Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

چین و افغانستان یک لوای کوهی در مرز میان دو کشور ایجاد می‌کنند

مشاور امنیت ملی رییس جمهور بر ایجاد یک لوای کوهی در مرز میان افغانستان و چین با مقام‌های چینی، موافقت کرده است.

دفتر رسانه‌های مشاور امنیت ملی افغانستان می‌گوید محمد حنیف اتمر که به چین رفته است در دیدارش با مقام‌های بلند پایه سیاسی و نظامی این کشور در بارۀ روند صلح افغانستان، مبارزه با هرس افگنی و بهبود روابط اقتصادی میان افغانستان و چین گفت‌وگو کرده است.

دفتر رسانه‌های مشاوریت امنیت ملی می‌گوید محمد حنیف اتمر در دیدار با لی زوچینگ، رییس ستاد ارتش چین، به ایجاد یک لوای کوهی در مناطق کوهستانی سرحد میان افغانستان و چین به پشتیبانی چین موافقت کرده‌اند.

اتمر همچنان از زوچینگ خواسته که از افغانستان دیدار کند.

محمد حنیف اتمر در این سفر سه روزه‌اش که امروز پایان می‌یابد، با وانگ‌یی، وزیر خارجه چین، ملاقات کرده و خواهان افزایش نقش کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگ‌های در مبارزه با هراس افگنی شده‌است.

اتمر در دیدارش با وانگ‌یی، روی نقش سازندۀ چین در روند صلح افغانستان، روابط دو جانبه و همکاری‌های اقتصادی صحبت کرده است.

پاکستان، چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان، ازبیِکستان و هند اعضای سازمان همکاری‌های شانگ‌های استند و نشست بعدی این سازمان در ماه جون امسال برگزار می‌شود.

به باور آگان، چین از مهم‌ترین کشورهای اثرگذار در منطقه به شمار می‌رود و نقش این کشور در فشار آوردن بر پاکستان و وادار ساختن این کشور برای مبازره با هراس افگنی بسیار مهم دانسته می‌شود.

چین و افغانستان یک لوای کوهی در مرز میان دو کشور ایجاد می‌کنند

محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رییس جمهور در سفرش به چین و در دیدار با مقام‌های چینی خواهان ایجاد یک لوای کوهی در مرز افغانستان و چین شده است و دو طرف روی این موضوع توافق کرده‌اند.

Thumbnail

مشاور امنیت ملی رییس جمهور بر ایجاد یک لوای کوهی در مرز میان افغانستان و چین با مقام‌های چینی، موافقت کرده است.

دفتر رسانه‌های مشاور امنیت ملی افغانستان می‌گوید محمد حنیف اتمر که به چین رفته است در دیدارش با مقام‌های بلند پایه سیاسی و نظامی این کشور در بارۀ روند صلح افغانستان، مبارزه با هرس افگنی و بهبود روابط اقتصادی میان افغانستان و چین گفت‌وگو کرده است.

دفتر رسانه‌های مشاوریت امنیت ملی می‌گوید محمد حنیف اتمر در دیدار با لی زوچینگ، رییس ستاد ارتش چین، به ایجاد یک لوای کوهی در مناطق کوهستانی سرحد میان افغانستان و چین به پشتیبانی چین موافقت کرده‌اند.

اتمر همچنان از زوچینگ خواسته که از افغانستان دیدار کند.

محمد حنیف اتمر در این سفر سه روزه‌اش که امروز پایان می‌یابد، با وانگ‌یی، وزیر خارجه چین، ملاقات کرده و خواهان افزایش نقش کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگ‌های در مبارزه با هراس افگنی شده‌است.

اتمر در دیدارش با وانگ‌یی، روی نقش سازندۀ چین در روند صلح افغانستان، روابط دو جانبه و همکاری‌های اقتصادی صحبت کرده است.

پاکستان، چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان، ازبیِکستان و هند اعضای سازمان همکاری‌های شانگ‌های استند و نشست بعدی این سازمان در ماه جون امسال برگزار می‌شود.

به باور آگان، چین از مهم‌ترین کشورهای اثرگذار در منطقه به شمار می‌رود و نقش این کشور در فشار آوردن بر پاکستان و وادار ساختن این کشور برای مبازره با هراس افگنی بسیار مهم دانسته می‌شود.

هم‌رسانی کنید