Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هشدار از کمبود دوا در عمده فروشی‌های کابل

اتحادیه دوا فروشان هشدار می‌دهد که افغانستان به گونه‌ی کم پیشینه با کمبود دوا رو به رو شده است.

قوانین تازه وارداتی، مشکلات در انتقال پول به بیرون، مسدود شدن پول بازرگانان در بانک‌ها و همچنان نگرانی‌های که در نتیجه‌ی ربوده شدن برخی از بازرگانان بوجود آمده، از علت‌های اند که کمبود دوا را در کشور به میان آورده‌اند.

اسد الله کاکر، رییس اتحادیه خدمات دوایی افغانستان به این باور است که تغییر نظام و ایجاد قوانین تازه در واردات دوا برای دوا فروشان چالش‌های فراوانی ب بار آورده است. اسد الله کاکر گفت: «پول تجاران در بانک‌ها بند است. یک بار به اندازه یک لک و دو لک داد، این یک مشکل است، مشکل دیگر این است که مال‌های ما در گمرک‌ها متوقف مانده.»

درهمین حال، مالکان برخی دواخانه‌ها از بلند رفتن بهای برخی از دواهای مهم در بازارها نیز نگران اند.

محمد قاسم، رییس انجمن دواخانه‌های اتحادیه خدمات دوایی، گفت: «یک هموطن ما پیسه نان را ندارد، سه هزار روپیه را قرض می‌کند که دوا بخرد. حالا همان مقدار دوا، ده هزار افغانی شده است.»

احمد، مالک دواخانه، گفت: «این دوای سرطانی است. در گذشته این را پاکت ۳۰۰ افغانی به فروش می‌رساندیم. در حال حاضر، قیمت آن به ۷۰۰ افغانی رسیده است.»

با این حال وزارت صحت عامه مشکل کمبود ادویه در کشور را می‌پذیرد، اما می‌گوید که تمامی نیازهای اولیه مراکز صحی در کشور تا آخر سال جاری از سوی سازمان بهداشت جهانی تامین می‌شود.

جاوید هژیر، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت: «در بیشتر از ۲۵۶۸ مرکز که قرارداد اش فعلن با سازمان بهداشت جهانی و یونیسف است، الی اخیر سال می باشد و مشکلات دوا و تجهیزات به گونه کامل حل است.»

این در حالی‌ست که بر بنیاد آمار های وزارت صحت عامه کشور، ۹۳ درصد دوا های مصرفی از پاکستان، ایران، هند، ترکیه و بنگله دیش وارد می شوند.

هشدار از کمبود دوا در عمده فروشی‌های کابل

این در حالی‌ست که بر بنیاد آمار های وزارت صحت عامه کشور، ۹۳ درصد دوا های مصرفی از پاکستان، ایران، هند، ترکیه و بنگله دیش وارد می شوند.

تصویر بندانگشتی

اتحادیه دوا فروشان هشدار می‌دهد که افغانستان به گونه‌ی کم پیشینه با کمبود دوا رو به رو شده است.

قوانین تازه وارداتی، مشکلات در انتقال پول به بیرون، مسدود شدن پول بازرگانان در بانک‌ها و همچنان نگرانی‌های که در نتیجه‌ی ربوده شدن برخی از بازرگانان بوجود آمده، از علت‌های اند که کمبود دوا را در کشور به میان آورده‌اند.

اسد الله کاکر، رییس اتحادیه خدمات دوایی افغانستان به این باور است که تغییر نظام و ایجاد قوانین تازه در واردات دوا برای دوا فروشان چالش‌های فراوانی ب بار آورده است. اسد الله کاکر گفت: «پول تجاران در بانک‌ها بند است. یک بار به اندازه یک لک و دو لک داد، این یک مشکل است، مشکل دیگر این است که مال‌های ما در گمرک‌ها متوقف مانده.»

درهمین حال، مالکان برخی دواخانه‌ها از بلند رفتن بهای برخی از دواهای مهم در بازارها نیز نگران اند.

محمد قاسم، رییس انجمن دواخانه‌های اتحادیه خدمات دوایی، گفت: «یک هموطن ما پیسه نان را ندارد، سه هزار روپیه را قرض می‌کند که دوا بخرد. حالا همان مقدار دوا، ده هزار افغانی شده است.»

احمد، مالک دواخانه، گفت: «این دوای سرطانی است. در گذشته این را پاکت ۳۰۰ افغانی به فروش می‌رساندیم. در حال حاضر، قیمت آن به ۷۰۰ افغانی رسیده است.»

با این حال وزارت صحت عامه مشکل کمبود ادویه در کشور را می‌پذیرد، اما می‌گوید که تمامی نیازهای اولیه مراکز صحی در کشور تا آخر سال جاری از سوی سازمان بهداشت جهانی تامین می‌شود.

جاوید هژیر، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت: «در بیشتر از ۲۵۶۸ مرکز که قرارداد اش فعلن با سازمان بهداشت جهانی و یونیسف است، الی اخیر سال می باشد و مشکلات دوا و تجهیزات به گونه کامل حل است.»

این در حالی‌ست که بر بنیاد آمار های وزارت صحت عامه کشور، ۹۳ درصد دوا های مصرفی از پاکستان، ایران، هند، ترکیه و بنگله دیش وارد می شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره