Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شکایت‌ها از کمبود تجهیزات بهداشتی در شفاخانه افغان-جاپان

خدمات بهداشتی شفاخانه افغان-جاپان که یگانه شفاخانه فعال برای تداوی بیماران کوید ۱۹ در کشور می‌باشد، با گذشت هر روز کمتر می شود.

مسوولان در این بیمارستان هر چند تخمین می‌زنند که با نزدیک شدن فصل سرما شمار مبتلایان به ویروس کرونا بیشتر خواهد شد، اما می‌گویند هیچ آماده‌گی و امکانات لازم برای درمان بیماران گرفته نشده است.

آنان می‌گویند که اگر وضعیت همین‌گونه ادامه یابد، در زمستان پیش‌رو مشکلات افزایش خواهد یافت.

زلمی رشتین، رییس شفاخانه افغان-جاپان گفت: «قراردادی که میان افغان جاپان و هلت نت شده است، یک قرارداد شش ماهه بود که نزدیک به تمام شدن است.»

علی‌یاور یکی از بیمارداران می‌گوید که بیش از یک‌ماه می‌شود خانم‌اش در این بیمارستان زیر درمان است. او می‌گوید که فقر اقتصادی و فعال نبودن شفاخانه‌یی در دایکندی برای بیماران مبتلا به ویروس کرونا پای وی را به این بیمارستان کشانیده است.

شماری از بیمارداران می‌گویند که به دلیل نبود تجهیزات لازم صحی در شفاخانه‌ها، مردم ناگزیر اند خود داروی لازم برای بیمار‌های شان را از بیرون بخرند.

علی یاور گفت: «یک پاکت دارو به دو صد تا سه صد افغانی رسیده است.»

رضا مهدی‌یار، بیمار دار گفت: «دوا فعلن در شفاخانه نمانده. ما دوا از بیرون می‌خریم.»

این در حالیست که شفاخانه افغان-جاپان یگانه شفاخانه‌ی فعال برای بیماران مبتلا به بیماری کوید۱۹در کشور می‌باشد که در شرایط کنونی از لحاظ تجهیزات بهداشتی در حالت بدی قرار دارد و پزشکان آن هم از چند ماه بدینسو تنخواه نگرفته اند.

میرنی برات‌زی، مسوول بخش مراقبت‌های عاجل شفاخانه افغان-جاپان، گفت: «ما در شفاخانه با کمبود دوا و کمبود تجهیزات مواجه استیم. برای استفاده از دستگاه اکسیجیژن با کمبود تیل روبرو استیم.»

پیش از این نیز، همواره از بدتر شدن اوضاع سیستم بهداشتی کشور نگرانی شده است، اما تا اکنون از سوی جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های پشتیبان سکتور بهداشتی اقدام عملی چشمگیری برای حل این چالش انجام نشده است.

شکایت‌ها از کمبود تجهیزات بهداشتی در شفاخانه افغان-جاپان

با وجود نگرانی‌ها از مشکلات در سکتور بهداشتی افغانستان، تا اکنون از سوی جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های پشتیبان سکتور بهداشتی اقدام عملی چشمگیری برای حل این چالش انجام نشده است.

تصویر بندانگشتی

خدمات بهداشتی شفاخانه افغان-جاپان که یگانه شفاخانه فعال برای تداوی بیماران کوید ۱۹ در کشور می‌باشد، با گذشت هر روز کمتر می شود.

مسوولان در این بیمارستان هر چند تخمین می‌زنند که با نزدیک شدن فصل سرما شمار مبتلایان به ویروس کرونا بیشتر خواهد شد، اما می‌گویند هیچ آماده‌گی و امکانات لازم برای درمان بیماران گرفته نشده است.

آنان می‌گویند که اگر وضعیت همین‌گونه ادامه یابد، در زمستان پیش‌رو مشکلات افزایش خواهد یافت.

زلمی رشتین، رییس شفاخانه افغان-جاپان گفت: «قراردادی که میان افغان جاپان و هلت نت شده است، یک قرارداد شش ماهه بود که نزدیک به تمام شدن است.»

علی‌یاور یکی از بیمارداران می‌گوید که بیش از یک‌ماه می‌شود خانم‌اش در این بیمارستان زیر درمان است. او می‌گوید که فقر اقتصادی و فعال نبودن شفاخانه‌یی در دایکندی برای بیماران مبتلا به ویروس کرونا پای وی را به این بیمارستان کشانیده است.

شماری از بیمارداران می‌گویند که به دلیل نبود تجهیزات لازم صحی در شفاخانه‌ها، مردم ناگزیر اند خود داروی لازم برای بیمار‌های شان را از بیرون بخرند.

علی یاور گفت: «یک پاکت دارو به دو صد تا سه صد افغانی رسیده است.»

رضا مهدی‌یار، بیمار دار گفت: «دوا فعلن در شفاخانه نمانده. ما دوا از بیرون می‌خریم.»

این در حالیست که شفاخانه افغان-جاپان یگانه شفاخانه‌ی فعال برای بیماران مبتلا به بیماری کوید۱۹در کشور می‌باشد که در شرایط کنونی از لحاظ تجهیزات بهداشتی در حالت بدی قرار دارد و پزشکان آن هم از چند ماه بدینسو تنخواه نگرفته اند.

میرنی برات‌زی، مسوول بخش مراقبت‌های عاجل شفاخانه افغان-جاپان، گفت: «ما در شفاخانه با کمبود دوا و کمبود تجهیزات مواجه استیم. برای استفاده از دستگاه اکسیجیژن با کمبود تیل روبرو استیم.»

پیش از این نیز، همواره از بدتر شدن اوضاع سیستم بهداشتی کشور نگرانی شده است، اما تا اکنون از سوی جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های پشتیبان سکتور بهداشتی اقدام عملی چشمگیری برای حل این چالش انجام نشده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره