Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جان باختن ۲۱ باشنده پامیر؛ پزشکان برای درمان بیماران به واخان اعزام شدند

یک گروه پزشکی برای درمان و جلوگیری از گسترش بیماری تنفسی که به تازگی در پامیر بزرگ در ولسوالی واخان شیوع یافته، به آن منطقه رفته است.

مسوول این گروه پزشکی می‌گوید که این بیماری شبیه بیماری کووید-نزده است. این گروه از طریق تاجیکستان به پامیر رفته است.

غایب علی، مسوول گروه پزشکی فرستاده شده به پامیر، به طلوع‌نیوز گفت: «یکی احتمال کووید-نزده است و یکی هم سردی بی‌حد هوا است که احتمال سینه بغل شدید است.»

عبدالرحمان زاهد، رییس مالی و اداری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، می‌گوید: «در منطقه پامیر به علت شیوع یک نوع بیماری بیست و یک تن شهید شده‌اند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث با همکاری دفتر آقاخان گروه‌های پزشکی، پزشکان و دارو را از راه تاجیکستان به منطقه فرستاده است.»

شماری از باشندگان پامیر بزرگ می‌گویند که در پی شیوع این بیماری، بیست‌ویک تن به شمول کودکان در ده روز گذشته جان باخته‌اند.

بیردی بای، باشنده پامیر، گفت: «پامیر یک ساحه بسیار دوردست است از اول تا آخر به کلینیک‌ها سه چهار روزه راه مسافت دارد بیست و یک نفر خورد و کلان تلفات داریم.»

اسلام الدین، باشنده بعدی پامیر، می‌گوید: «در دوازده روز مکمل پامیر را همین مریضی گرفته بود ما نمی‌توانستیم که به پایان یا به دفتر یا مرکز یا دولت ما راپور بدهیم.»

بدخشان در شمال شرق کشور از ولایت‌های است که باشند‌گان مناطق مرزی آن با چالش‌های زیادی از جمله دسترسی نداشتن به مرکزهای بهداشتی، روبه‌رو استند.

جان باختن ۲۱ باشنده پامیر؛ پزشکان برای درمان بیماران به واخان اعزام شدند

شماری از باشندگان پامیر بزرگ می‌گویند که در پی شیوع این بیماری، بیست‌ویک تن به شمول کودکان در ده روز گذشته جان باخته‌اند.

تصویر بندانگشتی

یک گروه پزشکی برای درمان و جلوگیری از گسترش بیماری تنفسی که به تازگی در پامیر بزرگ در ولسوالی واخان شیوع یافته، به آن منطقه رفته است.

مسوول این گروه پزشکی می‌گوید که این بیماری شبیه بیماری کووید-نزده است. این گروه از طریق تاجیکستان به پامیر رفته است.

غایب علی، مسوول گروه پزشکی فرستاده شده به پامیر، به طلوع‌نیوز گفت: «یکی احتمال کووید-نزده است و یکی هم سردی بی‌حد هوا است که احتمال سینه بغل شدید است.»

عبدالرحمان زاهد، رییس مالی و اداری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، می‌گوید: «در منطقه پامیر به علت شیوع یک نوع بیماری بیست و یک تن شهید شده‌اند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث با همکاری دفتر آقاخان گروه‌های پزشکی، پزشکان و دارو را از راه تاجیکستان به منطقه فرستاده است.»

شماری از باشندگان پامیر بزرگ می‌گویند که در پی شیوع این بیماری، بیست‌ویک تن به شمول کودکان در ده روز گذشته جان باخته‌اند.

بیردی بای، باشنده پامیر، گفت: «پامیر یک ساحه بسیار دوردست است از اول تا آخر به کلینیک‌ها سه چهار روزه راه مسافت دارد بیست و یک نفر خورد و کلان تلفات داریم.»

اسلام الدین، باشنده بعدی پامیر، می‌گوید: «در دوازده روز مکمل پامیر را همین مریضی گرفته بود ما نمی‌توانستیم که به پایان یا به دفتر یا مرکز یا دولت ما راپور بدهیم.»

بدخشان در شمال شرق کشور از ولایت‌های است که باشند‌گان مناطق مرزی آن با چالش‌های زیادی از جمله دسترسی نداشتن به مرکزهای بهداشتی، روبه‌رو استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره