Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فقر و بی‌کاری؛ کودکان در کنار خانواده‌های شان‌کار می‌کنند

شماری از کودکان در کابل، به دلیل فقر و بی‌کاری همراه با خانواده‌های خود در داش‌های خشت‌پزی کار می‌کنند.

برخی از این کودکان از امارت اسلامی می‌خواهند که به مشکلات اقتصادی خانواده‌های‌شان رسیدگی و زمینه آموزش را به کودکان کارگر فراهم کند.

روشن، کودک کارگر، گفت: «در کشورهای دیگر کودکان درس می‌خوانند ما در اینجا نمی‌توانیم درس بخوانیم از حکومت می‌خواهیم که زمینه آموزش را برای ما فراهم بسازد.»

فیروز، کودک کارگر دیگر، گفت: «آینده ما خراب شد. ببین مردم به کجا رسید ما به هیج جایی رسیده نمی‌توانیم. ما همه کودکان در این داش خشت پزی سرگرم کار استیم.»

سجاد یازده ساله که سرگرم کار در یکی از داش‌های خشت پزی در ولسوالی ده سبز کابل است می گوید که فقر او را ناگزیر کرده تا کمک دست پدرش باشد.

سجاد به طلوع‌نیوز گفت: «پدرم بیمار است و من اینجا از صبح تا شام کار می‌کنم. من از حکومت می‌خواهم که برای ما کمک فراهم بسازد.»

زرینه، خواهر سجاد، گفت: «از حکومت می‌خواهیم که بمانند دختران درس بخوانند و داکتر شویم.»

میروس، برادر سجاد، می‌گوید: «پدرم بیمار است و نمی‌تواند هزینه خانواده ما را تامین کند. از حکومت خواهش من این است که برای ما زمینه آموزش را فراهم بسازد تا ما بتوانیم به وطن خدمت کنیم.»

شماری دیگری از کودکان کارگر می‌گویند که فقر و بی‌کاری آنان را از آموزش دور مانده‌اند و از امارت اسلامی می‌خواهند تا زمینه آموزش برای آنان فراهم کند.

اما وزارت اقتصاد می‌گوید که در تلاش است تا با همکاری نهاد‌های خارجی زمینه آموزش را برای کودکان فراهم کند.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «تلاش ما این است که با همکاری نهادهای بین‌المللی زمینه آموزش را برای کودکان فراهم کنیم تا این‌ها بتوانند به مدارج بالای علمی دست پیدا کنند و در توسعه کشور نقش داشته باشند.»

سازمان ملل متحد گزارش داده است که بیست و هشت میلیون تن در افغانستان به کمک نیاز دارد و که از این میان شش میلیون تن در یک قدمی قحطی قرار دارند.

فقر و بی‌کاری؛ کودکان در کنار خانواده‌های شان‌کار می‌کنند

شماری دیگری از کودکان کارگر می‌گویند که فقر و بی‌کاری آنان را از آموزش دور مانده‌اند و از امارت اسلامی می‌خواهند تا زمینه آموزش برای آنان فراهم کند.

تصویر بندانگشتی

شماری از کودکان در کابل، به دلیل فقر و بی‌کاری همراه با خانواده‌های خود در داش‌های خشت‌پزی کار می‌کنند.

برخی از این کودکان از امارت اسلامی می‌خواهند که به مشکلات اقتصادی خانواده‌های‌شان رسیدگی و زمینه آموزش را به کودکان کارگر فراهم کند.

روشن، کودک کارگر، گفت: «در کشورهای دیگر کودکان درس می‌خوانند ما در اینجا نمی‌توانیم درس بخوانیم از حکومت می‌خواهیم که زمینه آموزش را برای ما فراهم بسازد.»

فیروز، کودک کارگر دیگر، گفت: «آینده ما خراب شد. ببین مردم به کجا رسید ما به هیج جایی رسیده نمی‌توانیم. ما همه کودکان در این داش خشت پزی سرگرم کار استیم.»

سجاد یازده ساله که سرگرم کار در یکی از داش‌های خشت پزی در ولسوالی ده سبز کابل است می گوید که فقر او را ناگزیر کرده تا کمک دست پدرش باشد.

سجاد به طلوع‌نیوز گفت: «پدرم بیمار است و من اینجا از صبح تا شام کار می‌کنم. من از حکومت می‌خواهم که برای ما کمک فراهم بسازد.»

زرینه، خواهر سجاد، گفت: «از حکومت می‌خواهیم که بمانند دختران درس بخوانند و داکتر شویم.»

میروس، برادر سجاد، می‌گوید: «پدرم بیمار است و نمی‌تواند هزینه خانواده ما را تامین کند. از حکومت خواهش من این است که برای ما زمینه آموزش را فراهم بسازد تا ما بتوانیم به وطن خدمت کنیم.»

شماری دیگری از کودکان کارگر می‌گویند که فقر و بی‌کاری آنان را از آموزش دور مانده‌اند و از امارت اسلامی می‌خواهند تا زمینه آموزش برای آنان فراهم کند.

اما وزارت اقتصاد می‌گوید که در تلاش است تا با همکاری نهاد‌های خارجی زمینه آموزش را برای کودکان فراهم کند.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «تلاش ما این است که با همکاری نهادهای بین‌المللی زمینه آموزش را برای کودکان فراهم کنیم تا این‌ها بتوانند به مدارج بالای علمی دست پیدا کنند و در توسعه کشور نقش داشته باشند.»

سازمان ملل متحد گزارش داده است که بیست و هشت میلیون تن در افغانستان به کمک نیاز دارد و که از این میان شش میلیون تن در یک قدمی قحطی قرار دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره