Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کاهش خوش‌بینی‌ها از سرمایه گذاری در کشور

بررسی‌های اخیر اتاق تجارت و صنایع نشان می‌دهند که مشکلات فرا راه کار و بار در کشور هنوز پا بر جاهستند و خوشبینی‌ها در بارهء افزایش سرمایه گذاری‌ها در کشور رو به کاهش‌اند.

بربنیاد این بررسی، افزایش ناامنی‌ها و نبود زیربناها از علت ‌ای رکود کار و بار در کشور استند.

بررسی‌های اخیر اتاق تجارت و صنایع  در باره چه‌گونه‌گی کار و بار در کشور نشان می‌دهند که به علت وجود ناامنی‌ها و فساد اداری در کشور و نیز نبود سهولت‌ها در بخش بازرگانی و صنایع، وضیعت کار و بار در کشور بهبود نیافته است.

آنان می‌گویند که در سه ماه اخیر، میزان استخدام کارمندان در بخش‌های بازرگانی، صنایع، ساختمان و خدمات رو به کاهش بوده است و حتا بسیاری از شرکت‌ها به علت کاهش تقاضای بازار به تولیدات شان، کارمندان شان را اخراج می‌کنند.

عتیق الله نصرت، رئیس هئیت عامل اتاق تجارت و صنایع، گفت: «در دو سال گذشته حکومت یک متر زمین هم برای کارخانه‌داران توزیع نکرده است و به علت نارسایی‌های موجود در وزارت معادن، اکنون بیش از صد کارخانه ما که در بخش پروسس سنگ مرمر کار می‌کنند با رکود رو به رواند.

از سویی هم مسوولان این اتاق می‌گویند که نبود زیربناها و نبود برق از چالش‌های بنیادین فرا راه کار و بار در کشوراستند.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع، گفت: «مشکلات زیاد است، به همین علت ارقام ربع گذشته تا کنون تغییرات زیادی را نشان نمی‌دهد. فساد وجود دارد و با وجود سهولت‌ها در جواز بازرگانی، اکنون هم مشکلات بیش از حد است.»

درهمین حال شماری از کارخانه‌داران نیز می‌گویند که کمبود برق از چالش‌های عمده در این بخش است.

محمد ظاهر، کارگر پارک‌های صنعتی پل چرخی، گفت: «برق کارخانه در حالت نوسان است و ما نمی‌توانیم از ترس این‌که ماشین‌های ما بسوزند، از این برق استفاده کنیم.»

ازسویی هم مسوولان اتاق تجارت و صنایع می‌گویند که نبود توافق‌نامه‌های دوجانبه و چند جانبه ترانزیتی و بازرگانی با شماری از کشورهای منطقه، سبب کندی بازرگانی با این کشورها شده است.

آنان می‌گویند که در حال حاضر با وجود پیوند شدن افغانستان به راه‌های ترانزیتی جهانی، از این راه‌ها نمی‌توانند استفاده کنند.

کاهش خوش‌بینی‌ها از سرمایه گذاری در کشور

از سویی هم مسوولان این اتاق می‌گویند که بربنیاد بررسی‌های آنان در سه ماه اخیر سال روان میلادی، کشاورزی یگانه بخشی است که رُشد مثبت داشته است.

Thumbnail

بررسی‌های اخیر اتاق تجارت و صنایع نشان می‌دهند که مشکلات فرا راه کار و بار در کشور هنوز پا بر جاهستند و خوشبینی‌ها در بارهء افزایش سرمایه گذاری‌ها در کشور رو به کاهش‌اند.

بربنیاد این بررسی، افزایش ناامنی‌ها و نبود زیربناها از علت ‌ای رکود کار و بار در کشور استند.

بررسی‌های اخیر اتاق تجارت و صنایع  در باره چه‌گونه‌گی کار و بار در کشور نشان می‌دهند که به علت وجود ناامنی‌ها و فساد اداری در کشور و نیز نبود سهولت‌ها در بخش بازرگانی و صنایع، وضیعت کار و بار در کشور بهبود نیافته است.

آنان می‌گویند که در سه ماه اخیر، میزان استخدام کارمندان در بخش‌های بازرگانی، صنایع، ساختمان و خدمات رو به کاهش بوده است و حتا بسیاری از شرکت‌ها به علت کاهش تقاضای بازار به تولیدات شان، کارمندان شان را اخراج می‌کنند.

عتیق الله نصرت، رئیس هئیت عامل اتاق تجارت و صنایع، گفت: «در دو سال گذشته حکومت یک متر زمین هم برای کارخانه‌داران توزیع نکرده است و به علت نارسایی‌های موجود در وزارت معادن، اکنون بیش از صد کارخانه ما که در بخش پروسس سنگ مرمر کار می‌کنند با رکود رو به رواند.

از سویی هم مسوولان این اتاق می‌گویند که نبود زیربناها و نبود برق از چالش‌های بنیادین فرا راه کار و بار در کشوراستند.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع، گفت: «مشکلات زیاد است، به همین علت ارقام ربع گذشته تا کنون تغییرات زیادی را نشان نمی‌دهد. فساد وجود دارد و با وجود سهولت‌ها در جواز بازرگانی، اکنون هم مشکلات بیش از حد است.»

درهمین حال شماری از کارخانه‌داران نیز می‌گویند که کمبود برق از چالش‌های عمده در این بخش است.

محمد ظاهر، کارگر پارک‌های صنعتی پل چرخی، گفت: «برق کارخانه در حالت نوسان است و ما نمی‌توانیم از ترس این‌که ماشین‌های ما بسوزند، از این برق استفاده کنیم.»

ازسویی هم مسوولان اتاق تجارت و صنایع می‌گویند که نبود توافق‌نامه‌های دوجانبه و چند جانبه ترانزیتی و بازرگانی با شماری از کشورهای منطقه، سبب کندی بازرگانی با این کشورها شده است.

آنان می‌گویند که در حال حاضر با وجود پیوند شدن افغانستان به راه‌های ترانزیتی جهانی، از این راه‌ها نمی‌توانند استفاده کنند.

هم‌رسانی کنید