تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
دانش و فناوری

کشف فسیل یک نوع دایناسور تازه در برازیل

دانشمندان در برازیل، فسیل نوعی دایناسور تازه را کشف کرده‌اند که تخمین زده‎ می‌شود این نوع دایناسورها حدود نود میلیون سال پیش زیست داشته‌اند.

دانشمندان برازیلی و ارجنتاینی در خبرنامه‌یی گفته‌اند که فسیل‌های این دایناسور با طول یک ونیم متر در ایالت پارانای برازیل کشف شده‌اند.

این حیوان از گروۀ دایناسوراهایی است که دو پا دارند و از گوشت دایناسورها تغذیه می‌کردند که بیشتر به گروۀ طارنوسوروس و ویلوسیراپتور مشهور اند.

به باور دانشمندان، ردپای این دایناسور به گونه‌یی از دایناسور بر می‌گردد که در سال ۱۹۷۰در منطقۀ گریرزور دو اوستی ایالات پارانا، کشف شده بود.

دانش و فناوری

کشف فسیل یک نوع دایناسور تازه در برازیل

این حیوان از گروۀ دایناسوراهایی است که دو پا دارند و از گوشت دایناسورها تغذیه می‌کردند که بیشتر به گروۀ طارنوسوروس و ویلوسیراپتور مشهور اند.

Thumbnail

دانشمندان در برازیل، فسیل نوعی دایناسور تازه را کشف کرده‌اند که تخمین زده‎ می‌شود این نوع دایناسورها حدود نود میلیون سال پیش زیست داشته‌اند.

دانشمندان برازیلی و ارجنتاینی در خبرنامه‌یی گفته‌اند که فسیل‌های این دایناسور با طول یک ونیم متر در ایالت پارانای برازیل کشف شده‌اند.

این حیوان از گروۀ دایناسوراهایی است که دو پا دارند و از گوشت دایناسورها تغذیه می‌کردند که بیشتر به گروۀ طارنوسوروس و ویلوسیراپتور مشهور اند.

به باور دانشمندان، ردپای این دایناسور به گونه‌یی از دایناسور بر می‌گردد که در سال ۱۹۷۰در منطقۀ گریرزور دو اوستی ایالات پارانا، کشف شده بود.

هم‌رسانی کنید