Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بسته شدن جاده‌ها پس از طوفان‌های ریگی در نیمروز

بسته ماندن جاده‌ها پس طوفان‌های ریگی در نیمروز بر مشکلات باشندگان این ولایت افزوده است.

باشندگان این ولایت می‌گویند که طوفان‌هایی که به "بادهای ۱۲۰ روزه" معروف استند، تپه‌های ریگی بر جاده‌ها ایجاد کرده‌اند و شماری از جاده‌ها به ویژه جاده زرنج-دلارام بسته شده است.

عبدالصمد، باشنده نیمروز، در این باره گفت: «راه گمرک بند است، ریگ بند ساخته است و ما خواهش داریم که امارت اسلامی همین راه‌ها را پاک کند.»

محمد حسین، باشنده دیگر نیمروز، می‌گوید: «موترها عبور کرده نمی‌توانند، سرک قیر بند است و این سرک‌ها باید پاک شود. این راه‌ها ترانزیتی است.» 

شماری از فعالان جامعه مدنی در نیمروز نیز می‌گویند که مقام‌های محلی تاکنون نتوانسته اند جاده‌ها را به گونه‌ی منظم پاک نگهدارند.

جلیل محمدی، فعال مدنی، گفت: «بادهای ۱۲۰ روزه شدت پیدا کرده، راه‌ها بند می‌گردد، خواهش ما این است که این راه‌ها متواتر پاک شود تا برای مردم سهولت ایجاد شود.»

درهمین حال، مولوی محمد مقصود محمد، رییس فواید عامه نیمروز می‌گوید که امکانات خوب برای پا‌ک کاری ریگ‌ از جاده‌ها در اختیار ندارند.

رییس فواید عامه نیمروز گفت: «هراز گاهی که مشکل پیدا می‌شود، ریگ‌ها زیاد است و وسایل که ما داریم، کم است.»

بادهای معروف به بادهای ۱۲۰روزه هر سال در ولایت‌های غربی و جنوب غربی کشور می‌وزند و در برخی از حالت‌ها به زمین‌های کشاورزی آسیب نیز می‌رساند.

بسته شدن جاده‌ها پس از طوفان‌های ریگی در نیمروز

شماری از فعالان جامعه مدنی در نیمروز نیز می‌گویند که مقام‌های محلی تاکنون نتوانسته اند جاده‌ها را به گونه‌ی منظم پاک نگهدارند.

تصویر بندانگشتی

بسته ماندن جاده‌ها پس طوفان‌های ریگی در نیمروز بر مشکلات باشندگان این ولایت افزوده است.

باشندگان این ولایت می‌گویند که طوفان‌هایی که به "بادهای ۱۲۰ روزه" معروف استند، تپه‌های ریگی بر جاده‌ها ایجاد کرده‌اند و شماری از جاده‌ها به ویژه جاده زرنج-دلارام بسته شده است.

عبدالصمد، باشنده نیمروز، در این باره گفت: «راه گمرک بند است، ریگ بند ساخته است و ما خواهش داریم که امارت اسلامی همین راه‌ها را پاک کند.»

محمد حسین، باشنده دیگر نیمروز، می‌گوید: «موترها عبور کرده نمی‌توانند، سرک قیر بند است و این سرک‌ها باید پاک شود. این راه‌ها ترانزیتی است.» 

شماری از فعالان جامعه مدنی در نیمروز نیز می‌گویند که مقام‌های محلی تاکنون نتوانسته اند جاده‌ها را به گونه‌ی منظم پاک نگهدارند.

جلیل محمدی، فعال مدنی، گفت: «بادهای ۱۲۰ روزه شدت پیدا کرده، راه‌ها بند می‌گردد، خواهش ما این است که این راه‌ها متواتر پاک شود تا برای مردم سهولت ایجاد شود.»

درهمین حال، مولوی محمد مقصود محمد، رییس فواید عامه نیمروز می‌گوید که امکانات خوب برای پا‌ک کاری ریگ‌ از جاده‌ها در اختیار ندارند.

رییس فواید عامه نیمروز گفت: «هراز گاهی که مشکل پیدا می‌شود، ریگ‌ها زیاد است و وسایل که ما داریم، کم است.»

بادهای معروف به بادهای ۱۲۰روزه هر سال در ولایت‌های غربی و جنوب غربی کشور می‌وزند و در برخی از حالت‌ها به زمین‌های کشاورزی آسیب نیز می‌رساند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره