Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کارکردهای ا.ا در ۱۴۰۲ برای رفع چالش‌های برق

معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزرا در یک خبرنامه گفته است که امارت اسلامی کار روی برخی از پروژه‌ها را به‌منظور رفع چالش‌ها در بخش برق در ۱۴۰۲ آغاز کرده است.

بر بنیاد این خبرنامه، آغاز کار باقی‌مانده بندهای کمال خان و شاه و عروس، آغاز کار عملی بند بخش‌آباد، پروژه تولید برق بادی ۲۰۰ میگاوات در هرات، تمدید لین انتقال ۵۰۰ کیلوولت برق شمال به جنوب کشور و انتقال لین ۲۲۰ کیلوولت برق ترکمنستان به ولایت هرات از مهم‌ترین کارکردهای امارت اسلامی شمرده می‌شوند.

در خبرنامه معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزرا هم‌چنان آمده است که کار عملی پروژه کاسا یک‌هزار در آینده نزدیک نیز آغاز می‌شود.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی در این باره گفت: «پروژه‌های مختلف در ولایت‌های مختلف در رابطه به برق، ساخت بندهای برق و بعضی از سبستیشن‌های برق است که زیر کار قرار دارد. در سال گذشته هم سر آن کار شده است، چند تا پروژه داشتیم که از اداره قبلی نیمه باقی ‌مانده بود، امارت اسلامی افغانستان کار آن را از سر گرفت.»

در همین حال اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که کار عملی پروژه‌های بزرگ در بخش برق باید آغاز شود.

میرویس هوتک رییس هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری به طلوع‌نیوز گفت: «در بخش سکتور برق، کشور امکانات زیربنایی فراوان دارد. منابع آبی فراوان در کشور وجود دارد و نیاز است تا این آب‌ها مهار شود تا در تولید برق و زراعت از آن استفاده بیشتر صورت بگیرد.»

حدود ۸۰ درصد برق موردنیاز افغانستان از کشورهای دیگر وارد می‌شود. آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که واردات برق همواره اثرهای منفی بر زندگی و کار مردم داشته است.

دریا خان بهیر آگاه مسایل اقتصادی در این باره گفت: «افغانستان با وجود داشتن منابع بزرگ طبیعی که از آن در تولید انرژی استفاده صورت گرفته می‌تواند، بازهم با کم‌بود برق روبه‌رو است که این هم از لحاظ عادی زندگی مردم را مختل ساخته و از نگاه اقتصادی هم کارخانه‌ها تولیدات شان کم است.»

بخش بزرگی از برق افغانستان از کشورهای همسایه همانند ازبیکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ایران وارد می‌شود.

کارکردهای ا.ا در ۱۴۰۲ برای رفع چالش‌های برق

در خبرنامه معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزرا هم‌چنان آمده است که کار عملی پروژه کاسا یک‌هزار در آینده نزدیک نیز آغاز می‌شود.

تصویر بندانگشتی

معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزرا در یک خبرنامه گفته است که امارت اسلامی کار روی برخی از پروژه‌ها را به‌منظور رفع چالش‌ها در بخش برق در ۱۴۰۲ آغاز کرده است.

بر بنیاد این خبرنامه، آغاز کار باقی‌مانده بندهای کمال خان و شاه و عروس، آغاز کار عملی بند بخش‌آباد، پروژه تولید برق بادی ۲۰۰ میگاوات در هرات، تمدید لین انتقال ۵۰۰ کیلوولت برق شمال به جنوب کشور و انتقال لین ۲۲۰ کیلوولت برق ترکمنستان به ولایت هرات از مهم‌ترین کارکردهای امارت اسلامی شمرده می‌شوند.

در خبرنامه معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزرا هم‌چنان آمده است که کار عملی پروژه کاسا یک‌هزار در آینده نزدیک نیز آغاز می‌شود.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی در این باره گفت: «پروژه‌های مختلف در ولایت‌های مختلف در رابطه به برق، ساخت بندهای برق و بعضی از سبستیشن‌های برق است که زیر کار قرار دارد. در سال گذشته هم سر آن کار شده است، چند تا پروژه داشتیم که از اداره قبلی نیمه باقی ‌مانده بود، امارت اسلامی افغانستان کار آن را از سر گرفت.»

در همین حال اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که کار عملی پروژه‌های بزرگ در بخش برق باید آغاز شود.

میرویس هوتک رییس هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری به طلوع‌نیوز گفت: «در بخش سکتور برق، کشور امکانات زیربنایی فراوان دارد. منابع آبی فراوان در کشور وجود دارد و نیاز است تا این آب‌ها مهار شود تا در تولید برق و زراعت از آن استفاده بیشتر صورت بگیرد.»

حدود ۸۰ درصد برق موردنیاز افغانستان از کشورهای دیگر وارد می‌شود. آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که واردات برق همواره اثرهای منفی بر زندگی و کار مردم داشته است.

دریا خان بهیر آگاه مسایل اقتصادی در این باره گفت: «افغانستان با وجود داشتن منابع بزرگ طبیعی که از آن در تولید انرژی استفاده صورت گرفته می‌تواند، بازهم با کم‌بود برق روبه‌رو است که این هم از لحاظ عادی زندگی مردم را مختل ساخته و از نگاه اقتصادی هم کارخانه‌ها تولیدات شان کم است.»

بخش بزرگی از برق افغانستان از کشورهای همسایه همانند ازبیکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ایران وارد می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره