Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پزشکان: استفاده خودسرانه‌ی انتی‌بیوتیک‌ها سبب مرگ کودکان می‌شود

همزمان با هفته آگاهی‌دهی در مورد انتی‌بیوتیک‌ها، شماری از پزشکان می‌گویند که استفاده خودسرانه دواها به ویژه انتی‌بیوتیک‌ها می‌تواند سبب مرگ میان کودکان شود.

به گفته‌ی پزشکان در صورتی که انتی‌بیوتیک موثر واقع نشود سبب دوام بیش‌تر میکروب‌ها در وجود انسان‌ها می‌شود.

محمد عارف حسن‌زی، پزشک گفت: «اول این‌که انتی‌بویتیک موثر واقع نمی‌شود، وقتی موثر واقع نشد، میکروب زیاد دوام می‌کند و وضعیت طفل را خراب می‌سازد. حتی همین مقاومت میکروب در مقابل ادویه باعث مرگ و میر اطفال می‌شود.»

از سویی هم، برخی از دوا فروشان از فروش دواها به گونه‌ی خودسرانه به ویژه انتی‌بیوتیک‌ها از سوی دیگر دوا فروشان شکایت دارند.

امید، دوا فروش به طلوع‌نیوز گفت: «این‌جا مراجعین زیاد می‌آیند ولی ما این اجازه را به خود نمی‌دهیم که برایشان دوای خودسرانه تجویز کنیم و توصیه ما هم برای شان این است که باید به داکتر معالج شان بروند.»

عبدالوسیم، دوا فروش دیگر گفت: «دوای خودسر را نباید فارمسست‌ها تجویز کنند و مردم هم نباید دوای خودسر بگیرند چون ضررش زیاد است.»

همزمان با هفته سوم آگاهی‌دهی در مورد دوایی انتی‌بیوتیک، هنوزهم استفاده بی‌رویه از دواها به ویژه انتی‌بیوتیک‌ها در کشور وجود دارد.

محمد هفت ماهه که از بهر بیماری اسهالات از چهار روز بدینسو در شفاخانه صحت طفل بستری است؛ مادرش می‌گوید او را از بهر درمان از بامیان به کابل آورده و در نخستین روزهای بیماری‌اش برای او به گونه‌ی خودسرانه دوا انتی‌بیوتیک داده است.

آمنه مادر محمد به طلوع‌نیوز گفت: «دو دفعه‌یی از هر کدامش گرفتیم خوب نشد، باز از آنجا آوردم بامیان بستر کردم، یک هفته آنجا هم خوب نشد. از آنجا پس آوردم به وطن باز دو روز آنجا ماندم خوب نشد پس کابل آمدم.»

در همین حال، اداره ملی دوا و غذا می‌گوید که تلاش دارند تا با راه‌اندازی برنامه‌های آگاهی‌دهی، از استفاده دواهای انتی‌بیوتیک و خودسر از سوی شهروندان کشور جلوگیری کنند.

جاوید هژیر، سخنگوی اداره ملی دوا و غذا در این باره گفت: «استفاده کردن بی‌رویه و خودسر دواها چه انتی‌بیوتیک باشد چه از دیگر خانواده‌های دوایی باشند، بدون شک باعث عوارض جانبی می‌شود.»

بربنیاد گفته‌های سازمان صحی جهان استفاده بی‌رویه از انتی‌بیوتیک‌ها می‌تواند در وجود انسان مقاومت را ایجاد کند و آینده درمان برخی از بیماری‌ها را دشوار و یا غیرممکن ساخته و خطر گسترش بیماری شدید و مرگ را افزایش دهد.

پزشکان: استفاده خودسرانه‌ی انتی‌بیوتیک‌ها سبب مرگ کودکان می‌شود

به گفته‌ی پزشکان در صورتی که انتی‌بیوتیک موثر واقع نشود سبب دوام بیش‌تر میکروب‌ها در وجود می‌شود.

Thumbnail

همزمان با هفته آگاهی‌دهی در مورد انتی‌بیوتیک‌ها، شماری از پزشکان می‌گویند که استفاده خودسرانه دواها به ویژه انتی‌بیوتیک‌ها می‌تواند سبب مرگ میان کودکان شود.

به گفته‌ی پزشکان در صورتی که انتی‌بیوتیک موثر واقع نشود سبب دوام بیش‌تر میکروب‌ها در وجود انسان‌ها می‌شود.

محمد عارف حسن‌زی، پزشک گفت: «اول این‌که انتی‌بویتیک موثر واقع نمی‌شود، وقتی موثر واقع نشد، میکروب زیاد دوام می‌کند و وضعیت طفل را خراب می‌سازد. حتی همین مقاومت میکروب در مقابل ادویه باعث مرگ و میر اطفال می‌شود.»

از سویی هم، برخی از دوا فروشان از فروش دواها به گونه‌ی خودسرانه به ویژه انتی‌بیوتیک‌ها از سوی دیگر دوا فروشان شکایت دارند.

امید، دوا فروش به طلوع‌نیوز گفت: «این‌جا مراجعین زیاد می‌آیند ولی ما این اجازه را به خود نمی‌دهیم که برایشان دوای خودسرانه تجویز کنیم و توصیه ما هم برای شان این است که باید به داکتر معالج شان بروند.»

عبدالوسیم، دوا فروش دیگر گفت: «دوای خودسر را نباید فارمسست‌ها تجویز کنند و مردم هم نباید دوای خودسر بگیرند چون ضررش زیاد است.»

همزمان با هفته سوم آگاهی‌دهی در مورد دوایی انتی‌بیوتیک، هنوزهم استفاده بی‌رویه از دواها به ویژه انتی‌بیوتیک‌ها در کشور وجود دارد.

محمد هفت ماهه که از بهر بیماری اسهالات از چهار روز بدینسو در شفاخانه صحت طفل بستری است؛ مادرش می‌گوید او را از بهر درمان از بامیان به کابل آورده و در نخستین روزهای بیماری‌اش برای او به گونه‌ی خودسرانه دوا انتی‌بیوتیک داده است.

آمنه مادر محمد به طلوع‌نیوز گفت: «دو دفعه‌یی از هر کدامش گرفتیم خوب نشد، باز از آنجا آوردم بامیان بستر کردم، یک هفته آنجا هم خوب نشد. از آنجا پس آوردم به وطن باز دو روز آنجا ماندم خوب نشد پس کابل آمدم.»

در همین حال، اداره ملی دوا و غذا می‌گوید که تلاش دارند تا با راه‌اندازی برنامه‌های آگاهی‌دهی، از استفاده دواهای انتی‌بیوتیک و خودسر از سوی شهروندان کشور جلوگیری کنند.

جاوید هژیر، سخنگوی اداره ملی دوا و غذا در این باره گفت: «استفاده کردن بی‌رویه و خودسر دواها چه انتی‌بیوتیک باشد چه از دیگر خانواده‌های دوایی باشند، بدون شک باعث عوارض جانبی می‌شود.»

بربنیاد گفته‌های سازمان صحی جهان استفاده بی‌رویه از انتی‌بیوتیک‌ها می‌تواند در وجود انسان مقاومت را ایجاد کند و آینده درمان برخی از بیماری‌ها را دشوار و یا غیرممکن ساخته و خطر گسترش بیماری شدید و مرگ را افزایش دهد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره