Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش گردشگری از جاذبه‌ها و آبده‌های تاریخی در شهر غزنی

ریاست اطلاعات وفرهنگ غزنی می‌گوید در این اواخر شمار گردشگران از مکان‌های تاریخی در این ولایت افزایش یافته است.

این ریاست می‌افزاید که در شش ماه پسین بیش از ۵ هزارو۶۰۰ گردشگر داخلی، وبیش از ۳۰ گردشگر خارجی از ساحات باستانی و آبده‌های تاریخی این ولایت دیدن کرده‌اند.

محمد مزمل هوتک، مدیرگردشگری ریاست اطلاعات وفرهنگ غزنی، گفت: «۳۳ نفر گردشگر خارجی داشتیم  وبه همینگونه ۵هزار۶۰۰ گردشگر داخلی تا کنون ازمنارهای تاریخی غزنی، تپه سردار، بالاحصار، زیارت‌های گوناگون مانند سنایی صاحب، سلطان محمود غزنوی، شمس العارفین ودیگرجاها دیدن کرده‌اند.»

این گروه شش نفری گردشگران از کشورهای کانادا، ایتالیا وتایلند به غزنی آمده‌اند و می‌خواهند از آبده‌های تاریخی شهر غزنی بازدید کنند.

مری، شهروند کانادا، گفت: «من می‌خواستم تمام جاهای تاریخی  ولایت غزنی ومردم این ولایت را بیبینم وهچنان با فرهنگ این ولایت نیز می‌خواستم که آشنا شوم.»

رومان، شهروند ایتالیا، گفت: «من به ولایت غزنی آمدم ومی‌خواستم مکان‌های باستانی این ولایت را بیبنم وازین که مردم این ولایت بسیارصمیمی استند بسیار خوشالم.»

در کنار گردشگران خارجی گردشگران داخلی نیز به اینجا آمده‌اند و از آبدات تاریخی شهر غزنی بازدید می‌کنند.

عبدالباسط عاصم، باشنده غزنی، گفت: «غزنی یک شهر باستانی است که شمار زیات زیارت‌ها، منارها وآبدات تاریخی دارد و برای گردشگران جای بسیار مهم است.»

سید حشمت روشن، باشنده جلال آباد، گفت: «جای که بازسای شده‌اند منظره زیبا است و عکس‌ها هم گرفته می‌شود ما خیلی خوشحال استیم.»

ولایت غزنی به دلیل داشتن آبده‌های تاریخی و ساحات باستانی، در سال۲۰۱۳ میلادی از سوی "یونسکو" سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد به حیث پایتخت تمدن جهان اسلام معرفی شده است.

افزایش گردشگری از جاذبه‌ها و آبده‌های تاریخی در شهر غزنی

در کنار گردشگران خارجی گرداشگران داخلی نیز به اینجا آمده‌اند و از آبدات تاریخی شهر غزنی بازدید می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

ریاست اطلاعات وفرهنگ غزنی می‌گوید در این اواخر شمار گردشگران از مکان‌های تاریخی در این ولایت افزایش یافته است.

این ریاست می‌افزاید که در شش ماه پسین بیش از ۵ هزارو۶۰۰ گردشگر داخلی، وبیش از ۳۰ گردشگر خارجی از ساحات باستانی و آبده‌های تاریخی این ولایت دیدن کرده‌اند.

محمد مزمل هوتک، مدیرگردشگری ریاست اطلاعات وفرهنگ غزنی، گفت: «۳۳ نفر گردشگر خارجی داشتیم  وبه همینگونه ۵هزار۶۰۰ گردشگر داخلی تا کنون ازمنارهای تاریخی غزنی، تپه سردار، بالاحصار، زیارت‌های گوناگون مانند سنایی صاحب، سلطان محمود غزنوی، شمس العارفین ودیگرجاها دیدن کرده‌اند.»

این گروه شش نفری گردشگران از کشورهای کانادا، ایتالیا وتایلند به غزنی آمده‌اند و می‌خواهند از آبده‌های تاریخی شهر غزنی بازدید کنند.

مری، شهروند کانادا، گفت: «من می‌خواستم تمام جاهای تاریخی  ولایت غزنی ومردم این ولایت را بیبینم وهچنان با فرهنگ این ولایت نیز می‌خواستم که آشنا شوم.»

رومان، شهروند ایتالیا، گفت: «من به ولایت غزنی آمدم ومی‌خواستم مکان‌های باستانی این ولایت را بیبنم وازین که مردم این ولایت بسیارصمیمی استند بسیار خوشالم.»

در کنار گردشگران خارجی گردشگران داخلی نیز به اینجا آمده‌اند و از آبدات تاریخی شهر غزنی بازدید می‌کنند.

عبدالباسط عاصم، باشنده غزنی، گفت: «غزنی یک شهر باستانی است که شمار زیات زیارت‌ها، منارها وآبدات تاریخی دارد و برای گردشگران جای بسیار مهم است.»

سید حشمت روشن، باشنده جلال آباد، گفت: «جای که بازسای شده‌اند منظره زیبا است و عکس‌ها هم گرفته می‌شود ما خیلی خوشحال استیم.»

ولایت غزنی به دلیل داشتن آبده‌های تاریخی و ساحات باستانی، در سال۲۰۱۳ میلادی از سوی "یونسکو" سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد به حیث پایتخت تمدن جهان اسلام معرفی شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره