تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تاریخ برگزاری نشست ژنیو مشخص شد

همزمان با آغاز مذاکرات صلح، قرار است نشست ژنیو که در آن تمویل‌کننده‌گان افغانستان دربارۀ ادامۀ کمک‌ها به افغانستان تصمیم بگیرند، در ماه نوامبر برگزار شود.

میزبانان این نشست، گفته‌اند که این نشست به روزهای ۲۳ و ۲۴ ماه نوامبر سال جاری میلادی برگزار شود.

وزارت مالیه می‌گوید که در این نشست تعهدات مالی کمک‌کننده‌گان و اهداف مشترک توسعه‌یی برای سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۱۴ میلادی مشخص خواهند شد.

شمروزخان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه در این باره گفت:«تاریخ نشست تأیید شد؛ در بیست و سوم و و بیست و چهارم نوامبر این نشست برگزار می‌شود. نوعیت و چگونگی شرکت در نشست تا هنوز روشن نیست. ازبهر گسترش ویروس کرونا محدویت‌هایی که بر سفر ها وضع شده‌اند ممکن است اشتراک کننده‌گان در این نشست به‌گونۀ مجازی از راه دور شرکت کنند و نیز ممکن است این نشست به‌گونۀ حضوری برگزار شود.»

در همین حال، سازمان ملل در اعلامیه‌یی نشست ژنیو را نقطۀ عطفی در مسیر افغانستان به سوی صلح و خودبسنده‌گی خوانده‌‎است و مشارکت و حمایت جهانی را برای تأمین و حفظ صلح در افغانستان ضروری گفته‌است.

نریندرا سنگرو، رییس بانک توسعه آسیایی در افغانستان نیز می‌گوید که برای دست‌یابی به توسعه در افغانستان، صلح در افغانستان ضروری است: «ما از آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان استقبال می‌کنیم. برای دست‌یابی به توسعۀ اجتماعی و اقتصادی، صلح در افغانستان حتمی است. پایان موفقانۀ گفت‌وگوهای صلح برای موفقیت تلاش‌های جاری برای توسعه افغانستان، مهم است.»

بربنیاد آن‌چه که حکومت و جامعۀ جهانی مشخص کرده‌اند، ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴سال‌های اخیر دهۀ تحول افغانستان به‌سوی خودبسنده‌گی استند.

انستتیوت پژوهشی البیرونی، می‌گوید که افغانستان تا پانزده سال دیگر به کمک‌های جامعه جهانی نیازمند خواهد بود.

نذیر کبیری، رییس این انستتیوت بیان داشت: «نیازمندی‌های افغانستان به کمک‌های خارجی به اندازه‌یی ست که در حال حاضر ۷۵ درصد از مصارف عامه داخل یا بیرون بودجه توسط کمک‌های بین‌المللی تمویل می‌‎شوند. اکنون افغانستان سالانه در حدود ۳.۸میلیارد دالر کمک ملکی و چهار و نیم میلیارد دالر کمک نظامی دریافت می‌کند. نشست ژنیو به افغانستان حیاتی است.»

نشست ژنیو تا نزدیک به دو ماه دیگر با میزبانی حکومت افغانستان، سازمان ملل و فنلد در مقر سازمان ملل برگزار خواهد شد.

تاهنوز مشخص نشده‌است که افغانستان تا سال ۲۰۲۴به چه مبلغ کمک‌های جامعه جهانی نیاز دارد.

تاریخ برگزاری نشست ژنیو مشخص شد

وزارت مالیه می‌گوید که در این نشست تعهدات مالی کمک‌کننده‌گان و اهداف مشترک توسعه‌یی برای سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۱۴ میلادی مشخص خواهند شد.

Thumbnail

همزمان با آغاز مذاکرات صلح، قرار است نشست ژنیو که در آن تمویل‌کننده‌گان افغانستان دربارۀ ادامۀ کمک‌ها به افغانستان تصمیم بگیرند، در ماه نوامبر برگزار شود.

میزبانان این نشست، گفته‌اند که این نشست به روزهای ۲۳ و ۲۴ ماه نوامبر سال جاری میلادی برگزار شود.

وزارت مالیه می‌گوید که در این نشست تعهدات مالی کمک‌کننده‌گان و اهداف مشترک توسعه‌یی برای سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۱۴ میلادی مشخص خواهند شد.

شمروزخان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه در این باره گفت:«تاریخ نشست تأیید شد؛ در بیست و سوم و و بیست و چهارم نوامبر این نشست برگزار می‌شود. نوعیت و چگونگی شرکت در نشست تا هنوز روشن نیست. ازبهر گسترش ویروس کرونا محدویت‌هایی که بر سفر ها وضع شده‌اند ممکن است اشتراک کننده‌گان در این نشست به‌گونۀ مجازی از راه دور شرکت کنند و نیز ممکن است این نشست به‌گونۀ حضوری برگزار شود.»

در همین حال، سازمان ملل در اعلامیه‌یی نشست ژنیو را نقطۀ عطفی در مسیر افغانستان به سوی صلح و خودبسنده‌گی خوانده‌‎است و مشارکت و حمایت جهانی را برای تأمین و حفظ صلح در افغانستان ضروری گفته‌است.

نریندرا سنگرو، رییس بانک توسعه آسیایی در افغانستان نیز می‌گوید که برای دست‌یابی به توسعه در افغانستان، صلح در افغانستان ضروری است: «ما از آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان استقبال می‌کنیم. برای دست‌یابی به توسعۀ اجتماعی و اقتصادی، صلح در افغانستان حتمی است. پایان موفقانۀ گفت‌وگوهای صلح برای موفقیت تلاش‌های جاری برای توسعه افغانستان، مهم است.»

بربنیاد آن‌چه که حکومت و جامعۀ جهانی مشخص کرده‌اند، ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴سال‌های اخیر دهۀ تحول افغانستان به‌سوی خودبسنده‌گی استند.

انستتیوت پژوهشی البیرونی، می‌گوید که افغانستان تا پانزده سال دیگر به کمک‌های جامعه جهانی نیازمند خواهد بود.

نذیر کبیری، رییس این انستتیوت بیان داشت: «نیازمندی‌های افغانستان به کمک‌های خارجی به اندازه‌یی ست که در حال حاضر ۷۵ درصد از مصارف عامه داخل یا بیرون بودجه توسط کمک‌های بین‌المللی تمویل می‌‎شوند. اکنون افغانستان سالانه در حدود ۳.۸میلیارد دالر کمک ملکی و چهار و نیم میلیارد دالر کمک نظامی دریافت می‌کند. نشست ژنیو به افغانستان حیاتی است.»

نشست ژنیو تا نزدیک به دو ماه دیگر با میزبانی حکومت افغانستان، سازمان ملل و فنلد در مقر سازمان ملل برگزار خواهد شد.

تاهنوز مشخص نشده‌است که افغانستان تا سال ۲۰۲۴به چه مبلغ کمک‌های جامعه جهانی نیاز دارد.

هم‌رسانی کنید