Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بازار: نگرانی از سیاست‌های "دمپنگ" شرکت‌های هوانوردی امارات

اتحادیه شرکت‌های هوانوردی افغانستان از سیاست‌های "دمپنگ" شرکت‌های هوانوردی امارات دربازارافغانستان شکایت دارند.

رییس این اتحادیه می‌گوید که شرکت‌های هوانودری امارات متحده عرب با کاهش بهای تکت هایشان ترانزیت مسافرین را به هدف انتقال میدهند .

در این برنامه گرداننده زرمینه محمدی این موضوع را با فریداحمد پیکار، رییس اتحادیه شرکت‌های هوانوردی افغانستان بحث کرده است.

بازار: نگرانی از سیاست‌های "دمپنگ" شرکت‌های هوانوردی امارات

این اتحادیه می‌گوید که این کار سبب ورشکست شدن شرکت‌های هوانوردی داخلی خواهند شد.

Thumbnail

اتحادیه شرکت‌های هوانوردی افغانستان از سیاست‌های "دمپنگ" شرکت‌های هوانوردی امارات دربازارافغانستان شکایت دارند.

رییس این اتحادیه می‌گوید که شرکت‌های هوانودری امارات متحده عرب با کاهش بهای تکت هایشان ترانزیت مسافرین را به هدف انتقال میدهند .

در این برنامه گرداننده زرمینه محمدی این موضوع را با فریداحمد پیکار، رییس اتحادیه شرکت‌های هوانوردی افغانستان بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره