تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
ولایتی

طالبان ۵۲ دهقان این ولایت را با خودشان بردند

مقام‌های محلی در ولایت جوزجان می‌گویند که طالبان ۵۲ دهقان این ولایت را با خودشان برده اند.

محمد رضا غفوری، سخنگوی والی جوزجان، می‌گوید که این رویداد دیروز در ولسوالی درزاب هنگامی رُخ داد که مولوی محمد الله منصور یکی از فرماندهان محلی طالبان برای گردآوری فراورده‌های دهقانان به زمین‌های کشاورزی رفته بود.

وی می افزاید که این فرمانده محلی طالبان پس از گفت‌وگو ها ۵۲ دهقان را از سه روستای این ولایت با خودش برد.

سخنگوی والی جوزجان میگوید که تلاش‌ها برای رهایی این دهقانان ادامه دارند.

طالبان می‌گویند که این دهقانان بر سر زمین در منطقه چهارسای ولسوالی درزاب اختلاف داشتند، از همین رو، آنان را با خود شان برده اند. 

یک سخنگوی طالبان می‌گوید که پس از حکم دادگاه طالبان در بارۀ این زمین این دهقانان رها خواهند شد. 

ولایتی

طالبان ۵۲ دهقان این ولایت را با خودشان بردند

محمد رضا غفوری، سخنگوی والی جوزجان، می‌گوید که این رویداد دیروز در ولسوالی درزاب هنگامی رُخ داد که مولوی محمد الله منصور یکی از فرماندهان محلی طالبان برای گردآوری فراورده‌های دهقانان به زمین‌های کشاورزی رفته بود.

Thumbnail

مقام‌های محلی در ولایت جوزجان می‌گویند که طالبان ۵۲ دهقان این ولایت را با خودشان برده اند.

محمد رضا غفوری، سخنگوی والی جوزجان، می‌گوید که این رویداد دیروز در ولسوالی درزاب هنگامی رُخ داد که مولوی محمد الله منصور یکی از فرماندهان محلی طالبان برای گردآوری فراورده‌های دهقانان به زمین‌های کشاورزی رفته بود.

وی می افزاید که این فرمانده محلی طالبان پس از گفت‌وگو ها ۵۲ دهقان را از سه روستای این ولایت با خودش برد.

سخنگوی والی جوزجان میگوید که تلاش‌ها برای رهایی این دهقانان ادامه دارند.

طالبان می‌گویند که این دهقانان بر سر زمین در منطقه چهارسای ولسوالی درزاب اختلاف داشتند، از همین رو، آنان را با خود شان برده اند. 

یک سخنگوی طالبان می‌گوید که پس از حکم دادگاه طالبان در بارۀ این زمین این دهقانان رها خواهند شد. 

هم‌رسانی کنید