Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

افزایش فارم‌های پرورش نسل خارجی بز و مرغ در کندهار

برخی از فارمداران می‌گویند که فارم‌های پرورش نسل خارجی بز و مرغ در کندهار رو به افزایش است.

آنان می‌افزایند که پرورش نسل‌های بز هندی و مرغ استرالیایی نسبت به نسل‌های دیگر، سود بیش‌تر دارد.

گلابی، مکی، چینی و راجپوری از نسل‌های هندی بز است که یک سال پیش  به هدف نسل‌گیری به کندهار آورده شده‌اند.

عتیق الله، فارمدار، در این باره گفت: «اگر اینجا به فروش برسانیم شش صد افغانی می‌شود، اما در صورت مشکلات بهای آن از شش و نیم تا هفت‌صد افغانی می‌رسد.»

محمد طاهر، کارگر فارم، می‌گوید: «مردم آن را می‌پسندند چون تولید بهتری است، تخم‌هایی زیادی می‌دهد. بزها را نیز بخاطری آورده‌ایم چون شیر دهی‌اش بیشتر است.»

مسوولان محلی کندهار می‌گویند که شمار زیادی از کارگران در بخش پرورش مرغ و بز به همکاری نهاد‌های مددرسان آموزش دیده‌اند.

محمدالله نوری، کارشناس دام پروری، گفت: «بعضی از این مرغ‌ها تا سه سال تخم‌دهی می‌کنند. بزها نیز شیر بیشتر می‌دهند و زایمان بیشتر می‌کنند.»

در همین حال، مسوولان ریاست زراعت و مالداری کندهار از فارمداران می‌خواهند که نسل‌هایی از حیوانات و پرندگان را وارد کشور کنند که در برابر بیماری‌ها مقاوم باشند.

محمد حامد، آمر امور مالداری ریاست زراعت کندهار، گفت: «توصیه ما به آن‌ها این است تا گونه‌ی از حیوانات را بیاورند که در این کشور نتیجه داده باشد و از نحوه‌ی پرورش آنان نیز آگهی داشته باشند.»

افزون بر پرورش نسل‌های جدید بز و مرغ در کندهار، نسل‌های گوناگون شترمرغ، آهو، طاووس و برخی دیگر از پرندگان نیز در این ولایت افزایش یافته اند.

افزایش فارم‌های پرورش نسل خارجی بز و مرغ در کندهار

افزون بر پرورش نسل‌های جدید بز و مرغ در کندهار، نسل‌های گوناگون شترمرغ، آهو، طاووس و برخی دیگر از پرندگان نیز در این ولایت افزایش یافته اند.

Thumbnail

برخی از فارمداران می‌گویند که فارم‌های پرورش نسل خارجی بز و مرغ در کندهار رو به افزایش است.

آنان می‌افزایند که پرورش نسل‌های بز هندی و مرغ استرالیایی نسبت به نسل‌های دیگر، سود بیش‌تر دارد.

گلابی، مکی، چینی و راجپوری از نسل‌های هندی بز است که یک سال پیش  به هدف نسل‌گیری به کندهار آورده شده‌اند.

عتیق الله، فارمدار، در این باره گفت: «اگر اینجا به فروش برسانیم شش صد افغانی می‌شود، اما در صورت مشکلات بهای آن از شش و نیم تا هفت‌صد افغانی می‌رسد.»

محمد طاهر، کارگر فارم، می‌گوید: «مردم آن را می‌پسندند چون تولید بهتری است، تخم‌هایی زیادی می‌دهد. بزها را نیز بخاطری آورده‌ایم چون شیر دهی‌اش بیشتر است.»

مسوولان محلی کندهار می‌گویند که شمار زیادی از کارگران در بخش پرورش مرغ و بز به همکاری نهاد‌های مددرسان آموزش دیده‌اند.

محمدالله نوری، کارشناس دام پروری، گفت: «بعضی از این مرغ‌ها تا سه سال تخم‌دهی می‌کنند. بزها نیز شیر بیشتر می‌دهند و زایمان بیشتر می‌کنند.»

در همین حال، مسوولان ریاست زراعت و مالداری کندهار از فارمداران می‌خواهند که نسل‌هایی از حیوانات و پرندگان را وارد کشور کنند که در برابر بیماری‌ها مقاوم باشند.

محمد حامد، آمر امور مالداری ریاست زراعت کندهار، گفت: «توصیه ما به آن‌ها این است تا گونه‌ی از حیوانات را بیاورند که در این کشور نتیجه داده باشد و از نحوه‌ی پرورش آنان نیز آگهی داشته باشند.»

افزون بر پرورش نسل‌های جدید بز و مرغ در کندهار، نسل‌های گوناگون شترمرغ، آهو، طاووس و برخی دیگر از پرندگان نیز در این ولایت افزایش یافته اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره