Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

برنامه مشاعره در پکتیا؛ جشن عید فطر و ارتقاء فرهنگ در مناطق دورافتاده

یک برنامه مشاعره به مناسبت عید سعید فطر در ولسوالی زرمت پکتیا راه اندازی شده است.

قادر شاه بینوا یکی از شاعران محلی پکتیا است که با هزینه‌ی شخصی اش یک برنامه فرهنگی را در  منطقه دور افتاده خواجه گانو در ولسوالی زرمت این ولایت راه‌اندازی کرده است.

او می‌گوید که این کار را به هدف نهادینه شدن برنامه‌های فرهنگی در مناطق دوردست به راه انداخته است.

قادرشاه بینوا به طلوع‌نیوز گفت: «من پیش از این هم این قسم یک برنامه مشاعره را راه‌اندازی کرده بودم من امروز مثل عید خیلی خوشحال هستم که با تامین امنیت مردم در این برنامه اشتراک کرده‌اند.»

شرکت کننده‌های این برنامه می‌گویند که این ولسوالی در گذشته یکی از ناامن‌ترین ولسوالی‌های پکتیا بود، اما با تامین امنیت اکنون توانسته‌اند این برنامه فرهنگی را برگزار کنند.

به گفته‌ی آنان، شماری از شاعران از ولایت‌های کابل، لغمان، پکتیکا و مناطق دیگر در این برنامه مشاعره، حضور یافته‌اند.

فضل‌الرحمان وقار شرکت کننده گفت: «ما از جوانان می‌خواهم که هیچ ترسی در دل نداشته باشند و برای فرهنگ، ادب و زبان خود کار کنند و دیگر جوانان را نیز در این راه تشویق کنند.»

داوود ناصری شرکت کننده دیگر گفت: «در گذشته شاعران و نویسنده‌های زرمت پکتیا احساس ترس داشتند، اما حالا زنده شده‌اند و راه‌اندازی این چنین برنامه‌ها در ایجاد وحدت یک نیاز است.»

شرکت کننده‌های این برنامه از مسوولان می‌خواهند که به هدف تحکیم وحدت در میان مردم، باید برگزاری این گونه برنامه‌های فرهنگی، ادامه یابد.

برنامه مشاعره در پکتیا؛ جشن عید فطر و ارتقاء فرهنگ در مناطق دورافتاده

به گفته‌ی آنان، شماری از شاعران از ولایت‌های کابل، لغمان، پکتیکا و مناطق دیگر در این برنامه مشاعره، حضور یافته‌اند.

Thumbnail

یک برنامه مشاعره به مناسبت عید سعید فطر در ولسوالی زرمت پکتیا راه اندازی شده است.

قادر شاه بینوا یکی از شاعران محلی پکتیا است که با هزینه‌ی شخصی اش یک برنامه فرهنگی را در  منطقه دور افتاده خواجه گانو در ولسوالی زرمت این ولایت راه‌اندازی کرده است.

او می‌گوید که این کار را به هدف نهادینه شدن برنامه‌های فرهنگی در مناطق دوردست به راه انداخته است.

قادرشاه بینوا به طلوع‌نیوز گفت: «من پیش از این هم این قسم یک برنامه مشاعره را راه‌اندازی کرده بودم من امروز مثل عید خیلی خوشحال هستم که با تامین امنیت مردم در این برنامه اشتراک کرده‌اند.»

شرکت کننده‌های این برنامه می‌گویند که این ولسوالی در گذشته یکی از ناامن‌ترین ولسوالی‌های پکتیا بود، اما با تامین امنیت اکنون توانسته‌اند این برنامه فرهنگی را برگزار کنند.

به گفته‌ی آنان، شماری از شاعران از ولایت‌های کابل، لغمان، پکتیکا و مناطق دیگر در این برنامه مشاعره، حضور یافته‌اند.

فضل‌الرحمان وقار شرکت کننده گفت: «ما از جوانان می‌خواهم که هیچ ترسی در دل نداشته باشند و برای فرهنگ، ادب و زبان خود کار کنند و دیگر جوانان را نیز در این راه تشویق کنند.»

داوود ناصری شرکت کننده دیگر گفت: «در گذشته شاعران و نویسنده‌های زرمت پکتیا احساس ترس داشتند، اما حالا زنده شده‌اند و راه‌اندازی این چنین برنامه‌ها در ایجاد وحدت یک نیاز است.»

شرکت کننده‌های این برنامه از مسوولان می‌خواهند که به هدف تحکیم وحدت در میان مردم، باید برگزاری این گونه برنامه‌های فرهنگی، ادامه یابد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره