Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز مبارزه با ملخ‌ها در زمین‌های کشاورزی شمال‌شرق

وزارت زراعت آبیاری و مالداری از آغاز روند مبارزه با ملخ و آفات طبیعی در زمین‌های کشاورزی زون شمال‌شرق کشور، خبر داده است.

یک گروه سیار این وزارت که به ولایت تخار رفته می‌گویند که در سال روان یازده ولایت کشور در خطر هجوم ملخ قرار دارند.

مرجان همت مسوول کنترل ملخ وزارت زراعت و آبیاری در زون شمال‌شرق گفت: «تقریبا یازده ولایت کشور در هجوم ملخ‌ها قرار دارند که ما همه‌ی این ولایت‌ها را زیر پوشش قرار دادیم و در زون شما‌ل‌شرق که من مسوولیت دارم، الحمدلله دیروز در بغلان آغاز کردیم و در کندز و تخار هم این برنامه آغاز شده است.»

ریاست زراعت و آبیاری تخار می‌گوید که روند توزیع سه هزار لیتر دوای ضد ملخ را در هشت ولسوالی این ولایت آغاز کرده‌اند.

رحیم‌الله احدی رییس زراعت آبیاری و مالداری تخار گفت: «ما الحمدلله امروز تقریبا سه هزار لیتر دوا را در هشت ولسوالی ولایت تخار تقسیمات کردیم که فعلا در موترها بار است و به طرف ولسوالی‌ها می‌رود و کار را آغاز می‌کنند.»

شماری از کشاورزان در تخار می‌گویند که سال پار هجوم ملخ‌ها به زمین‌های کشاورزی آنان آسیب رسانده بود و در سال روان آغاز روند مبارزه با این حشره در مصونیت کشت‌زارهای شان را اثرگذار می‌دانند.

بای محمد کشاورز گفت: «پارسال همی ملخ از طرف کشور تاجیکستان به طرف ماورای کوکچه و ولسوالی‌های خواجه غار و دشت قلعه آمده بود، یک نود فیصد برای دهقانان ضرر رساند.»

احسان کشاورز دیگر گفت: «دوا پیش از پیش زده شود بسیار خوب است، همیالی حاضر در منطقه‌های ما فعلا پیدا نشده، اما در منطقه پل بیگیم بیخی زیاد است.»

سال پار، ملخ‌های نوع مراکشی از کشور تاجیکستان بر بخش‌های از زمین‌های کشاورزی در ولایت‌های شمال‌شرقی کشور هجوم آورده و سبب زیانمند شدن فرآورده‌های کشاورزان شده بود.

آغاز مبارزه با ملخ‌ها در زمین‌های کشاورزی شمال‌شرق

ریاست زراعت و آبیاری تخار می‌گوید که روند توزیع سه هزار لیتر دوای ضد ملخ را در هشت ولسوالی این ولایت آغاز کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

وزارت زراعت آبیاری و مالداری از آغاز روند مبارزه با ملخ و آفات طبیعی در زمین‌های کشاورزی زون شمال‌شرق کشور، خبر داده است.

یک گروه سیار این وزارت که به ولایت تخار رفته می‌گویند که در سال روان یازده ولایت کشور در خطر هجوم ملخ قرار دارند.

مرجان همت مسوول کنترل ملخ وزارت زراعت و آبیاری در زون شمال‌شرق گفت: «تقریبا یازده ولایت کشور در هجوم ملخ‌ها قرار دارند که ما همه‌ی این ولایت‌ها را زیر پوشش قرار دادیم و در زون شما‌ل‌شرق که من مسوولیت دارم، الحمدلله دیروز در بغلان آغاز کردیم و در کندز و تخار هم این برنامه آغاز شده است.»

ریاست زراعت و آبیاری تخار می‌گوید که روند توزیع سه هزار لیتر دوای ضد ملخ را در هشت ولسوالی این ولایت آغاز کرده‌اند.

رحیم‌الله احدی رییس زراعت آبیاری و مالداری تخار گفت: «ما الحمدلله امروز تقریبا سه هزار لیتر دوا را در هشت ولسوالی ولایت تخار تقسیمات کردیم که فعلا در موترها بار است و به طرف ولسوالی‌ها می‌رود و کار را آغاز می‌کنند.»

شماری از کشاورزان در تخار می‌گویند که سال پار هجوم ملخ‌ها به زمین‌های کشاورزی آنان آسیب رسانده بود و در سال روان آغاز روند مبارزه با این حشره در مصونیت کشت‌زارهای شان را اثرگذار می‌دانند.

بای محمد کشاورز گفت: «پارسال همی ملخ از طرف کشور تاجیکستان به طرف ماورای کوکچه و ولسوالی‌های خواجه غار و دشت قلعه آمده بود، یک نود فیصد برای دهقانان ضرر رساند.»

احسان کشاورز دیگر گفت: «دوا پیش از پیش زده شود بسیار خوب است، همیالی حاضر در منطقه‌های ما فعلا پیدا نشده، اما در منطقه پل بیگیم بیخی زیاد است.»

سال پار، ملخ‌های نوع مراکشی از کشور تاجیکستان بر بخش‌های از زمین‌های کشاورزی در ولایت‌های شمال‌شرقی کشور هجوم آورده و سبب زیانمند شدن فرآورده‌های کشاورزان شده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره