Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سازمان جهانی بهداشت: ۵۰ درصد افغان‌ها ناراحتی روانی دارند

حنان بلخی مدیر منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت در مدیترانه شرقی می‌گوید که نیمی از مردم افغانستان با مشکلات روانی دست و پنجه نرم می‌کنند.

او که در نشستی در ویانا اتریش سخن‌می‌گفت افزوده که این حالت بر بهره‌وری و کیفیت زندگی افغان‌ها تاثیر می‌گذارد.

حنان بلخی گفت: «۵۰درصد از جمعیت افغانستان با ناراحتی روانی دست و پنجه نرم می‌کنند که بر بهره وری و کیفیت زندگی آنان تاثیر می‌گذارد.»

یک نشست تحت عنوان «تعمیق بحران: سلامت روان و اختلالات مصرف مواد که جامعه‌ی افغانستان را فلج می‌کند»، در حاشیه‌ی شصت‌وهفتمین نشست کمیسیون مواد مخدر از سوی سازمان جهانی بهداشت، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و جاپان در ۲۱ مارچ (۲ حمل) سال روان برگزار شده است.

سازمان جهانی بهداشت در خبرنامه‌ای افزوده که در این نشست ۱۴۰ نفر به‌گونه‌ی حضوری و مجازی حضور داشتند.

به گفته‌ی این سازمان، این نشست بر نیاز فوری به اقدام هماهنگ برای مقابله با انگ و تبعیض درباره افراد دچار به اعتیاد به مواد مخدر و مشکلات سلامت روان تاکید کرده است.

ژان لوک لماهیو مدیر بخش تحلیل سیاست و امور عمومی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در این نشت پشتیبانی از کشاورزان تریاک با گزینه‌های معیشت جایگزین، در کنار اقدام‌های بهداشتی برای درمان افراد دچار به اختلال مصرف مواد مخدر، برای دست‌یابی به راه‌حل‌های پایدار در افغانستان ضروری دانسته است.

رافایلا آیودیس کاردار اتحادیه اروپا برای افغانستان که به نمایندگی از این اتحادیه در این نشست حضور داشت اولویت دادن به سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی سلامت روان و اختلالات مصرف مواد مخدر در سطح جهان و افغانستان را یک مسوولیت مشترک خوانده است.

سازمان جهانی بهداشت بیان کرده که نشست ویانا با فراخوانی برای اقدام به پایان رسید و از ذی‌نفعان در این نشست خواسته شد تا به هدف پشتیبانی از خدمات سلامت روان و اختلال مصرف مواد در افغانستان هم‌کاری کنند.

سازمان جهانی بهداشت: ۵۰ درصد افغان‌ها ناراحتی روانی دارند

به گفته‌ی این سازمان، این نشست بر نیاز فوری به اقدام هماهنگ برای مقابله با انگ و تبعیض درباره افراد دچار به اعتیاد به مواد مخدر و مشکلات سلامت روان تاکید کرده است.

تصویر بندانگشتی

حنان بلخی مدیر منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت در مدیترانه شرقی می‌گوید که نیمی از مردم افغانستان با مشکلات روانی دست و پنجه نرم می‌کنند.

او که در نشستی در ویانا اتریش سخن‌می‌گفت افزوده که این حالت بر بهره‌وری و کیفیت زندگی افغان‌ها تاثیر می‌گذارد.

حنان بلخی گفت: «۵۰درصد از جمعیت افغانستان با ناراحتی روانی دست و پنجه نرم می‌کنند که بر بهره وری و کیفیت زندگی آنان تاثیر می‌گذارد.»

یک نشست تحت عنوان «تعمیق بحران: سلامت روان و اختلالات مصرف مواد که جامعه‌ی افغانستان را فلج می‌کند»، در حاشیه‌ی شصت‌وهفتمین نشست کمیسیون مواد مخدر از سوی سازمان جهانی بهداشت، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و جاپان در ۲۱ مارچ (۲ حمل) سال روان برگزار شده است.

سازمان جهانی بهداشت در خبرنامه‌ای افزوده که در این نشست ۱۴۰ نفر به‌گونه‌ی حضوری و مجازی حضور داشتند.

به گفته‌ی این سازمان، این نشست بر نیاز فوری به اقدام هماهنگ برای مقابله با انگ و تبعیض درباره افراد دچار به اعتیاد به مواد مخدر و مشکلات سلامت روان تاکید کرده است.

ژان لوک لماهیو مدیر بخش تحلیل سیاست و امور عمومی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در این نشت پشتیبانی از کشاورزان تریاک با گزینه‌های معیشت جایگزین، در کنار اقدام‌های بهداشتی برای درمان افراد دچار به اختلال مصرف مواد مخدر، برای دست‌یابی به راه‌حل‌های پایدار در افغانستان ضروری دانسته است.

رافایلا آیودیس کاردار اتحادیه اروپا برای افغانستان که به نمایندگی از این اتحادیه در این نشست حضور داشت اولویت دادن به سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی سلامت روان و اختلالات مصرف مواد مخدر در سطح جهان و افغانستان را یک مسوولیت مشترک خوانده است.

سازمان جهانی بهداشت بیان کرده که نشست ویانا با فراخوانی برای اقدام به پایان رسید و از ذی‌نفعان در این نشست خواسته شد تا به هدف پشتیبانی از خدمات سلامت روان و اختلال مصرف مواد در افغانستان هم‌کاری کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره