Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد دانش‌آموزان ارزگان از کمبود آموزگار در مکتب‌ها

شش ماه از آغاز سال آموزشی در ارزگان می‌گذرد شماری از دانش آموزان دختر دوره ابتداییه در ارزگان می‌گویند که کمبود آموزگار و کتاب درسی، روند آموزش در این ولایت را با چالش‌هایی روبرو ساخته است. به گفته‌ی آنان، اگر در این زمینه اقدام نشود، ممکن است دروازه‌ی مکتب‌های شان بسته شوند.

مرواد، دانش آموز صنف ششم، گفت: «مشکل اول ما این است که معلم نداریم چهار یا پنج معلم استند که در بسته مکتب حیران استند که به کدام صنف برسد.»

مدینه، دانش آموز صنف ششم، گفت: «صبح می‌آیم و دوباره پس می‌رویم بسیار درس کم می‌خوانیم درس هم نیست ولی باز هم ما می‌آیم که درس بخانم.»

برخی دیگر از دانش آموزان کمبود آموزگار زن را بزرگترین چالش در روند آموزشی خود می‌دانند.

مریم، دانش آموز صنف ششم، گفت : «درس نیست بسیار کم است و بسیاری از اساتید ما کم استند یک سرمعلم است و چهار استاد استند.» 

از سوی دیگر سرپرست وزارت معارف از تلاش‌ها برای رسیده‎گی به این چالش‌ها سخن می‌زند. 

نورالله منیر، سرپرست وزارت معارف، گفت: «برای مقرری اساتید ما بسیار تلاش کردیم چند روز قبل در سطح افغانستان و برای هزار بست امتحان گرفتیم.»

این نگرانی‌ها درحالی مطرح می‌شود که چندی پیش مسوولان معارف این ولایت اعلام کردند که بیش از ۲۵۰ هزار جلد کتاب در اختیار آنان قرار گرفته و به زودی روند توزیع آن را آغاز می‌کنند؛ اما تاکنون این کار نشده است.

انتقاد دانش‌آموزان ارزگان از کمبود آموزگار در مکتب‌ها

از سوی دیگر سرپرست وزارت معارف از تلاش‌ها برای رسیده‎گی به این چالش‌ها سخن می‌زند. 

تصویر بندانگشتی

شش ماه از آغاز سال آموزشی در ارزگان می‌گذرد شماری از دانش آموزان دختر دوره ابتداییه در ارزگان می‌گویند که کمبود آموزگار و کتاب درسی، روند آموزش در این ولایت را با چالش‌هایی روبرو ساخته است. به گفته‌ی آنان، اگر در این زمینه اقدام نشود، ممکن است دروازه‌ی مکتب‌های شان بسته شوند.

مرواد، دانش آموز صنف ششم، گفت: «مشکل اول ما این است که معلم نداریم چهار یا پنج معلم استند که در بسته مکتب حیران استند که به کدام صنف برسد.»

مدینه، دانش آموز صنف ششم، گفت: «صبح می‌آیم و دوباره پس می‌رویم بسیار درس کم می‌خوانیم درس هم نیست ولی باز هم ما می‌آیم که درس بخانم.»

برخی دیگر از دانش آموزان کمبود آموزگار زن را بزرگترین چالش در روند آموزشی خود می‌دانند.

مریم، دانش آموز صنف ششم، گفت : «درس نیست بسیار کم است و بسیاری از اساتید ما کم استند یک سرمعلم است و چهار استاد استند.» 

از سوی دیگر سرپرست وزارت معارف از تلاش‌ها برای رسیده‎گی به این چالش‌ها سخن می‌زند. 

نورالله منیر، سرپرست وزارت معارف، گفت: «برای مقرری اساتید ما بسیار تلاش کردیم چند روز قبل در سطح افغانستان و برای هزار بست امتحان گرفتیم.»

این نگرانی‌ها درحالی مطرح می‌شود که چندی پیش مسوولان معارف این ولایت اعلام کردند که بیش از ۲۵۰ هزار جلد کتاب در اختیار آنان قرار گرفته و به زودی روند توزیع آن را آغاز می‌کنند؛ اما تاکنون این کار نشده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره