تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فرهنگیان در بلخ از شب چله بزرگداشت کردند

فرهنگیان و شماری از باشنده‌گان ولایت بلخ «شب چله/یلدا» یا درازترین شب‌سال را با برنامه‌های گونا‌گون در شهر مزارشریف بزرگ‌داشت کردند.

آنان با اجرای برنامه‌های چون شعرخوانی، آواز‌خوانی، رقص سماع و اجرای نمایش‌نامه این شب را زنده نگهداشتند.

فرهنگیان بلخ گرد آمدن در شب چله را از سنت‌های دیرینۀ این سرزمین می‌دانند و می‌گویند که گرد آمدن در شب یلدا نمادی از وحدت و همدیگرپذیری است.

عبدالوهاب مجیر، شاعر در بلخ گفت: «پیامی که برگزاری شب یلدا دارد؛ این است که انسا‌ن‌ها را باهم نزدیک می‌سازد و مرز بین انسان‌ها را ازبین می‌برد.»

تربوز و انار میوه‌های ویژۀ شب چله استند؛ این دو میوه سرخ رنگ که نمادی از سرخی آفتاب استند، نوید دهندۀ روشنایی در دسترخوان به شمار می‌روند.

کسانی که در این برنامه شرکت کرده‌ بودند بر این باورند که یلدا در زنده‌گی مردم کشور از جایگاه ویژه‌یی برخوردار است از این رو بر برگزاری چنین برنامه‌ها تأکید ‌ورزیدند.

برنامۀ تجلیل از شب چله، از سوی شهرداری مزارشریف برگزار شده بود. هدف از آن نیز حفظ میراث‌های تاریخی و نزدیکی این نهاد با مردم گفته می‌شود.

مردم شب چله را به امید طلوع خورشید که مظهر درخشنده‌گی و گرما است به سر می‌رسانند و امیدوارند که خورشید صلح و آرامش، در کشور نیز طلوع کند.

در ولایت‌های دیگر از جمله کابل نیز از شب چله گرامی داشت شد.

فرهنگیان در بلخ از شب چله بزرگداشت کردند

در شب چله، شماری از مزاریان برای گرامی‌داشت از این شب گرد آمدند. آتشی را که نمادی از روشنایی است بر افروختند و آن را ستیز نور با ظلمت می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

فرهنگیان و شماری از باشنده‌گان ولایت بلخ «شب چله/یلدا» یا درازترین شب‌سال را با برنامه‌های گونا‌گون در شهر مزارشریف بزرگ‌داشت کردند.

آنان با اجرای برنامه‌های چون شعرخوانی، آواز‌خوانی، رقص سماع و اجرای نمایش‌نامه این شب را زنده نگهداشتند.

فرهنگیان بلخ گرد آمدن در شب چله را از سنت‌های دیرینۀ این سرزمین می‌دانند و می‌گویند که گرد آمدن در شب یلدا نمادی از وحدت و همدیگرپذیری است.

عبدالوهاب مجیر، شاعر در بلخ گفت: «پیامی که برگزاری شب یلدا دارد؛ این است که انسا‌ن‌ها را باهم نزدیک می‌سازد و مرز بین انسان‌ها را ازبین می‌برد.»

تربوز و انار میوه‌های ویژۀ شب چله استند؛ این دو میوه سرخ رنگ که نمادی از سرخی آفتاب استند، نوید دهندۀ روشنایی در دسترخوان به شمار می‌روند.

کسانی که در این برنامه شرکت کرده‌ بودند بر این باورند که یلدا در زنده‌گی مردم کشور از جایگاه ویژه‌یی برخوردار است از این رو بر برگزاری چنین برنامه‌ها تأکید ‌ورزیدند.

برنامۀ تجلیل از شب چله، از سوی شهرداری مزارشریف برگزار شده بود. هدف از آن نیز حفظ میراث‌های تاریخی و نزدیکی این نهاد با مردم گفته می‌شود.

مردم شب چله را به امید طلوع خورشید که مظهر درخشنده‌گی و گرما است به سر می‌رسانند و امیدوارند که خورشید صلح و آرامش، در کشور نیز طلوع کند.

در ولایت‌های دیگر از جمله کابل نیز از شب چله گرامی داشت شد.

هم‌رسانی کنید