Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دومین بازار ویژه بانوان در هرات به فعالیت آغاز کرد

در جریان دو ماه پسین، دومین بازار زنان با نزدیک به پنجاه دکان در شهر هرات فعال شده است.

دکان‌ها در این بازار بیش‌تر ساخته‌های دستی به فروش می‌رسانند.

فرزانه نورزی که در بازار ویژه زنان دکان باز کرده، به طلوع‌نیوز گفت: «خیلی خوشحال استم که ما خانم‌های می‌توانیم از خانه بیرون شویم و فروشندگی کنیم.»

صدیقه تمسکی، دکاندار، گفت: «وقتی ما هفت نفر را حمایت کنم، مثل من صدها خانم دیگر استند که از خانواده‌های خود حمایت می کنند.»

مرضیه مظهر، یک دکاندار دیگر، می‌گوید: «ما خیلی خوشحال استیم که این‌جا کار می‌کنیم، چون همه خانم‌ها استند و خیلی راحت استیم.»

اتاق تجارت و صنایع زنان حوزه غرب می‌گوید که علاقه‌مندی زنان و دختران به فعالیت‌های بازرگانی در ماه های پسین افزایش یافته است.

بر بنیاد آمارهای این اتاق، نزدیک به ۴۰۰ زن هرات در بیش‌تر از یک سال گذشته، جواز بازرگانی گرفته‌اند.

بهناز سلجوقی، معاون اتاق تجارت و صنایع زنان حوزه غرب، گفت: «امید می‌دهد و انگیزه می‌دهد تا خانم‌هایی که در عرصه تجارت فعالیت می‌کنند بیش‌تر امیدوار باشند و فعالیت خود را گسترده‌تر کنند.»

در همین حال، مقام‌های محلی هرات می‌گویند که از فعالیت‌های بازرگانی زنان در این ولایت پشتیبانی می‌کنند.

حمیدالله متوکل، سخنگوی والی هرات، گفت: «اداره محلی ولایت هرات از مارکیت‌های جدیدی که برای فعالیت زنان باز شده، حمایت می‌کند. حیثیت زن در اسلام والا است.»

در حال حاضر دو بازار ویژه زنان در شهر هرات فعال استند که ده‌ها زن و دختر در آنجا دکان دارند. بسیاری این زنان، نان‌آوران خانواده‌های شان استند که فرصت کار در بیرون از خانه برای شان فراهم شده است.

دومین بازار ویژه بانوان در هرات به فعالیت آغاز کرد

در همین حال، مقام‌های محلی هرات می‌گویند که از فعالیت‌های بازرگانی زنان در این ولایت پشتیبانی می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

در جریان دو ماه پسین، دومین بازار زنان با نزدیک به پنجاه دکان در شهر هرات فعال شده است.

دکان‌ها در این بازار بیش‌تر ساخته‌های دستی به فروش می‌رسانند.

فرزانه نورزی که در بازار ویژه زنان دکان باز کرده، به طلوع‌نیوز گفت: «خیلی خوشحال استم که ما خانم‌های می‌توانیم از خانه بیرون شویم و فروشندگی کنیم.»

صدیقه تمسکی، دکاندار، گفت: «وقتی ما هفت نفر را حمایت کنم، مثل من صدها خانم دیگر استند که از خانواده‌های خود حمایت می کنند.»

مرضیه مظهر، یک دکاندار دیگر، می‌گوید: «ما خیلی خوشحال استیم که این‌جا کار می‌کنیم، چون همه خانم‌ها استند و خیلی راحت استیم.»

اتاق تجارت و صنایع زنان حوزه غرب می‌گوید که علاقه‌مندی زنان و دختران به فعالیت‌های بازرگانی در ماه های پسین افزایش یافته است.

بر بنیاد آمارهای این اتاق، نزدیک به ۴۰۰ زن هرات در بیش‌تر از یک سال گذشته، جواز بازرگانی گرفته‌اند.

بهناز سلجوقی، معاون اتاق تجارت و صنایع زنان حوزه غرب، گفت: «امید می‌دهد و انگیزه می‌دهد تا خانم‌هایی که در عرصه تجارت فعالیت می‌کنند بیش‌تر امیدوار باشند و فعالیت خود را گسترده‌تر کنند.»

در همین حال، مقام‌های محلی هرات می‌گویند که از فعالیت‌های بازرگانی زنان در این ولایت پشتیبانی می‌کنند.

حمیدالله متوکل، سخنگوی والی هرات، گفت: «اداره محلی ولایت هرات از مارکیت‌های جدیدی که برای فعالیت زنان باز شده، حمایت می‌کند. حیثیت زن در اسلام والا است.»

در حال حاضر دو بازار ویژه زنان در شهر هرات فعال استند که ده‌ها زن و دختر در آنجا دکان دارند. بسیاری این زنان، نان‌آوران خانواده‌های شان استند که فرصت کار در بیرون از خانه برای شان فراهم شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره