تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
فرهنگ و هنر

تلاش دختران کندهار برای ایجاد کتاب‌خانۀ ویژۀ زنان در این ولایت

پانزده دختر کندهاری، در یک اقدام بی‌پیشینه تلاش‌ها را برای ایجاد یک کتاب‌خانۀ ویژه برای زنان و دختران در این ولایت آغاز کرده‌اند.

این دختران کندهاری، از هفته‌ها بدینسو پیکاری برای گردآوری کتاب راه اندازی کرده‌اند و تاکنون بیش از سه‌هزار جلد کتاب گردآوری کرده‌اند.

فرزانه ظفری، یکی از این دختران کندهار گفت: «ما دیدیم که دختران در کندهار به کتاب و کتاب‌خانه دسترسی ندارند. نه در دانشگاه و نه هم در شهر چنین جایی است که دختران بروند و کتاب بخوانند. ما – پانزده دختر – یک‌جا شدیم و این کمپاین را شروع کردیم؛ می‌خواهیم کتاب گردآوری کنیم و سپس یک کتاب‌خانه بسازیم.»

سمیه که خود دانش‌آموز است، برای ایجاد این کتاب‌خانه پیش قدم شده‌است. او می‌گوید کتاب‌هایی که در خانه‌اش داشت به این کتاب‌خانه اهدا کرده‌است: «در خانۀ ما کتاب‌ها افتاده بودند و کسی از آن‌ها استفاده نمی‌کردند؛ وقتی دربارۀ این کمپاین شنیدم، این کتاب‌ها را آوردم.»

رنگینه، دختری دیگری که در این پیکار سهیم شده‌است، نیز گفت: «در کندهار، برای زنان بسیار مشکلات وجود دارد؛ مثلأ دربارۀ آزادی زنان. ما باید مبارزه کنیم و شرایط را تغییر بدهیم.»

این دختران، از خانواده‌ها در ولایت کندهار می‌خواهند که در  این پیکار با آنان همکار باشند و کتاب‌هایی را که به آن‌ها نیاز ندارند به این کتاب‌خانه اهدا کنند.

فرهنگ و هنر

تلاش دختران کندهار برای ایجاد کتاب‌خانۀ ویژۀ زنان در این ولایت

این دختران کندهاری، از هفته‌ها بدینسو پیکاری برای گردآوری کتاب راه اندازی کرده‌اند و تاکنون بیش از سه‌هزار جلد کتاب گردآوری کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

پانزده دختر کندهاری، در یک اقدام بی‌پیشینه تلاش‌ها را برای ایجاد یک کتاب‌خانۀ ویژه برای زنان و دختران در این ولایت آغاز کرده‌اند.

این دختران کندهاری، از هفته‌ها بدینسو پیکاری برای گردآوری کتاب راه اندازی کرده‌اند و تاکنون بیش از سه‌هزار جلد کتاب گردآوری کرده‌اند.

فرزانه ظفری، یکی از این دختران کندهار گفت: «ما دیدیم که دختران در کندهار به کتاب و کتاب‌خانه دسترسی ندارند. نه در دانشگاه و نه هم در شهر چنین جایی است که دختران بروند و کتاب بخوانند. ما – پانزده دختر – یک‌جا شدیم و این کمپاین را شروع کردیم؛ می‌خواهیم کتاب گردآوری کنیم و سپس یک کتاب‌خانه بسازیم.»

سمیه که خود دانش‌آموز است، برای ایجاد این کتاب‌خانه پیش قدم شده‌است. او می‌گوید کتاب‌هایی که در خانه‌اش داشت به این کتاب‌خانه اهدا کرده‌است: «در خانۀ ما کتاب‌ها افتاده بودند و کسی از آن‌ها استفاده نمی‌کردند؛ وقتی دربارۀ این کمپاین شنیدم، این کتاب‌ها را آوردم.»

رنگینه، دختری دیگری که در این پیکار سهیم شده‌است، نیز گفت: «در کندهار، برای زنان بسیار مشکلات وجود دارد؛ مثلأ دربارۀ آزادی زنان. ما باید مبارزه کنیم و شرایط را تغییر بدهیم.»

این دختران، از خانواده‌ها در ولایت کندهار می‌خواهند که در  این پیکار با آنان همکار باشند و کتاب‌هایی را که به آن‌ها نیاز ندارند به این کتاب‌خانه اهدا کنند.

هم‌رسانی کنید