Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

آغاز تمرینات تیم ملی فتبال کشور در امارات

تیم ملی فتبال کشور یک اردوگاه تمرینی را در شهر دبی کشور امارات برگزار کرده‌است.

فدراسیون فتبال افغانستان می‌گوید که نخستین جلسۀ تمرینی این اردوگاه پس از چاشت شنبه (۶ جدی) با حضور تمامی اعضای تیم ملی فتبال برگزار شد.

تیم ملی فتبال کشور در ماۀ حمل در ادامۀ رقابت‌های انتخابی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا به ترتیب مهمان بنگلادش و میزبان عمان، خواهد بود.

به جز فردین حکیمی که به‌علت سرما خورده‌گی در این اردوگاه شرکت نکرد، تمامی بازیکنان تازه دعوت شده از فتبال داخلی و سایر بازیکنان که از کشورهای اروپا به تیم ملی دعوت شده‌اند، حضور داشتند.

نورحسین، بازیکن خط میانی تیم ملی کشور که به این اردوگاه دعوت شده بود، به‌علت مبتلا شدن به بیماری کووید نزده، حضور در این اردوگاه را، از دست داد.

همچنین فرید سادات دیوید، مهاجم و آدام نجم، بازیکن خط میانی نیز به‌علت قوانین قرنطینه در کشورهای که زنده‌گی می‌کنند، نتوانستند در این اردو شرکت کنند.

عمران حیدری، شریف‌محمد و اسلام‌الدین امیری نیز به‌علت حضور در رقابت‌های باشگاهی شان در پولند و هند، در اردوگاۀ تمرینی امارات، حضور پیدا نکرده‌اند.

انوش دستگیر، سرمربی تیم ملی فتبال افغانستان ده بازیکن فتبال داخلی را پس از درخشش در فصل نهم لیگ برتر، بهترین فرصت برای حضور و استعدادهای خوب فتبال افغانستان، به تیم ملی اضافه کرده‌است.

او دربارۀ این بازیکنان تازه به تیم ملی گفت: "این بازیکنان می‌توانند با درخشش در جریان این اردوگاه تمرینی، فرصت پوشیدن پیراهن تیم ملی را در آینده نیز، داشته باشند."

تمرینان تیم ملی فتبال کشور تا ۳۰ دسمبر ماه روان میلادی، ادامه خواهد شد.

آغاز تمرینات تیم ملی فتبال کشور در امارات

تیم ملی فتبال کشور در ماۀ حمل در ادامۀ رقابت‌های انتخابی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا به ترتیب مهمان بنگلادش و میزبان عمان خواهد بود.

Thumbnail

تیم ملی فتبال کشور یک اردوگاه تمرینی را در شهر دبی کشور امارات برگزار کرده‌است.

فدراسیون فتبال افغانستان می‌گوید که نخستین جلسۀ تمرینی این اردوگاه پس از چاشت شنبه (۶ جدی) با حضور تمامی اعضای تیم ملی فتبال برگزار شد.

تیم ملی فتبال کشور در ماۀ حمل در ادامۀ رقابت‌های انتخابی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا به ترتیب مهمان بنگلادش و میزبان عمان، خواهد بود.

به جز فردین حکیمی که به‌علت سرما خورده‌گی در این اردوگاه شرکت نکرد، تمامی بازیکنان تازه دعوت شده از فتبال داخلی و سایر بازیکنان که از کشورهای اروپا به تیم ملی دعوت شده‌اند، حضور داشتند.

نورحسین، بازیکن خط میانی تیم ملی کشور که به این اردوگاه دعوت شده بود، به‌علت مبتلا شدن به بیماری کووید نزده، حضور در این اردوگاه را، از دست داد.

همچنین فرید سادات دیوید، مهاجم و آدام نجم، بازیکن خط میانی نیز به‌علت قوانین قرنطینه در کشورهای که زنده‌گی می‌کنند، نتوانستند در این اردو شرکت کنند.

عمران حیدری، شریف‌محمد و اسلام‌الدین امیری نیز به‌علت حضور در رقابت‌های باشگاهی شان در پولند و هند، در اردوگاۀ تمرینی امارات، حضور پیدا نکرده‌اند.

انوش دستگیر، سرمربی تیم ملی فتبال افغانستان ده بازیکن فتبال داخلی را پس از درخشش در فصل نهم لیگ برتر، بهترین فرصت برای حضور و استعدادهای خوب فتبال افغانستان، به تیم ملی اضافه کرده‌است.

او دربارۀ این بازیکنان تازه به تیم ملی گفت: "این بازیکنان می‌توانند با درخشش در جریان این اردوگاه تمرینی، فرصت پوشیدن پیراهن تیم ملی را در آینده نیز، داشته باشند."

تمرینان تیم ملی فتبال کشور تا ۳۰ دسمبر ماه روان میلادی، ادامه خواهد شد.

هم‌رسانی کنید