تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کشف فسیل یک نوع دایناسور تازه در برازیل

دانشمندان در برازیل، فسیل نوعی دایناسور تازه را کشف کرده‌اند که تخمین زده‎ می‌شود این نوع دایناسورها حدود نود میلیون سال پیش زیست داشته‌اند.

دانشمندان برازیلی و ارجنتاینی در خبرنامه‌یی گفته‌اند که فسیل‌های این دایناسور با طول یک ونیم متر در ایالت پارانای برازیل کشف شده‌اند.

این حیوان از گروۀ دایناسوراهایی است که دو پا دارند و از گوشت دایناسورها تغذیه می‌کردند که بیشتر به گروۀ طارنوسوروس و ویلوسیراپتور مشهور اند.

به باور دانشمندان، ردپای این دایناسور به گونه‌یی از دایناسور بر می‌گردد که در سال ۱۹۷۰در منطقۀ گریرزور دو اوستی ایالات پارانا، کشف شده بود.

کشف فسیل یک نوع دایناسور تازه در برازیل

این حیوان از گروۀ دایناسوراهایی است که دو پا دارند و از گوشت دایناسورها تغذیه می‌کردند که بیشتر به گروۀ طارنوسوروس و ویلوسیراپتور مشهور اند.

Thumbnail

دانشمندان در برازیل، فسیل نوعی دایناسور تازه را کشف کرده‌اند که تخمین زده‎ می‌شود این نوع دایناسورها حدود نود میلیون سال پیش زیست داشته‌اند.

دانشمندان برازیلی و ارجنتاینی در خبرنامه‌یی گفته‌اند که فسیل‌های این دایناسور با طول یک ونیم متر در ایالت پارانای برازیل کشف شده‌اند.

این حیوان از گروۀ دایناسوراهایی است که دو پا دارند و از گوشت دایناسورها تغذیه می‌کردند که بیشتر به گروۀ طارنوسوروس و ویلوسیراپتور مشهور اند.

به باور دانشمندان، ردپای این دایناسور به گونه‌یی از دایناسور بر می‌گردد که در سال ۱۹۷۰در منطقۀ گریرزور دو اوستی ایالات پارانا، کشف شده بود.

هم‌رسانی کنید