Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت خارجه امریکا: طالبان آماده گفت وگو با حکومت افغانستان نیست

وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که تمامی جناح های درگیر جنگ در افغانستان بجز گروه طالبان آماده صلح اند.

جان سولیوان، معاون وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که طالبان با حمله های اخیرش بر"غیرنظامیان بی گناه" نشان داد که این گروه آماده نیست تا با یک "حسن نیت"  وارد گفت وگوهای صلح شود.

این دیپلومات بلند پایه امریکایی می گوید که راهبرد امریکا برای جنوب آسیا، روی افزایش فشارهای نظامی، اقتصادی و سیاسی بر طالبان متمرکز است تا از این راه ها، طالبان ناگزیر به گفت وگوهای صلح شوند: «متأسفانه در این مرحله، به نظر می رسد هرکس به جز طالبان برای صلح آماده است. حمله های قابل نکوهش طالبان برغیرنظامیان بی گناه، نشان می دهند که آنان آمادۀ وارد شدن به گفت وگوها با حسن نیت نیستند. ایالات متحده پشتیبانی اش را از همکاران افغان مان برای شکست داعش، القاعده و گروه های هراس افگن دیگر در افغانستان ادامه خواهد داد.»

این دیپلومات بلند پایه امریکایی همچنان از  پاکستان می خواهد تا برای کاهش خشونت ها در افغانستان، پناه گاه های امن هراس افگنان را درخاکش نابود سازد: «ما انتظارهای مان را به حکومت پاکستان روشن ساخته ایم  تا در برابر هراس افگنانی که در آن کشور در پناه گاه های شان استند، اقدام نماید تا از فشار و تهدید خشونت در افغانستان کاسته شود و نیز به صلح پایدار در افغانستان و منطقه کمک شود.»

در همین حال، پنتاگون می گوید که هرچند پاکستان از هراس افگنی پشتیبانی می کند، اما واشنگتن تاکنون در جنگ افغانستان شکست نخورده است.

دنا وایت، سخنگوی پنتاگون در این باره گفت: «ما بارها گفته ایم که پاکستان از فرصت کنونی استفاده نماید. این کشور یک قربانی هراس افگنی است و از هراس افگنی نیز پشتیبانی کرده است. و ما می خواهیم تا پاکستان به گونه فعالانه با ما بپیوندند. این کشور می تواند کارهایی را بکند که ما برای مبارزه با هراس افگنی به آن نیاز داریم.»

به تازه گی کاخ سفید گفته است که رییس جمهور ترمپ به فرمانده هان امریکایی دستور داده است تا در صورت نیاز برای آماج قرار دادن پناه گاه های هراس افگنان، از منابع و امکانات کنونی کار گیرند.

وزارت خارجه امریکا: طالبان آماده گفت وگو با حکومت افغانستان نیست

جان سولیوان، معاون وزیر خارجه ایالات متحده که درهفته روان از افغانستان دیدار کرد، امروز نتایج این دیدارش را با رسانه ها در واشنگتن در میان گذاشت.

تصویر بندانگشتی

وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که تمامی جناح های درگیر جنگ در افغانستان بجز گروه طالبان آماده صلح اند.

جان سولیوان، معاون وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که طالبان با حمله های اخیرش بر"غیرنظامیان بی گناه" نشان داد که این گروه آماده نیست تا با یک "حسن نیت"  وارد گفت وگوهای صلح شود.

این دیپلومات بلند پایه امریکایی می گوید که راهبرد امریکا برای جنوب آسیا، روی افزایش فشارهای نظامی، اقتصادی و سیاسی بر طالبان متمرکز است تا از این راه ها، طالبان ناگزیر به گفت وگوهای صلح شوند: «متأسفانه در این مرحله، به نظر می رسد هرکس به جز طالبان برای صلح آماده است. حمله های قابل نکوهش طالبان برغیرنظامیان بی گناه، نشان می دهند که آنان آمادۀ وارد شدن به گفت وگوها با حسن نیت نیستند. ایالات متحده پشتیبانی اش را از همکاران افغان مان برای شکست داعش، القاعده و گروه های هراس افگن دیگر در افغانستان ادامه خواهد داد.»

این دیپلومات بلند پایه امریکایی همچنان از  پاکستان می خواهد تا برای کاهش خشونت ها در افغانستان، پناه گاه های امن هراس افگنان را درخاکش نابود سازد: «ما انتظارهای مان را به حکومت پاکستان روشن ساخته ایم  تا در برابر هراس افگنانی که در آن کشور در پناه گاه های شان استند، اقدام نماید تا از فشار و تهدید خشونت در افغانستان کاسته شود و نیز به صلح پایدار در افغانستان و منطقه کمک شود.»

در همین حال، پنتاگون می گوید که هرچند پاکستان از هراس افگنی پشتیبانی می کند، اما واشنگتن تاکنون در جنگ افغانستان شکست نخورده است.

دنا وایت، سخنگوی پنتاگون در این باره گفت: «ما بارها گفته ایم که پاکستان از فرصت کنونی استفاده نماید. این کشور یک قربانی هراس افگنی است و از هراس افگنی نیز پشتیبانی کرده است. و ما می خواهیم تا پاکستان به گونه فعالانه با ما بپیوندند. این کشور می تواند کارهایی را بکند که ما برای مبارزه با هراس افگنی به آن نیاز داریم.»

به تازه گی کاخ سفید گفته است که رییس جمهور ترمپ به فرمانده هان امریکایی دستور داده است تا در صورت نیاز برای آماج قرار دادن پناه گاه های هراس افگنان، از منابع و امکانات کنونی کار گیرند.

هم‌رسانی کنید