Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

راهکار تازه اداره ملی دوا و غذا بر واردات دوا در کشور

اداره ملی دوا و غذا از ایجاد یک راهکار تازه برای واردات دوا از شرکت‌های خارجی تولید‌کننده دوا خبر می‌دهد.

این نهاد می‌گوید که بربنیاد این راهکار، شرکت‌های خارجی تولید‌کننده دوا مکلف‌اند، تا برای ثبت هر یک اقلام‌شان در کشور، یک هزار دالر بپردازند.

عبدالباری عمر، رییس اداره ملی دوا وغذا در یک نشست خبری گفت: «بر اساس این طرزالعمل تمامی کمپنی‌های خارجی ثبت می‌شود بخاطر ثبت کمپنی‌ها برای‌شان فیس تعیین نکردیم کمپنی را به گونه رایگان ثبت می‌کنیم در آن مشکل نیست. فقط برای ثبت اقلام که معیار جهانی است برای ثبت اقلام که کمپنی یک قلم دوا را ثبت می‌کند برای ما هزار دالر فیس پرداخت کند.»

در همین حال، رییس جوازدهی این اداره می‌گوید برخی از دوا‌های که در داخل کشور تولید می‌شوند، واردات آن‌ها از کشور‌های دیگر، ممنوع است.

احسان الله صدیق، رییس جواز دهی اداره ملی دوا و غذا، گفت: «۱۵ قلم را که ما در داخل کشور تولید می کنیم مطلقاً واردات آن را از خارج منع کردیم تا از تولید داخلی استفاده شود.»

مومن خان فدایی، رییس نظارت و بازرسی اداره ملی دوا و غذا، گفت: «در ذهنیت هیچ کس این‌طور نبود که افغانستان چنین کمپنی تولید داخلی داشته باشد چون اسنو فارما و ان‌شاء‌الله یک شرکت تولیدی دیگر دوا نیز به نام پروین فارما نیز افتتاح خواهد شد.»

بر بنیاد آمار‌های اداره ملی دوا و غذا افغانستان نزدیک به ۶۰۰ قلم دوا را تولید می‌کند و این نهاد آماده است که ۱۵ قلم آن‌را به کشور‌های بیرونی نیز صادر کند.

راهکار تازه اداره ملی دوا و غذا بر واردات دوا در کشور

در همین حال، رییس جوازدهی این اداره می‌گوید برخی از دوا‌های که در داخل کشور تولید می‌شوند، واردات آن‌ها از کشور‌های دیگر، ممنوع است.

تصویر بندانگشتی

اداره ملی دوا و غذا از ایجاد یک راهکار تازه برای واردات دوا از شرکت‌های خارجی تولید‌کننده دوا خبر می‌دهد.

این نهاد می‌گوید که بربنیاد این راهکار، شرکت‌های خارجی تولید‌کننده دوا مکلف‌اند، تا برای ثبت هر یک اقلام‌شان در کشور، یک هزار دالر بپردازند.

عبدالباری عمر، رییس اداره ملی دوا وغذا در یک نشست خبری گفت: «بر اساس این طرزالعمل تمامی کمپنی‌های خارجی ثبت می‌شود بخاطر ثبت کمپنی‌ها برای‌شان فیس تعیین نکردیم کمپنی را به گونه رایگان ثبت می‌کنیم در آن مشکل نیست. فقط برای ثبت اقلام که معیار جهانی است برای ثبت اقلام که کمپنی یک قلم دوا را ثبت می‌کند برای ما هزار دالر فیس پرداخت کند.»

در همین حال، رییس جوازدهی این اداره می‌گوید برخی از دوا‌های که در داخل کشور تولید می‌شوند، واردات آن‌ها از کشور‌های دیگر، ممنوع است.

احسان الله صدیق، رییس جواز دهی اداره ملی دوا و غذا، گفت: «۱۵ قلم را که ما در داخل کشور تولید می کنیم مطلقاً واردات آن را از خارج منع کردیم تا از تولید داخلی استفاده شود.»

مومن خان فدایی، رییس نظارت و بازرسی اداره ملی دوا و غذا، گفت: «در ذهنیت هیچ کس این‌طور نبود که افغانستان چنین کمپنی تولید داخلی داشته باشد چون اسنو فارما و ان‌شاء‌الله یک شرکت تولیدی دیگر دوا نیز به نام پروین فارما نیز افتتاح خواهد شد.»

بر بنیاد آمار‌های اداره ملی دوا و غذا افغانستان نزدیک به ۶۰۰ قلم دوا را تولید می‌کند و این نهاد آماده است که ۱۵ قلم آن‌را به کشور‌های بیرونی نیز صادر کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره