Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کمک بنیاد خیریه پزشکان افغان در هالند به شفاخانه جمهوریت در کابل

بیناد خیریه پزشکان و جوانان افغان در هالند دوصد بسته لباس محافظتی و ده دستگاه طبی دیگر را به شفاخانه جمهوریت در کابل کمک کرده‌است.

پزشکان افغان در هالند می‌گویند که پزشکان در کابل با کمبود وسایل طبی برای مبارزه با ویروس کرونا روبه‌رو‌ اند و به همین دلیل این کمک‌ها را به شفاخانه جمهوریت فرستاده‌اند.

محمد فرزاد کابلی، نماینده بنیاد پزشکان افغان در هالند گفت: «ما خواستیم به پرسونل صحی ما را که همه روزه با مریض‌ها استند کمک کنیم تا آنان در برابر بیماری کوویدنزده حفاظت شوند.»

سراد محمد احمدزی، رییس شفاخانه جمهوریت نیز اظهار داشت: «از جوانان توقوع ما همین است که از داکتران لباس سفید حمایت کنند.»

این در حالی است که کابل بیشترین شمار بیماران کوویدنزده را در افغانستان دارد و این بیماری همه روزه در حال گسترش است.

برای مبارزه با این بیماری، شماری از شهروندان کابل و‌ شرکت‌های خصوصی روزانه بخش‌هایی از شهر کابل را ضدعفونی می‌کنند.

چنانکه یکی از این شرکت‌ها امروز منطقه قلعه فتح‌الله و شهر نو را ضد عفونی کرد.

حشمت الله، یکی از بازرگان که در این کار سهیم است، گفت: «ما می‌خواهیم شماری از بخش‌های شهر کابل را دوا پاشی کنیم تا مردم از کرونا در امان شوند. از دیگر تجاران نیز می‌خواهیم که در این وضعیت به همکاری مردم خود بیایند.»

بیماری کوویدنزده تاکنون جان ۱۰۶ تن را در سراسر افغانستان گرفته‌است.

کمک بنیاد خیریه پزشکان افغان در هالند به شفاخانه جمهوریت در کابل

بربنیاد آمارهای وزارت صحت‌عامه تاکنون ۳۵۶۳ تن در افغانستان به بیماری کوویدنزده مبتلا شده‌اند.

Thumbnail

بیناد خیریه پزشکان و جوانان افغان در هالند دوصد بسته لباس محافظتی و ده دستگاه طبی دیگر را به شفاخانه جمهوریت در کابل کمک کرده‌است.

پزشکان افغان در هالند می‌گویند که پزشکان در کابل با کمبود وسایل طبی برای مبارزه با ویروس کرونا روبه‌رو‌ اند و به همین دلیل این کمک‌ها را به شفاخانه جمهوریت فرستاده‌اند.

محمد فرزاد کابلی، نماینده بنیاد پزشکان افغان در هالند گفت: «ما خواستیم به پرسونل صحی ما را که همه روزه با مریض‌ها استند کمک کنیم تا آنان در برابر بیماری کوویدنزده حفاظت شوند.»

سراد محمد احمدزی، رییس شفاخانه جمهوریت نیز اظهار داشت: «از جوانان توقوع ما همین است که از داکتران لباس سفید حمایت کنند.»

این در حالی است که کابل بیشترین شمار بیماران کوویدنزده را در افغانستان دارد و این بیماری همه روزه در حال گسترش است.

برای مبارزه با این بیماری، شماری از شهروندان کابل و‌ شرکت‌های خصوصی روزانه بخش‌هایی از شهر کابل را ضدعفونی می‌کنند.

چنانکه یکی از این شرکت‌ها امروز منطقه قلعه فتح‌الله و شهر نو را ضد عفونی کرد.

حشمت الله، یکی از بازرگان که در این کار سهیم است، گفت: «ما می‌خواهیم شماری از بخش‌های شهر کابل را دوا پاشی کنیم تا مردم از کرونا در امان شوند. از دیگر تجاران نیز می‌خواهیم که در این وضعیت به همکاری مردم خود بیایند.»

بیماری کوویدنزده تاکنون جان ۱۰۶ تن را در سراسر افغانستان گرفته‌است.

هم‌رسانی کنید