تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

امضای توافقنامه‌های همکاری از سوی مقام‌های افغانستان و ازبیکستان

محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور افغانستان، که برای یک سفر رسمی به شهر تاشکند، پایتخت ازبیکستان، رفته‌است، امروز سه شنبه در یک نشست خبری در یک نشست خبری با همتای ازبیکستانی‌اش، شوکت میر ضیایف گفت که افغانستان به داشتن روابط گسترده با ازبیکستان در بخش‌های امنیت، اقتصاد و تجارت اهمیت زیادی قایل است و تقویت هرچه بهتر همکاری‌ها میان این دو کشور می‌تواند به نفع کشورهای منطقه و جهان باشد. 

به گفتۀ مقام‌های حکومت افغانستان، این دو کشور بیش از ۲۰ سند همکاری و ۴۰ قرارداد را در بخش‌های مختلف مانند اقتصاد، امنیت، صحت، زراعت، ترانزیت، آموزش و پرورش و بازرگانی به ارزش ۵۰۰ میلیون دالر امضاء کردند.

مقام‌های افغانستان و ازبیکستان همچنان یک توافقنامۀ امنیتی را برای تأمین امینت پُل حیرتان نیز امضاء کردند.

از سویی هم، رییس‌جمهور میرزایف با اشاره به روابط کشورش با افغانستان گفت که او از روند صلح و ثبات در افغانستان پشتیبانی می‌کند.

رییس‌جمهور غنی در بارۀ امضای توافقنامه‌ها میان دو کشور گفت: «امروز ما موافقتنامه‌هایی را به امضاء رسانیدیم که یک چوکات حقوقی و کامل همکاری‌های دولت با دولت را در راستای خواست‌ها و آرزوهای کلیدی دو کشور به‌وجود می‌آورد.»

این دو کشور همچنان توافق کرده اند که یک کمیسیون مشترک را برای نظارت از روند عملی شدن توافقنامه‌ها میان دو کشور ایجاد کنند. 

آقای میرزایف گفت که ازبیکستان در آیندۀ نزدیک یک قنسلگری دیگر را در افغانستان باز خواهد کرد.

رییس‌جمهور غنی از پشتیبانی ازبیکستان از روند صلح افغانستان سپاسگزاری کرد و گفت که رییس‌جمهور میرزایف توانسته است بنیاد همکاری‌های منطقه‌یی را بنا نهد. 

او در ادامه گفت: «به نماینده‌گی از حکومت و مردم افغانستان از دعوت و مهمان‌نوازی گرم شما به من و هیئت همراه‌ام تشکر می‌کنم و از آرزوی تان برای افغانستان مرفه و آرام نیز ابراز امتنان می‌کنم. من می‌خواهم به حکومت و مردم ازبیکستان اطمینان دهم که حکومت و مردم افغانستان علاقه‌مند هستند تا در آینده ازبیکستان را منحیث یک شریک عمدۀ شان در بخش ترانزیت و بازرگانی داشته باشند.»

او با اشاره به تلاش‎های آقای میرزایف برای همکاری‌های منطقه‌یی، گفت: «در نشست سمرقند آجندایی‌را که شما به‌خاطر همکاری منطقه‌یی مطرح کردید، در نتیجۀ آن هر یک از کشورهای همسایۀ تان به رفاه و ثبات بیشتر خواهند رسید و موقف شما در «روند استانبول» یا نشست قلب آسیا به‌خاطر اتصال آسیای مرکزی با آسیای جنوبی و شرق آسیا، از اهمیت بسزایی برخوردار است.»

آقای غنی گفت: «شما در سازمان ملل متحد در بارۀ ضرورت به موقف مشترک در برابر هراس‌افگنی و پشتیبانی از راهبرد تازۀ رییس‌جمهور ترمپ برای افغانستان که سخنرانی داشتید و در آن خواستار یک افغانستان باثبات شده بودید، مورد استقبال و قدردانی ما قرار گرفت. از ارزیابی مثبت شما در رابطه با راهبرد تازۀ ایالات متحده امریکا برای آسیای جنوبی و مبارزه با تروریزم، سپاسگزاری می‌کنم.»

آقای غنی تأکید کرد که سال آیندۀ میلادی سال دست‌یابی این دو کشور به اهداف شان خواهد بود. 

او گفت که روابط میان دو کشور رابطه میان دو دولت است. 

رییس‌جمهور غنی گفت که دو کشور باید تلاش‌های دوجانبۀ شان را جهت وصل کردن درۀ سرخان ازبیکستان با شهر پلخمری در افغانستان به خرچ خواهند داد.

او گفت: «ما تمام تلاش‌های خود را به خرج خواهیم داد تا سُرخان دره را با پلخمری از طریق لین برق وصل کنیم و در ماه‌های آینده تمویل هزینۀ مالی و تطبیق خط آهن مزارشریف-هرات را ارزیابی خواهیم کرد.»

در اخیر رییس‌جمهور اشرف غنی از همتای ازبیکستانی‌اش خواست که در آیندۀ نزدیک به افغانستان سفر کند. رییس‌جمهور ازبیکستان این دعوت را پذیرفت.

