تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

نگرانی باشنده‌گان قره‌باغ کابل از افزایش حضور تفنگ‌داران غیرمسؤول

همزمان با شکایت‌های پی‌هم باشنده‌گان پایتخت از افزایش رویدادهای جنایی، باشنده‌گان ولسوالی قره‌باغ کابل نیز از این جرایم از جمله فعالیت‌های زورمندان به ستوه آمده‌اند.

باشنده‌گان قره‌باغ کابل، می‌گویند که تفنگ‌داران غیرمسؤول در این منطقه دست به قتل، آدم‌ربایی، دزدی و زورگویی می‌زنند و مقام‌های امنیتی و محلی نیز از آنان حمایت می‌کنند.

از این میان، خانواده‌یی در یکی از روستاهای ولسوالی قره‌باغ می‌گوید که پسرشان (نصرت‌الله) را زورمندان ربوده‌اند.

سبزه گل، مادر نصرت‌الله می‌گوید پسرش که آموزگار یک مدرسه بود یک ماه می‌شود که ربوده شده‌است: «من چه کنم، کجا بروم، کی را بگویم؟ دور از جان، مُرده یا زنده‌اش را باید برم بیارند!»

اعضای خانوادۀ نصرت‎الله، مسؤولان امنیتی و محلی این منطقه را به حمایت از زورمندان متهم می‌سازند.

احمد شاه، برادر نصرت‌الله گفت: «دو نفر را گرفت (بازداشت کرد) و از آ«‌ها ضمانت گرفت و سپس رهای‌ شان کرد، ما که می‌رویم، می‌گویند که این‌ها دست ندارند. به هر ارگانی که مراجعه می‌کنیم، می‌گوییند که راپور بدهید و این مساله را فقط ادعا می‌دانند.» 

آغا شیرین، کاکای نصرت‌الله نیز افزود: «این مردم زورمند استند سلاح دارند آنان را باید بگیرند به پنجه قانون بدهند.»

اما، سید محمد روشن دل، فرماندۀ پولیس کابل می‌گوید که به شکایت این خانواده رسیده‌گی کرده‌اند: «هر آن خانه را که اینان ادعا کردند، ما آن را تلاش کردیم، دیدیم زیر نظر سارنوال و با اشتراک امنیت ملی قره باغ و نُه تن بر اساس ادعای اینان گرفتار شد، دادیم به سارنوالی.»

باشنده‌گان قره‌باغ کابل، می‌گویند که در یک سال اخیر اوضاع امنیتی بدتر شده‌است و تقریبأ هرروز رویدادهای قتل، دزدی و اختطاف رخ می‌دهند اما حکومت توجه نکرده است.

بربنیاد گزارش‌ها در یک سال آخر بیش‌تر ولسوالی‌های کابل ناامن شده‌اند.

افغانستان

نگرانی باشنده‌گان قره‌باغ کابل از افزایش حضور تفنگ‌داران غیرمسؤول

از این میان، خانواده‌یی در یکی از روستاهای ولسوالی قره‌باغ می‌گوید که پسرشان (نصرت‌الله) را زورمندان ربوده‌اند.

تصویر بندانگشتی

همزمان با شکایت‌های پی‌هم باشنده‌گان پایتخت از افزایش رویدادهای جنایی، باشنده‌گان ولسوالی قره‌باغ کابل نیز از این جرایم از جمله فعالیت‌های زورمندان به ستوه آمده‌اند.

باشنده‌گان قره‌باغ کابل، می‌گویند که تفنگ‌داران غیرمسؤول در این منطقه دست به قتل، آدم‌ربایی، دزدی و زورگویی می‌زنند و مقام‌های امنیتی و محلی نیز از آنان حمایت می‌کنند.

از این میان، خانواده‌یی در یکی از روستاهای ولسوالی قره‌باغ می‌گوید که پسرشان (نصرت‌الله) را زورمندان ربوده‌اند.

سبزه گل، مادر نصرت‌الله می‌گوید پسرش که آموزگار یک مدرسه بود یک ماه می‌شود که ربوده شده‌است: «من چه کنم، کجا بروم، کی را بگویم؟ دور از جان، مُرده یا زنده‌اش را باید برم بیارند!»

اعضای خانوادۀ نصرت‎الله، مسؤولان امنیتی و محلی این منطقه را به حمایت از زورمندان متهم می‌سازند.

احمد شاه، برادر نصرت‌الله گفت: «دو نفر را گرفت (بازداشت کرد) و از آ«‌ها ضمانت گرفت و سپس رهای‌ شان کرد، ما که می‌رویم، می‌گویند که این‌ها دست ندارند. به هر ارگانی که مراجعه می‌کنیم، می‌گوییند که راپور بدهید و این مساله را فقط ادعا می‌دانند.» 

آغا شیرین، کاکای نصرت‌الله نیز افزود: «این مردم زورمند استند سلاح دارند آنان را باید بگیرند به پنجه قانون بدهند.»

اما، سید محمد روشن دل، فرماندۀ پولیس کابل می‌گوید که به شکایت این خانواده رسیده‌گی کرده‌اند: «هر آن خانه را که اینان ادعا کردند، ما آن را تلاش کردیم، دیدیم زیر نظر سارنوال و با اشتراک امنیت ملی قره باغ و نُه تن بر اساس ادعای اینان گرفتار شد، دادیم به سارنوالی.»

باشنده‌گان قره‌باغ کابل، می‌گویند که در یک سال اخیر اوضاع امنیتی بدتر شده‌است و تقریبأ هرروز رویدادهای قتل، دزدی و اختطاف رخ می‌دهند اما حکومت توجه نکرده است.

بربنیاد گزارش‌ها در یک سال آخر بیش‌تر ولسوالی‌های کابل ناامن شده‌اند.

هم‌رسانی کنید