Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی‌های جهانی از افزایش پولیو هم‌زمان با برگشت مهاجران به افغانستان

سازمان جهانی بهداشت با ابراز نگرانی از افزایش بیماری فلج کودکان یا پولیو در افغانستان گفته است برگشت بی‌پیشنه مهاجران از پاکستان احتمال افزایش بیماری فلج کودکان را در سطح بلندتر قرار داده است.

این نگرانی در ۳۷مین نشست کمیته اضطراری محو پولیو ابراز شده است.

در اعلامیه سازمان جهانی بهداشت آمده است: «هر چند در چهار ماه گذشته هیچ مورد جدیدی از فلج کودکان در این کشور [افغانستان] به‌طور رسمی ثبت نشده، اما این تهدید همچنان وجود دارد.»

بر بنیاد این اعلامیه، طرح اضطراری برنامه محو پولیو در افغانستان فعال شده و تیم‌های نظارتی در مناطق مهم مهم جابجا شده تا کودکان بازگشت کننده‌ها را واکسین کنند.

اما وزارت صحت عامه تاکید می‌کند که تجهیزات کافی و دارو برای مبارزه با این بیماری به ولایتهای گرم‌سیر فرستاده است تا جلو شیوع پولیو گرفته شود.

شرافت زمان سخن‌گوی وزارت صحت عامه به طلوع‌نیوز گفت: «در این بخش باید بیشتر از این کار صورت بگیرد به خاطری‌که وقتی مهاجران میایند اکثریت آنان با بیماریهای گوناگون مبتلا میباشند و در این بخش باید جامعه جهانی کمک کند تا ما بتوانیم خدمات بهتر را انجام بدهیم.»

همزمان با این، مدیر مبارزه با بیماری تب دنگی سازمان جهانی بهداشت در نشست سازمان ملل که در ژنو برگزار شده بود، گفته است که بیش از ۵ میلیون مورد ابتلا و ۵هزار رویداد مرگ‌ومیر ناشی از تب دنگی از ابتدای سال ۲۰۲۳ در سراسر جهان به شمول افغانستان را ثبت کرده‌اند.

پزشکان میگویند که تب دنگی بیشتر در ولایتهای گرم‌سیر و نیمه‌گرم سیر به واسطه پشه انتقال میکند.

راشد وفا پزشک در ننگرهار گفت: «در ولایت ننگرهار نظر به ارقام از ماه جنوری تا اکنون ۱۰۲۱ تن بیمار معاینه انجام داده که از این میان نتیجه ۴۵۰ بیمار مثبت بوده است.»

فریدالله عمری پزشک دیگر گفت: «تب دنگی یک بیماری حاد و ساری و همچنان ویروسی می‌باشد که یک مشکل جهانی است. این بیماری می‌تواند بزرگ‌سالان و کودکان را مصاب بسازد و واقعات زیاد این بیماری در کشورهای گرم‌سیر و نیمه‌گرم‌سیر رخ می‌دهد.»

اما وزارت صحت عامه همچنان میافزاید که برای جلوگیری از بیماری‌های گوناگون در کشور به ویژه پیکار با فلج کودکان، آمادگی دارد.

نگرانی‌های جهانی از افزایش پولیو هم‌زمان با برگشت مهاجران به افغانستان

اما وزارت صحت عامه تاکید می‌کند که تجهیزات کافی و دارو برای مبارزه با این بیماری به ولایت‌های گرم‌سیر فرستاده تا جلو شیوع پولیو گرفته شود.

تصویر بندانگشتی

سازمان جهانی بهداشت با ابراز نگرانی از افزایش بیماری فلج کودکان یا پولیو در افغانستان گفته است برگشت بی‌پیشنه مهاجران از پاکستان احتمال افزایش بیماری فلج کودکان را در سطح بلندتر قرار داده است.

این نگرانی در ۳۷مین نشست کمیته اضطراری محو پولیو ابراز شده است.

در اعلامیه سازمان جهانی بهداشت آمده است: «هر چند در چهار ماه گذشته هیچ مورد جدیدی از فلج کودکان در این کشور [افغانستان] به‌طور رسمی ثبت نشده، اما این تهدید همچنان وجود دارد.»

بر بنیاد این اعلامیه، طرح اضطراری برنامه محو پولیو در افغانستان فعال شده و تیم‌های نظارتی در مناطق مهم مهم جابجا شده تا کودکان بازگشت کننده‌ها را واکسین کنند.

اما وزارت صحت عامه تاکید می‌کند که تجهیزات کافی و دارو برای مبارزه با این بیماری به ولایتهای گرم‌سیر فرستاده است تا جلو شیوع پولیو گرفته شود.

شرافت زمان سخن‌گوی وزارت صحت عامه به طلوع‌نیوز گفت: «در این بخش باید بیشتر از این کار صورت بگیرد به خاطری‌که وقتی مهاجران میایند اکثریت آنان با بیماریهای گوناگون مبتلا میباشند و در این بخش باید جامعه جهانی کمک کند تا ما بتوانیم خدمات بهتر را انجام بدهیم.»

همزمان با این، مدیر مبارزه با بیماری تب دنگی سازمان جهانی بهداشت در نشست سازمان ملل که در ژنو برگزار شده بود، گفته است که بیش از ۵ میلیون مورد ابتلا و ۵هزار رویداد مرگ‌ومیر ناشی از تب دنگی از ابتدای سال ۲۰۲۳ در سراسر جهان به شمول افغانستان را ثبت کرده‌اند.

پزشکان میگویند که تب دنگی بیشتر در ولایتهای گرم‌سیر و نیمه‌گرم سیر به واسطه پشه انتقال میکند.

راشد وفا پزشک در ننگرهار گفت: «در ولایت ننگرهار نظر به ارقام از ماه جنوری تا اکنون ۱۰۲۱ تن بیمار معاینه انجام داده که از این میان نتیجه ۴۵۰ بیمار مثبت بوده است.»

فریدالله عمری پزشک دیگر گفت: «تب دنگی یک بیماری حاد و ساری و همچنان ویروسی می‌باشد که یک مشکل جهانی است. این بیماری می‌تواند بزرگ‌سالان و کودکان را مصاب بسازد و واقعات زیاد این بیماری در کشورهای گرم‌سیر و نیمه‌گرم‌سیر رخ می‌دهد.»

اما وزارت صحت عامه همچنان میافزاید که برای جلوگیری از بیماری‌های گوناگون در کشور به ویژه پیکار با فلج کودکان، آمادگی دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره