنی تأکید کرده‌است که «طالبان هنوز هم در قاچاق مواد مخدر دخیل می‌باشند.»

در بخش دیگر از گفت‌وگوها در این دیدار، رییس‌جمهور دربارۀ چگونگی همکاری پاکستان در روند صلح افغانستان و مبارزۀ این کشور در برابر هراس‌افگنی نیز سخن زده‌است. 

غنی گفته‌است که «هنوز ما شاهد تغییر چشم‌گیر و اقدامات عملی از سوی پاکستان دربارۀ مبارزه با تروریزم نبوده‌ایم و پناه‌گاه‌های طالبان هنوز هم یک معضل است که باید به آن پرداخته شود.»

افغانستان

غنی در دیدار با سناتوران امریکا: فرصت‌های صلح دقیق ارزیابی شوند

رییس جمهور غنی در این دیدار گفته است که تروریزم تهدید مشترک برای منطقه و متحدین افغانستان است.

Thumbnail

ریاست‌جمهوری افغانستان، می‌گوید که رییس‌جمهور غنی شام روز شنبه (۲۶دلو) در حاشیۀ نشست امنیتی مونیخ در آلمان، با نانسی پلوسی، رییس مجلس نمایندگان امریکا و شماری دیگر از اعضای این مجلس دربارۀ روند صلح افغانستان گفت‌وگو کرده‌است.

ریاست‌جمهوری، در خبرنامه‌یی که به رسانه‌ها فرستاده، می‌گوید که در این دیدار دربارۀ مسایل امنیتی، مبارزه با هراس‌افگنی و موادمخدر نیز گفت‌وگو شده‌است.

در خبرنامه آمده‌است: «رییس‌جمهور دربارۀ برنامه‌های اقتصادی حکومت و سوالات سناتوران در زمینۀ کاهش نیروهای امریکایی در افغانستان و چگونگی تغییر وضعیت منطقه و افغانستان پس از آن پاسخ ارائه کرده گفت که امروز ۹۴ در صد عملیات‌ها از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به پیش برده می‌شود و نیروهای ما این ظرفیت را دارند که از وطن و مردم خویش دفاع کنند.»

رییس‌جمهور غنی هم‌چنان دربارۀ صلح گفته‌است که «باید فرصت‌ها و تهدیدات به‌گونۀ دقیق ارزیابی شوند و حکومت افغانستان این اراده و توانایی را دارد که فرصت‌ها را به‌گونۀ درست به خاطر رسیدن به صلح پایدار ارزیابی کند.»

بربنیاد این خبرنامه، رییس‌جمهور غنی تأکید کرده‌است که «طالبان هنوز هم در قاچاق مواد مخدر دخیل می‌باشند.»

در بخش دیگر از گفت‌وگوها در این دیدار، رییس‌جمهور دربارۀ چگونگی همکاری پاکستان در روند صلح افغانستان و مبارزۀ این کشور در برابر هراس‌افگنی نیز سخن زده‌است. 

غنی گفته‌است که «هنوز ما شاهد تغییر چشم‌گیر و اقدامات عملی از سوی پاکستان دربارۀ مبارزه با تروریزم نبوده‌ایم و پناه‌گاه‌های طالبان هنوز هم یک معضل است که باید به آن پرداخته شود.»

هم‌رسانی کنید