تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

مهندسان آلمانی برای حل مشکلات در کمیسیون انتخابات به کابل رسیدند

مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گویند که دو مهندس آلمانی به منظور حل چالش‌ها و سرعت بخشی به روند انتقال اطلاعات از دستگاه‌های شناخت بایومتریک به بانک اطلاعات مرکزی این کمیسیون، امروز (پنج‌شنبه، ۱۸میزان) به کابل رسیدند.

روند انتقال اطلاعات دستگاه‌های شناخت بایومتریک به بانک اطلاعات مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات، به کندی به پیش می‌رود؛ چنان‌که در دوزاده روز گذشته، از ۲۶۵۸۶ دستگاۀ شناخت بایومتریک، اطلاعات تنها بیش از ۵۰۰۰ دستگاۀ شناخت بایومتریک به بانک اطلاعات مرکزی انتقال یافته‌اند.

این دو مهندس، از شرکت «در ملوک» استند - شرکتی که دستگاه‌های شناخت بایومتریک را برای کمیسیون مستقل انتخابات فراهم کرده‌است.

حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات، امروز گفت که قرار است با آمدن مهندسان آلمانی، به این روند سرعت بخشیده شود: «انجنیران آمده‌اند. کار خوب پیش رفته. کار جریان دارد و تا حدی مشکل حل شده.»

قرار بود اطلاعات تمامی دستگاه‌های شناخت بایومتریک که در روز انتخابات ریاست‌جمهوری کار گرفته شدند، یک روز پس از این انتخابات به بانک اطلاعات مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات منتقل شوند.

مشکلات در دستگاه‌های شناخت بایومتریک، حتا در روز انتخابات نیز هویدا بود. چنان‌که کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که بیش از هزار شکایت را در این باره ثبت کرده‌است – شکایت‌هایی که باعث شدند، کبیر پناهی، رییس فن‌آوری کمیسیون مستقل انتخابات به لوی سارنوالی معرفی شود.

با این همه، جنجال دیگر در کمیسیون چگونگی اعتبار بخشی به آرا است؛ روز گذشته یک یک عضو خارجی کمیسیون مستقل انتخابات  گفت که آرای بایومتریک ناشده باید با اعتبار شناخته شوند، اما اعضای این کمیسیون امروز گفتند که هیچ سفارشی در این باره پذیرفتنی نیست و تنها آرایی قابل اعتبار اند که در دستگاه‌های شناخت بایومتریک ثبت شده باشند.

محمد حنیف دانشیار، عضو کمیسیون مستقل انتخابات بیان داشت: «تصمیم‌هایی که سه ماه پیش کمیسیون گرفته بود، غیر قابل تغییر است. در هر جای‌که این مسایل مطرح شوند از سوی هرکسی کمیسیون انعطاف‌پذیری در این باره ندارد.»

در همین حال، نماینده‌گان کشورهای خارجی نیز مرتب از روند کار در کمیسیون‌های انتخاباتی نظارت می‌کنند.

محمد رضا بهرامی، سفیر ایران در کابل امروز از کمیسیون انتخابات دیدار کرد و بر عملی‌شدن قوانین و طرزالعمل‌های این نهاد تأکید ورزید.

آقای بهرامی در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز گفت: «بناء ما بر این است که کمیسیون محترم به‌عنوان نهاد قانونی تعیین شده در افغانستان، وظایف خودش را در چارچوب دستورالعمل‌ها و ظوابطی که تنظیم کرده انجام بدهد. من فکر می‌کنم، یک اصل کلی که همۀ مه باید مورد توجه قرار بدهیم، آن اصل شفافیت است.»

در همین حال، شماری از ناظران در کمیسیون مستقل انتخابات نیز از موجودیت چالش‌ها در روند کارها در این نهاد انتقاد می‌کنند و تأکید دارند که اگر روند به همین منوال به پیش برود، نتایج انتخابات در زمان معین آن اعلام نخواهد شد.

محمد یونس نواندیش، ناظر دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله در کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «از هشت روز بدینسو سیستم درست کار نمی‌کند و اگر سیستم درست نشود مشکل است که کارها به وقت انجام شوند.»

محمد داوود سلطان زوی، ناظر انتخاباتی اشرف غنی در کمیسیون مستقل انتخابات نیز افزود: «انجنیران کار می‌کنند و انتظار داریم که درست انجام شوند.»

انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شد. بربنیاد جدل زمان‌بندی کمیسیون مستقل انتخابات، قرار است نتایج نخستین این انتخابات به تاریخ ۲۷میزان و نتایج نهایی آن به تاریخ ۱۶ عقرب اعلام شوند.

