Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پایان یک غم بزرگ؛ جوان بدخشانی پس از ۱۶ سال به خانه برگشت

یک جوان که باشنده‌ی ولسوالی یفتل پایان ولایت بدخشان است و شانزده سال پیش از شهر کابل ناپديد شده بود، به تازگی به آغوش خانواده خود برگشته است.

خانواده این پسر جوان می‌گویند که سال‌ها برای پیدا کردن محمد کریم تلاش کردند؛ اما تلاش‌های شان نتیجه‌ای در پی نداشت.

محمد کریم زمانی‌که ۵ سال داشت، در منطقه‌ی ریشخور شهر کابل از نزد خانواده‌اش گم شد. او بعدا به کودکستان دولتی در کابل راه پیدا کرد و سرانجام با فراگیری آموزش، از صنف ۱۲ فارغ شده است.

محمد کریم که حالا خانه اصلی خود برگشته به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «چندین بار ریشخور رفتم؛ ولی کسی را پیدا کرده نتوانستم و سرانجام یکی از وطن‌داران گفت که عکس و تذکره ات را برایم بدهید تا در تلویزیون و یا فسبوک‌ها نشر کنم شاید سرنخی پیدا شود.»

اعضای خانواده محمد کریم می‌گویند که سال‌ها برای پیدا کردن او تلاش کردند؛ اما تلاش‌های آنان نتیجه‌ی در پی نداشت.

نوراحمد، پدر محمد کریم گفت: «نه شب روز می‌شد و نه روز شب. با خود می‌گفتیم ای کاش او را ببینیم. وقتی خبر شدیم باور نکردیم، اما مادرش گفت که او آمده است.»

عرفه، مادرکلان محمد کریم گفته است: «چندین سال گم بود و ما هیچ احوالی از وی نداشتیم. خداوند شما را خیر بدهد، من از شما بسیار خوشحال هستم که او را دوباره آوردید و به ما تسلیم کردید.»

وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که در سال روان، نزدیک به ۵۰۰ کودک که به علت‌های گوناگون از نزد خانواده‌های شان ناپديد شده بودند، به خانواده‌های شان برگشتانده شده‌اند.

سمیع الله ابراهیمی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی به طلوع‌نیوز گفت: «در جریان امسال تقریبا تا ۵۰۰ کودک که از نزد خانواده‌های شان ناپدید شده بودند و یا به کشورهای خارجی رفته بودند و ردمرز شدند، به خانواده‌های شان یک‌جا شده‌اند.»

این در حالی‌ست که به گفته‌ی مسوولان در وزارت کار و امور اجتماعی، هم اکنون ۱۵ مرکز حمایوی در سراسر کشور فعال هستند و در این مرکزها، کودکان بالاتر از پانزده سال که از خانواده‌های شان دور هستند، نگه‌داری می‌شوند.

پایان یک غم بزرگ؛ جوان بدخشانی پس از ۱۶ سال به خانه برگشت

وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که در سال روان، نزدیک به ۵۰۰ کودک که به علت‌های گوناگون از نزد خانواده‌های شان ناپديد شده بودند، به خانواده‌های شان برگشتانده شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

یک جوان که باشنده‌ی ولسوالی یفتل پایان ولایت بدخشان است و شانزده سال پیش از شهر کابل ناپديد شده بود، به تازگی به آغوش خانواده خود برگشته است.

خانواده این پسر جوان می‌گویند که سال‌ها برای پیدا کردن محمد کریم تلاش کردند؛ اما تلاش‌های شان نتیجه‌ای در پی نداشت.

محمد کریم زمانی‌که ۵ سال داشت، در منطقه‌ی ریشخور شهر کابل از نزد خانواده‌اش گم شد. او بعدا به کودکستان دولتی در کابل راه پیدا کرد و سرانجام با فراگیری آموزش، از صنف ۱۲ فارغ شده است.

محمد کریم که حالا خانه اصلی خود برگشته به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «چندین بار ریشخور رفتم؛ ولی کسی را پیدا کرده نتوانستم و سرانجام یکی از وطن‌داران گفت که عکس و تذکره ات را برایم بدهید تا در تلویزیون و یا فسبوک‌ها نشر کنم شاید سرنخی پیدا شود.»

اعضای خانواده محمد کریم می‌گویند که سال‌ها برای پیدا کردن او تلاش کردند؛ اما تلاش‌های آنان نتیجه‌ی در پی نداشت.

نوراحمد، پدر محمد کریم گفت: «نه شب روز می‌شد و نه روز شب. با خود می‌گفتیم ای کاش او را ببینیم. وقتی خبر شدیم باور نکردیم، اما مادرش گفت که او آمده است.»

عرفه، مادرکلان محمد کریم گفته است: «چندین سال گم بود و ما هیچ احوالی از وی نداشتیم. خداوند شما را خیر بدهد، من از شما بسیار خوشحال هستم که او را دوباره آوردید و به ما تسلیم کردید.»

وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که در سال روان، نزدیک به ۵۰۰ کودک که به علت‌های گوناگون از نزد خانواده‌های شان ناپديد شده بودند، به خانواده‌های شان برگشتانده شده‌اند.

سمیع الله ابراهیمی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی به طلوع‌نیوز گفت: «در جریان امسال تقریبا تا ۵۰۰ کودک که از نزد خانواده‌های شان ناپدید شده بودند و یا به کشورهای خارجی رفته بودند و ردمرز شدند، به خانواده‌های شان یک‌جا شده‌اند.»

این در حالی‌ست که به گفته‌ی مسوولان در وزارت کار و امور اجتماعی، هم اکنون ۱۵ مرکز حمایوی در سراسر کشور فعال هستند و در این مرکزها، کودکان بالاتر از پانزده سال که از خانواده‌های شان دور هستند، نگه‌داری می‌شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره