تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پرواز آزمایشی نخستین هواپیمای تجاری برقی جهان در کانادا

نخستین هواپیمای تجاری برقی جهان، در ونکوور کانادا به گونۀ آزمایشی به پرواز درآمد.

شرکت‌های سازندۀ این هواپیما، می‌گویند که این هواپیما ظرفیت انتقال شش مسافر را دارد به اثر برق کار می‌کند.

 پیش از این، از هواپیماهای برقی در نمایشگاهی در پاریس رونمایی شده بود.

شرکت‌‎های سازندۀ این هواپیما می‌گویند که برقی سازی هواپیماها بخشی از تلاش‌های آن‌ها برای کاهش مصرف موادهای آلاینده است.

هاربور ایر که یک شرکت کانادایی است و طرح ساخت این هواپیما را اجرایی کرده‌است، می‌گوید که قرار است تا سال ۲۰۲۲ میلادی تمامی ناوگان این شرکت برقی شود.

پرواز آزمایشی نخستین هواپیمای تجاری برقی جهان در کانادا

هاربور ایر که یک شرکت کانادایی است و طرح ساخت این هواپیما را اجرایی کرده‌است، می‌گوید که قرار است تا سال ۲۰۲۲ میلادی تمامی ناوگان این شرکت برقی شود.

Thumbnail

نخستین هواپیمای تجاری برقی جهان، در ونکوور کانادا به گونۀ آزمایشی به پرواز درآمد.

شرکت‌های سازندۀ این هواپیما، می‌گویند که این هواپیما ظرفیت انتقال شش مسافر را دارد به اثر برق کار می‌کند.

 پیش از این، از هواپیماهای برقی در نمایشگاهی در پاریس رونمایی شده بود.

شرکت‌‎های سازندۀ این هواپیما می‌گویند که برقی سازی هواپیماها بخشی از تلاش‌های آن‌ها برای کاهش مصرف موادهای آلاینده است.

هاربور ایر که یک شرکت کانادایی است و طرح ساخت این هواپیما را اجرایی کرده‌است، می‌گوید که قرار است تا سال ۲۰۲۲ میلادی تمامی ناوگان این شرکت برقی شود.

هم‌رسانی کنید