امضای توافقنامه‌های همکاری از سوی مقام‌های افغانستان و ازبیکستان

رییس‌جمهور غنی می‌گوید که این دو کشور برای ارتباط درۀ سُرخان ازبیکستان با شهر پلخمری در افغانستان تلاش‌های شان را افزایش دهند.

Thumbnail

محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور افغانستان، که برای یک سفر رسمی به شهر تاشکند، پایتخت ازبیکستان، رفته‌است، امروز سه شنبه در یک نشست خبری در یک نشست خبری با همتای ازبیکستانی‌اش، شوکت میر ضیایف گفت که افغانستان به داشتن روابط گسترده با ازبیکستان در بخش‌های امنیت، اقتصاد و تجارت اهمیت زیادی قایل است و تقویت هرچه بهتر همکاری‌ها میان این دو کشور می‌تواند به نفع کشورهای منطقه و جهان باشد. 

به گفتۀ مقام‌های حکومت افغانستان، این دو کشور بیش از ۲۰ سند همکاری و ۴۰ قرارداد را در بخش‌های مختلف مانند اقتصاد، امنیت، صحت، زراعت، ترانزیت، آموزش و پرورش و بازرگانی به ارزش ۵۰۰ میلیون دالر امضاء کردند.

مقام‌های افغانستان و ازبیکستان همچنان یک توافقنامۀ امنیتی را برای تأمین امینت پُل حیرتان نیز امضاء کردند.

از سویی هم، رییس‌جمهور میرزایف با اشاره به روابط کشورش با افغانستان گفت که او از روند صلح و ثبات در افغانستان پشتیبانی می‌کند.

رییس‌جمهور غنی در بارۀ امضای توافقنامه‌ها میان دو کشور گفت: «امروز ما موافقتنامه‌هایی را به امضاء رسانیدیم که یک چوکات حقوقی و کامل همکاری‌های دولت با دولت را در راستای خواست‌ها و آرزوهای کلیدی دو کشور به‌وجود می‌آورد.»

این دو کشور همچنان توافق کرده اند که یک کمیسیون مشترک را برای نظارت از روند عملی شدن توافقنامه‌ها میان دو کشور ایجاد کنند. 

آقای میرزایف گفت که ازبیکستان در آیندۀ نزدیک یک قنسلگری دیگر را در افغانستان باز خواهد کرد.

رییس‌جمهور غنی از پشتیبانی ازبیکستان از روند صلح افغانستان سپاسگزاری کرد و گفت که رییس‌جمهور میرزایف توانسته است بنیاد همکاری‌های منطقه‌یی را بنا نهد. 

او در ادامه گفت: «به نماینده‌گی از حکومت و مردم افغانستان از دعوت و مهمان‌نوازی گرم شما به من و هیئت همراه‌ام تشکر می‌کنم و از آرزوی تان برای افغانستان مرفه و آرام نیز ابراز امتنان می‌کنم. من می‌خواهم به حکومت و مردم ازبیکستان اطمینان دهم که حکومت و مردم افغانستان علاقه‌مند هستند تا در آینده ازبیکستان را منحیث یک شریک عمدۀ شان در بخش ترانزیت و بازرگانی داشته باشند.»

او با اشاره به تلاش‎های آقای میرزایف برای همکاری‌های منطقه‌یی، گفت: «در نشست سمرقند آجندایی‌را که شما به‌خاطر همکاری منطقه‌یی مطرح کردید، در نتیجۀ آن هر یک از کشورهای همسایۀ تان به رفاه و ثبات بیشتر خواهند رسید و موقف شما در «روند استانبول» یا نشست قلب آسیا به‌خاطر اتصال آسیای مرکزی با آسیای جنوبی و شرق آسیا، از اهمیت بسزایی برخوردار است.»

آقای غنی گفت: «شما در سازمان ملل متحد در بارۀ ضرورت به موقف مشترک در برابر هراس‌افگنی و پشتیبانی از راهبرد تازۀ رییس‌جمهور ترمپ برای افغانستان که سخنرانی داشتید و در آن خواستار یک افغانستان باثبات شده بودید، مورد استقبال و قدردانی ما قرار گرفت. از ارزیابی مثبت شما در رابطه با راهبرد تازۀ ایالات متحده امریکا برای آسیای جنوبی و مبارزه با تروریزم، سپاسگزاری می‌کنم.»

آقای غنی تأکید کرد که سال آیندۀ میلادی سال دست‌یابی این دو کشور به اهداف شان خواهد بود. 

او گفت که روابط میان دو کشور رابطه میان دو دولت است. 

رییس‌جمهور غنی گفت که دو کشور باید تلاش‌های دوجانبۀ شان را جهت وصل کردن درۀ سرخان ازبیکستان با شهر پلخمری در افغانستان به خرچ خواهند داد.

او گفت: «ما تمام تلاش‌های خود را به خرج خواهیم داد تا سُرخان دره را با پلخمری از طریق لین برق وصل کنیم و در ماه‌های آینده تمویل هزینۀ مالی و تطبیق خط آهن مزارشریف-هرات را ارزیابی خواهیم کرد.»

در اخیر رییس‌جمهور اشرف غنی از همتای ازبیکستانی‌اش خواست که در آیندۀ نزدیک به افغانستان سفر کند. رییس‌جمهور ازبیکستان این دعوت را پذیرفت.

هم‌رسانی کنید