افغانستان

مهندسان آلمانی برای حل مشکلات در کمیسیون انتخابات به کابل رسیدند

حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات، امروز گفت که قرار است با آمدن مهندسان آلمانی، به این روند سرعت بخشیده شود.

تصویر بندانگشتی

مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گویند که دو مهندس آلمانی به منظور حل چالش‌ها و سرعت بخشی به روند انتقال اطلاعات از دستگاه‌های شناخت بایومتریک به بانک اطلاعات مرکزی این کمیسیون، امروز (پنج‌شنبه، ۱۸میزان) به کابل رسیدند.

روند انتقال اطلاعات دستگاه‌های شناخت بایومتریک به بانک اطلاعات مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات، به کندی به پیش می‌رود؛ چنان‌که در دوزاده روز گذشته، از ۲۶۵۸۶ دستگاۀ شناخت بایومتریک، اطلاعات تنها بیش از ۵۰۰۰ دستگاۀ شناخت بایومتریک به بانک اطلاعات مرکزی انتقال یافته‌اند.

این دو مهندس، از شرکت «در ملوک» استند - شرکتی که دستگاه‌های شناخت بایومتریک را برای کمیسیون مستقل انتخابات فراهم کرده‌است.

حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات، امروز گفت که قرار است با آمدن مهندسان آلمانی، به این روند سرعت بخشیده شود: «انجنیران آمده‌اند. کار خوب پیش رفته. کار جریان دارد و تا حدی مشکل حل شده.»

قرار بود اطلاعات تمامی دستگاه‌های شناخت بایومتریک که در روز انتخابات ریاست‌جمهوری کار گرفته شدند، یک روز پس از این انتخابات به بانک اطلاعات مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات منتقل شوند.

مشکلات در دستگاه‌های شناخت بایومتریک، حتا در روز انتخابات نیز هویدا بود. چنان‌که کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که بیش از هزار شکایت را در این باره ثبت کرده‌است – شکایت‌هایی که باعث شدند، کبیر پناهی، رییس فن‌آوری کمیسیون مستقل انتخابات به لوی سارنوالی معرفی شود.

با این همه، جنجال دیگر در کمیسیون چگونگی اعتبار بخشی به آرا است؛ روز گذشته یک یک عضو خارجی کمیسیون مستقل انتخابات  گفت که آرای بایومتریک ناشده باید با اعتبار شناخته شوند، اما اعضای این کمیسیون امروز گفتند که هیچ سفارشی در این باره پذیرفتنی نیست و تنها آرایی قابل اعتبار اند که در دستگاه‌های شناخت بایومتریک ثبت شده باشند.

محمد حنیف دانشیار، عضو کمیسیون مستقل انتخابات بیان داشت: «تصمیم‌هایی که سه ماه پیش کمیسیون گرفته بود، غیر قابل تغییر است. در هر جای‌که این مسایل مطرح شوند از سوی هرکسی کمیسیون انعطاف‌پذیری در این باره ندارد.»

در همین حال، نماینده‌گان کشورهای خارجی نیز مرتب از روند کار در کمیسیون‌های انتخاباتی نظارت می‌کنند.

محمد رضا بهرامی، سفیر ایران در کابل امروز از کمیسیون انتخابات دیدار کرد و بر عملی‌شدن قوانین و طرزالعمل‌های این نهاد تأکید ورزید.

آقای بهرامی در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز گفت: «بناء ما بر این است که کمیسیون محترم به‌عنوان نهاد قانونی تعیین شده در افغانستان، وظایف خودش را در چارچوب دستورالعمل‌ها و ظوابطی که تنظیم کرده انجام بدهد. من فکر می‌کنم، یک اصل کلی که همۀ مه باید مورد توجه قرار بدهیم، آن اصل شفافیت است.»

در همین حال، شماری از ناظران در کمیسیون مستقل انتخابات نیز از موجودیت چالش‌ها در روند کارها در این نهاد انتقاد می‌کنند و تأکید دارند که اگر روند به همین منوال به پیش برود، نتایج انتخابات در زمان معین آن اعلام نخواهد شد.

محمد یونس نواندیش، ناظر دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله در کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «از هشت روز بدینسو سیستم درست کار نمی‌کند و اگر سیستم درست نشود مشکل است که کارها به وقت انجام شوند.»

محمد داوود سلطان زوی، ناظر انتخاباتی اشرف غنی در کمیسیون مستقل انتخابات نیز افزود: «انجنیران کار می‌کنند و انتظار داریم که درست انجام شوند.»

انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شد. بربنیاد جدل زمان‌بندی کمیسیون مستقل انتخابات، قرار است نتایج نخستین این انتخابات به تاریخ ۲۷میزان و نتایج نهایی آن به تاریخ ۱۶ عقرب اعلام شوند.

هم‌رسانی کنید