Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

عبدالباری عمر: در تلاش ساخت فهرست اقلام دوایی هستیم

عبدالباری عمر رییس اداره ملی دوا و غذا در گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز گفته است که این اداره می‌خواهد با حذف فهرست مجاز دوا، فهرست اقلام دوایی را جایگزین آن کند.

آقای عمر در این گفت‌وگو هم‌چنان گفته است که تلاش می‌شود در سال آینده خورشیدی ۲۰هزار قلم دوا را ثبت این فهرست کنند.

در فهرست اقلام دوایی، جزییات هر قلم دوا ثبت خواهد شد.

به گفته‌ی عبدالباری عمر، فرمانی برای ایجاد اداره مشخص بر شرکت‌های تولیدی دولتی صادر شده که پس از این، شرکت‌های تولیدی دولتی نیز رشد خواهند کرد.

رییس اداره ملی دوا و غذا گفت: «ما می‌خواهیم لیست مجاز برای همیشه از میان برداشته شود و باید یک لیست ثبت اقلام جور کنیم. کار را بالای لیستی شروع کردیم که در آن کمپنی‌های خارجی که به افغانستان دوا می‌دهند و تجاران ما آن را وارد می‌کنند، اقلام شان ثبت می‌شود، در گذشته فقط کمپنی ثبت می‌شد که مثلن صد قلم یا دو صد قلم بود دوا بود که یک فرد آزاد میاورد، حالا چنین نیست.»

آقای عمر افزوده است که در حال حاضر برای ایجاد سهولت، دواهای بیماری‌های سرطان و شکر در کشور ثبت نمی‌شوند؛ اما دواهای وارد شده باید تولید شرکت‌های بین‌المللی باشند. او در این گفت‌وگو از کم‌بود فارمسست‌ و افراد مسلکی در شماری از ولایت‌های کشور ابراز نگرانی کرده است.

سرپرست این اداره در پیوند به فعالیت شرکت‌های دولتی تولید دوا افزوده است که به دستور رهبری امارت اسلامی یک اداره از بهر شرکت‌های تولیدی داخلی ایجاد می‌شود که پس از آن، این شرکت‌ها پیشرفت خواهند کرد.

آقای عمر هم‌چنان افزود: «ما به کم‌بود فارمسست‌ها در افغانستان مواجه هستیم. فارمسست‌ها کم است اگر به اطراف برویم، مثلن هلمند، در ولسوالی موسی‌قلعه تماماً ۱۰ فارمسست نیست در حالی‌که شاید ۵۰ یا ۱۰۰ داواخانه در آن‌جا باشد.»

بر بنیاد سخنان سرپرست اداره ملی دوا و غذا، ارزش بازار دوایی کشور به یک‌ میلیارد دالر می‌رسد و هشتاد درصد دوا از بیرون وارد می‌شود.

عبدالباری عمر: در تلاش ساخت فهرست اقلام دوایی هستیم

آقای عمر در این گفت‌وگو هم‌چنان گفته است که تلاش می‌شود در سال آینده خورشیدی ۲۰هزار قلم دوا را ثبت این فهرست کنند.

تصویر بندانگشتی

عبدالباری عمر رییس اداره ملی دوا و غذا در گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز گفته است که این اداره می‌خواهد با حذف فهرست مجاز دوا، فهرست اقلام دوایی را جایگزین آن کند.

آقای عمر در این گفت‌وگو هم‌چنان گفته است که تلاش می‌شود در سال آینده خورشیدی ۲۰هزار قلم دوا را ثبت این فهرست کنند.

در فهرست اقلام دوایی، جزییات هر قلم دوا ثبت خواهد شد.

به گفته‌ی عبدالباری عمر، فرمانی برای ایجاد اداره مشخص بر شرکت‌های تولیدی دولتی صادر شده که پس از این، شرکت‌های تولیدی دولتی نیز رشد خواهند کرد.

رییس اداره ملی دوا و غذا گفت: «ما می‌خواهیم لیست مجاز برای همیشه از میان برداشته شود و باید یک لیست ثبت اقلام جور کنیم. کار را بالای لیستی شروع کردیم که در آن کمپنی‌های خارجی که به افغانستان دوا می‌دهند و تجاران ما آن را وارد می‌کنند، اقلام شان ثبت می‌شود، در گذشته فقط کمپنی ثبت می‌شد که مثلن صد قلم یا دو صد قلم بود دوا بود که یک فرد آزاد میاورد، حالا چنین نیست.»

آقای عمر افزوده است که در حال حاضر برای ایجاد سهولت، دواهای بیماری‌های سرطان و شکر در کشور ثبت نمی‌شوند؛ اما دواهای وارد شده باید تولید شرکت‌های بین‌المللی باشند. او در این گفت‌وگو از کم‌بود فارمسست‌ و افراد مسلکی در شماری از ولایت‌های کشور ابراز نگرانی کرده است.

سرپرست این اداره در پیوند به فعالیت شرکت‌های دولتی تولید دوا افزوده است که به دستور رهبری امارت اسلامی یک اداره از بهر شرکت‌های تولیدی داخلی ایجاد می‌شود که پس از آن، این شرکت‌ها پیشرفت خواهند کرد.

آقای عمر هم‌چنان افزود: «ما به کم‌بود فارمسست‌ها در افغانستان مواجه هستیم. فارمسست‌ها کم است اگر به اطراف برویم، مثلن هلمند، در ولسوالی موسی‌قلعه تماماً ۱۰ فارمسست نیست در حالی‌که شاید ۵۰ یا ۱۰۰ داواخانه در آن‌جا باشد.»

بر بنیاد سخنان سرپرست اداره ملی دوا و غذا، ارزش بازار دوایی کشور به یک‌ میلیارد دالر می‌رسد و هشتاد درصد دوا از بیرون وارد می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره