Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

گماشته‌شدن نزدیک به ۶۰ تیم بهداشتی برای رسیدگی به زلزله‌زدگان در هرات

وزارت صحت عامه می‌گوید که برای رسیدگی به آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه در هرات، نزدیک به ۶۰ تیم بهداشتی را به همکاری  نهادهای مددرسان در مناطق آسیب‌دیده گماشته‌اند.

قلندر عباد سرپرست این وزارت از نهادهای مددرسان می‌خواهد تا برای ایجاد سرپناه از بهر سپری نمودن فصل سرما بر آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه هرات همکاری کنند.

آقای عباد در این باره گفت: «همراه ما به گونه کامل امبولانس‌ها، و در هر تیم داکتر صاحب‌ها، نرس‌ها و قابله‌ها هستند که برای زنان خدمات ارایه می‌کنند.»

سرپرست وزارت صحت عامه همچنان از ایجاد یک کمیسیون از سوی ریاست‌الوزراء امارت اسلامی برای بررسی تخنیکی از بهر خسارات وارد شده و نیازمندی‌های آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه در هرات سخن می‌زند.

قلندر عباد افزود: «برای ما این ثابت شده که این مردم یک ماه را در زیر خیمه‌ها زندگی کنند بعد از یک ماه شاید زندگی کردن در زیر خیمه‌ها برای شان مشکل باشد. ما کوشش می‌کنیم که تمام ارگان‌های ما و کمیسیون ایجاد شده در این کوشش است که چه گونه مشکل سرپناه و ساخت خانه‌ها و معیار زندگی را برابر کنیم.»

با آنکه او از کنترول شرایط از بهر جلوگیری شیوع بیماری‌های ساری در مناطق آسیب‌دیده سخن می‌زند، اما از نهادهای مددرسان می‌خواهد تا در تمامی بخش‌ها با آسیب‌دیدگان همکاری کنند.

سرپرست وزارت صحت عامه گفت: «برای زندگی خوب مردم و برای مادران و کودکان برای بخش تغذیه ما به همکاری نیاز داریم و بخاطر جلوگیری از امراض ساری و نگهداری مردم از این امراض ما به آب پاک نیاز داریم.»

با گذشت پنج روز از زمین‌لرزه مرگ‌بار در هرات، پس‌لرزه‌ها تاکنون همچنان ادامه دارد و وزارت صحت عامه از آمادگی کامل بهداشتی برای باشندگان هرات اطمینان می‌دهد.

گماشته‌شدن نزدیک به ۶۰ تیم بهداشتی برای رسیدگی به زلزله‌زدگان در هرات

قلندر عباد سرپرست این وزارت از نهادهای مددرسان می‌خواهد تا برای ایجاد سرپناه از بهر سپری نمودن فصل سرما بر آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه هرات همکاری کنند.

Thumbnail

وزارت صحت عامه می‌گوید که برای رسیدگی به آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه در هرات، نزدیک به ۶۰ تیم بهداشتی را به همکاری  نهادهای مددرسان در مناطق آسیب‌دیده گماشته‌اند.

قلندر عباد سرپرست این وزارت از نهادهای مددرسان می‌خواهد تا برای ایجاد سرپناه از بهر سپری نمودن فصل سرما بر آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه هرات همکاری کنند.

آقای عباد در این باره گفت: «همراه ما به گونه کامل امبولانس‌ها، و در هر تیم داکتر صاحب‌ها، نرس‌ها و قابله‌ها هستند که برای زنان خدمات ارایه می‌کنند.»

سرپرست وزارت صحت عامه همچنان از ایجاد یک کمیسیون از سوی ریاست‌الوزراء امارت اسلامی برای بررسی تخنیکی از بهر خسارات وارد شده و نیازمندی‌های آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه در هرات سخن می‌زند.

قلندر عباد افزود: «برای ما این ثابت شده که این مردم یک ماه را در زیر خیمه‌ها زندگی کنند بعد از یک ماه شاید زندگی کردن در زیر خیمه‌ها برای شان مشکل باشد. ما کوشش می‌کنیم که تمام ارگان‌های ما و کمیسیون ایجاد شده در این کوشش است که چه گونه مشکل سرپناه و ساخت خانه‌ها و معیار زندگی را برابر کنیم.»

با آنکه او از کنترول شرایط از بهر جلوگیری شیوع بیماری‌های ساری در مناطق آسیب‌دیده سخن می‌زند، اما از نهادهای مددرسان می‌خواهد تا در تمامی بخش‌ها با آسیب‌دیدگان همکاری کنند.

سرپرست وزارت صحت عامه گفت: «برای زندگی خوب مردم و برای مادران و کودکان برای بخش تغذیه ما به همکاری نیاز داریم و بخاطر جلوگیری از امراض ساری و نگهداری مردم از این امراض ما به آب پاک نیاز داریم.»

با گذشت پنج روز از زمین‌لرزه مرگ‌بار در هرات، پس‌لرزه‌ها تاکنون همچنان ادامه دارد و وزارت صحت عامه از آمادگی کامل بهداشتی برای باشندگان هرات اطمینان می‌دهد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره