تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کمیسیون انتخابات برای برآوردن شرط‌های جامعه جهانی زمان نیاز دارد

جامعه جهانی و حکومت افغانستان کمک‌های مالی شان را به کمیسیون مستقل انتخابات به برگذاری انتخابات شفاف مشروط کرده‌اند.

معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات تهدیدهای امنیتی، تأمین هزینه انتخابات، مشخص نمودن زمان برگزاری انتخابات و آوردن اصلاحات را جدی‌ترین چالش‌ها در برابر این کمیسیون می‌داند.

نسمیه بادغیسی، معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات، گفت: «شرایطی که دارند، تامین شفافیت و اطمینان حاصل کردن از این‌که انتخابات آزاد و عادلانه در افغانستان برگذار خواهد شد و از همین خاطر است که ما نیاز به وقت داریم.» 

این کمیسیون هم چنان می‌گوید که رایزنی‌ها در باره برقی ساختن روند انتخابات با حکومت و برخی از شرکت‌ها ادامه دارند.

بادغیسی اضافه کرد: «در صورتی که ما با یک شرکت خاص ارایه کننده خدمات نرم افزار خدمات انتخاباتی برگزاری انتخابات شفاف ممکن است، اما در صورت استفاده از شیوه‌های سنتی پیشین، عملی بودن این مسأله با چالش رو به رو خواهد بود.»

معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات در یک گفت و گوی ویژه با طلوع نیوز تأکید می‌ورزد که تاکنون زمان برگذاری انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی‌ها روشن نیست و تصمیم نهایی در این باره از سوی این کمیسیون گرفته خواهد شد.

حکومت نیز در انتظار اعلام جدول زمان بندی برگذاری انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی‌ها از سوی کمیسیون مستقل انتخابات است.

سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور، گفت: «انتخابات که یک عنصر کلیدی برای تحقق دموکراسی و تمثیل اراده مردم است، از طرف حکومت وحدت ملی در سطوح مختلف به ویژه انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی‌ها برگذار خواهد شد.»

معاون کمیسیون مستقل انتخابات تأکید می‌ورزد که ۳۸  درصد از کرسی‌های این کمیسون خالی استند و آنان تلاش‌ها را برای دوباره گماشتن افراد در این سمت‌ها آغاز کرده‌اند. 

کمیسیون انتخابات برای برآوردن شرط‌های جامعه جهانی زمان نیاز دارد

معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات تهدیدهای امنیتی، تأمین هزینه انتخابات، مشخص نمودن زمان برگزاری انتخابات و آوردن اصلاحات را جدی‌ترین چالش‌ها در برابر این کمیسیون می‌داند

Thumbnail

جامعه جهانی و حکومت افغانستان کمک‌های مالی شان را به کمیسیون مستقل انتخابات به برگذاری انتخابات شفاف مشروط کرده‌اند.

معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات تهدیدهای امنیتی، تأمین هزینه انتخابات، مشخص نمودن زمان برگزاری انتخابات و آوردن اصلاحات را جدی‌ترین چالش‌ها در برابر این کمیسیون می‌داند.

نسمیه بادغیسی، معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات، گفت: «شرایطی که دارند، تامین شفافیت و اطمینان حاصل کردن از این‌که انتخابات آزاد و عادلانه در افغانستان برگذار خواهد شد و از همین خاطر است که ما نیاز به وقت داریم.» 

این کمیسیون هم چنان می‌گوید که رایزنی‌ها در باره برقی ساختن روند انتخابات با حکومت و برخی از شرکت‌ها ادامه دارند.

بادغیسی اضافه کرد: «در صورتی که ما با یک شرکت خاص ارایه کننده خدمات نرم افزار خدمات انتخاباتی برگزاری انتخابات شفاف ممکن است، اما در صورت استفاده از شیوه‌های سنتی پیشین، عملی بودن این مسأله با چالش رو به رو خواهد بود.»

معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات در یک گفت و گوی ویژه با طلوع نیوز تأکید می‌ورزد که تاکنون زمان برگذاری انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی‌ها روشن نیست و تصمیم نهایی در این باره از سوی این کمیسیون گرفته خواهد شد.

حکومت نیز در انتظار اعلام جدول زمان بندی برگذاری انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی‌ها از سوی کمیسیون مستقل انتخابات است.

سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور، گفت: «انتخابات که یک عنصر کلیدی برای تحقق دموکراسی و تمثیل اراده مردم است، از طرف حکومت وحدت ملی در سطوح مختلف به ویژه انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی‌ها برگذار خواهد شد.»

معاون کمیسیون مستقل انتخابات تأکید می‌ورزد که ۳۸  درصد از کرسی‌های این کمیسون خالی استند و آنان تلاش‌ها را برای دوباره گماشتن افراد در این سمت‌ها آغاز کرده‌اند. 

هم‌رسانی کنید