تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سفر زلمی خلیلزاد به بروکسل برای گفتگو در باره صلح افغانستان

دو روز می شود که زلمی خلیل زاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان و جنرال اسکات میلر فرمانده ماموریت پشتیبانی قاطع از بهر رای زنی ها با مقام های ناتو در باره روند صلح افغانستان در بروکسل به سر می برند.

نماینده همیشگی امریکا در سازمان ناتو می گوید که متحدان امریکا در این سازمان به تلاش های سیاسی و نظامی امریکا برای پایان جنگ در افغانستان متعهد هستند. 

نماینده امریکا در ناتو می گوید که هم پیمانان واشنگتن در ناتو برای پایان جنگ در افغانستان متعهد هستند تا بار دیگر افغانستان تهدیدی به این کشور ها نباشد.

هوتچیسن، نماینده همیشگی امریکا در ناتو، در یک توییت گفت: «متحدان امریکا در ناتو به تلاش های سیاسی و نظامی مان برای پایان جنگ در افغانستان متعهد هستند تا مطمین شوند که بار دیگر گروه های هراس افگن در افغانستان در برابر این کشور ها تهدیدی نباشند.»

خلیل‌الله صافی، رییس پیشین نهاد پگواش در افغانستان، گفت: «فکر نمی کنم که تا آخر ماه جنوری توافق نامه امضا شود و این احتمال وجود دارد که در صورت توافق در چند هفته اینده این توافق نامه به امضا برسد.»

اما در افغانستان، در حالی که حکومت از نهایی شدن هیات گفتگو کننده با طالبان خبر می دهد، اما برخی از احزاب و جریان های سیاسی برای ایجاد یک هیات گفتگوکننده نشست هایی را برگذار کرده اند.

حاجی دین محمد، رهبر حزب اسلامی صلح و ترقی افغانستان، گفت: «در هفته آینده نشست دیگری برگذار می شود که هم در باره طرح واحد بحث می شود و هم در باره هیات پانزده نفره گفتگو کننده تصمیم نهایی گرفته خواهد شد.»

اما ریاست جمهوری می گوید که هیات گفتگوکننده حکومت با طالبان پس از مشوره ها با مردم و سیاست گران کشور ایجاد شده است.

صدیق صدیقی، سخنگوی رییس جمهور، گفت: «ما در هر قدمی که برای صلح و برقراری صلح گذاشتیم با مردم و سیاسیون مشوره کردیم و دروازه های مشوره به روی نظریات سالم و سازنده باز بوده است.»

پیش از این طالبان طرح کاهش کوتاه مدت خشونت ها را تایید کرده است، اما حکومت افغانستان طرح کاهش خشونت ها را عملی نمی داند و برای آغاز گفتگوهای میان افغانان بر تامین آتش بس تأکید می ورزد.

سفر زلمی خلیلزاد به بروکسل برای گفتگو در باره صلح افغانستان

زلمی خلیل زاد در بروکسل به سر می برد و با مقام های ناتو در باره روند صلح افغانستان گفتگو می‌کند.

Thumbnail

دو روز می شود که زلمی خلیل زاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان و جنرال اسکات میلر فرمانده ماموریت پشتیبانی قاطع از بهر رای زنی ها با مقام های ناتو در باره روند صلح افغانستان در بروکسل به سر می برند.

نماینده همیشگی امریکا در سازمان ناتو می گوید که متحدان امریکا در این سازمان به تلاش های سیاسی و نظامی امریکا برای پایان جنگ در افغانستان متعهد هستند. 

نماینده امریکا در ناتو می گوید که هم پیمانان واشنگتن در ناتو برای پایان جنگ در افغانستان متعهد هستند تا بار دیگر افغانستان تهدیدی به این کشور ها نباشد.

هوتچیسن، نماینده همیشگی امریکا در ناتو، در یک توییت گفت: «متحدان امریکا در ناتو به تلاش های سیاسی و نظامی مان برای پایان جنگ در افغانستان متعهد هستند تا مطمین شوند که بار دیگر گروه های هراس افگن در افغانستان در برابر این کشور ها تهدیدی نباشند.»

خلیل‌الله صافی، رییس پیشین نهاد پگواش در افغانستان، گفت: «فکر نمی کنم که تا آخر ماه جنوری توافق نامه امضا شود و این احتمال وجود دارد که در صورت توافق در چند هفته اینده این توافق نامه به امضا برسد.»

اما در افغانستان، در حالی که حکومت از نهایی شدن هیات گفتگو کننده با طالبان خبر می دهد، اما برخی از احزاب و جریان های سیاسی برای ایجاد یک هیات گفتگوکننده نشست هایی را برگذار کرده اند.

حاجی دین محمد، رهبر حزب اسلامی صلح و ترقی افغانستان، گفت: «در هفته آینده نشست دیگری برگذار می شود که هم در باره طرح واحد بحث می شود و هم در باره هیات پانزده نفره گفتگو کننده تصمیم نهایی گرفته خواهد شد.»

اما ریاست جمهوری می گوید که هیات گفتگوکننده حکومت با طالبان پس از مشوره ها با مردم و سیاست گران کشور ایجاد شده است.

صدیق صدیقی، سخنگوی رییس جمهور، گفت: «ما در هر قدمی که برای صلح و برقراری صلح گذاشتیم با مردم و سیاسیون مشوره کردیم و دروازه های مشوره به روی نظریات سالم و سازنده باز بوده است.»

پیش از این طالبان طرح کاهش کوتاه مدت خشونت ها را تایید کرده است، اما حکومت افغانستان طرح کاهش خشونت ها را عملی نمی داند و برای آغاز گفتگوهای میان افغانان بر تامین آتش بس تأکید می ورزد.

هم‌رسانی کنید