Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سرپرست بانک مرکزی با سفیر چین در کابل دیدار کرد

هدایت الله بدری، سرپرست بانک مرکزی افغانستان در دیدار با سفیر چین در کابل در‌باره‌ی مسایل بانکی، بازرگانی و اقتصادی گفت‌وگو کرده است.

حسیب الله نوری، سخنگوی بانک مرکزی می‌گوید که در این دیدار دو طرف درباره‌ی بهبود روابط اقتصادی افغانستان و چین نیز گفت‌وگو کرده‌اند.

حسیب الله نوری به طلوع‌نیوز گفت: «در این دیدار درباره‌ی همکاری‌های مشترک تاکید شد و این همکاری در بخش اقتصادی هر دو کشور ارزشمند خوانده شد.»

در همین حال، برخی از بازرگانان می‌گویند که بازار چین از بزرگ‌ترین بازارها برای اقلام صادراتی کشور به شمار می‌رود و باید سهولت‌های زیادتر در بخش صادرات نیز فراهم شوند.

این بازرگانان، چگونگی دریافت ویزای چین را از چالش‌های کلان عنوان می‌کنند.

محبوب الله محمدی، بازرگان، به طلوع‌نیوز گفت: «بازار چین که از چند دهه برای بزرگترین قلم صادراتی کشور یعنی جلغوزه بازار بزرگ بوده است اما با آن هم تجاران در سکتورهای مختلف با چالش‌های بزرگی روبه‌رو استند.

شماری از آگاهان اقتصادی به این باور اند که اکنون زمینه مناسب برای سرمایه‌گذاری چینی‌ها در افغانستان فراهم شده است.

روح‌الله احمدزی، آگاه مسال اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت: «برای چین فرصت عظیم سرمایه‌گذاری وجود دارد که در افغانستان بدون یک رقیب بزرگ بین‌المللی وارد صحنه شود و قدم‌های عملی را در راستای استخراج معدن مس عینک لوگر و یا سایر معادن مثل معدن حاجی گک بردارد.»

پیش از این وزارت صنعت و تجارت گفته است که چین به ارزش دو میلیارد دالر در یک‌ونیم سال پسین در افغانستان سرمایه‌گذاری کرده است.

سرپرست بانک مرکزی با سفیر چین در کابل دیدار کرد

سخنگوی بانک مرکزی می‌گوید که در این دیدار دو طرف درباره‌ی بهبود روابط اقتصادی افغانستان و چین نیز گفت‌وگو کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

هدایت الله بدری، سرپرست بانک مرکزی افغانستان در دیدار با سفیر چین در کابل در‌باره‌ی مسایل بانکی، بازرگانی و اقتصادی گفت‌وگو کرده است.

حسیب الله نوری، سخنگوی بانک مرکزی می‌گوید که در این دیدار دو طرف درباره‌ی بهبود روابط اقتصادی افغانستان و چین نیز گفت‌وگو کرده‌اند.

حسیب الله نوری به طلوع‌نیوز گفت: «در این دیدار درباره‌ی همکاری‌های مشترک تاکید شد و این همکاری در بخش اقتصادی هر دو کشور ارزشمند خوانده شد.»

در همین حال، برخی از بازرگانان می‌گویند که بازار چین از بزرگ‌ترین بازارها برای اقلام صادراتی کشور به شمار می‌رود و باید سهولت‌های زیادتر در بخش صادرات نیز فراهم شوند.

این بازرگانان، چگونگی دریافت ویزای چین را از چالش‌های کلان عنوان می‌کنند.

محبوب الله محمدی، بازرگان، به طلوع‌نیوز گفت: «بازار چین که از چند دهه برای بزرگترین قلم صادراتی کشور یعنی جلغوزه بازار بزرگ بوده است اما با آن هم تجاران در سکتورهای مختلف با چالش‌های بزرگی روبه‌رو استند.

شماری از آگاهان اقتصادی به این باور اند که اکنون زمینه مناسب برای سرمایه‌گذاری چینی‌ها در افغانستان فراهم شده است.

روح‌الله احمدزی، آگاه مسال اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت: «برای چین فرصت عظیم سرمایه‌گذاری وجود دارد که در افغانستان بدون یک رقیب بزرگ بین‌المللی وارد صحنه شود و قدم‌های عملی را در راستای استخراج معدن مس عینک لوگر و یا سایر معادن مثل معدن حاجی گک بردارد.»

پیش از این وزارت صنعت و تجارت گفته است که چین به ارزش دو میلیارد دالر در یک‌ونیم سال پسین در افغانستان سرمایه‌گذاری کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره