Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سرنوشت نامعلوم ۴۵۰ هزار دالر پول تمویلی تیم کریکت در ۲۰۲۱

بورد کریکت افغانستان می‌گوید که ۴۵۰ هزار دالر که برای تمویل تیم ملی کریکت افغانستان در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۱ اختصاص یافته بود، ناپدید است.

بورد کریکت ادعا می‌کند این پول میان عزیز الله فضلی، رییس پیشین بورد کریکت افغانستان و صدیقی گروپ، از حامیان مالی بورد کریکت توافق شده بود که سرنوشت آن تاکنون نامعلوم باقی مانده است.

به گفته مسوولان در بورد کریکت، هیچ سندی جز رد و بدل شدن چند ایمیل، در دسترس نیست.

محمد فرید هوتک، سخنگوی بورد کریکت، گفت: «قراردادی که وجود دارد با رییس قبلی کرکت بورد به پیش برده شده، قرارداد میان هردو جانب وجود دارد. رییس قبلی بورد کریکت افغانستان نیز در جریان است و با او کمپنی در جریان بود.»

بورد کریکت افغانستان در اکتوبر سال ۲۰۲۱ در برگه فیسبوک‌اش در این باره نگاشته بود که «صدیقی گروپ در یک داوطلبی در بدل ۴۵۰ هزار دالر، همچون تمویل کننده شناخته شده است.»

اعضای بورد اجرایی کریکت در نشستی به روز ۲۶ ماه می در این باره فیصله کردند تا این مسله به گونه جدی پی گیری شود، اما تاکنون جزییات بررسی‌ها در این باره همگانی نشده اند.

خان جان الکوزی، عضو اجرایی بورد کریکت افغانستان، گفت: «بورد بر تحقیق، توزیع و بر بررسی شان گروپ را انتخاب کردند و هدایت دادند که این آدم خواسته شوند، قراردادی که وجود دارد، تعهداتی که وجود دارد و استفاده‌ی که صورت گرفته، کی مقصر است و کی غفلت کرده، این باید معلوم شود.»

فرید هوتک افزود: «رهبری بورد کریکت افغانستان فعلی چندین بار از رییس اسبق و صدیقی گروپ خواهش کرد که تا این پولی که میان هردو جانب قرارداد شده را به بورد کریکت بورد افغانستان بپردازند، اما متاسفانه تا به حال با بورد کریکت افغانستان کدام جواب مثبت صورت نگرفته و این پول تا به حال بی سرنوشت و به بورد کریکت داده نشده است.»

با گذشت بیش از یک هفته و تلاش‌های مکرر، طلوع‌نیوز دیدگاه مسوولان صدیقی گروپ و عزیز الله فضلی، رییس پیشین بورد کریکت را به دست آورده نتوانست.

امارت اسلامی در این باره تاکنون اظهار نظر نکرده است.

سرنوشت نامعلوم ۴۵۰ هزار دالر پول تمویلی تیم کریکت در ۲۰۲۱

بورد کریکت افغانستان در اکتوبر ۲۰۲۱ در فسبوک‌اش در این باره نگاشته بود که «صدیقی گروپ در یک داوطلبی در بدل ۴۵۰ هزار دالر، همچون تمویل کننده شناخته شده است.»

تصویر بندانگشتی

بورد کریکت افغانستان می‌گوید که ۴۵۰ هزار دالر که برای تمویل تیم ملی کریکت افغانستان در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۱ اختصاص یافته بود، ناپدید است.

بورد کریکت ادعا می‌کند این پول میان عزیز الله فضلی، رییس پیشین بورد کریکت افغانستان و صدیقی گروپ، از حامیان مالی بورد کریکت توافق شده بود که سرنوشت آن تاکنون نامعلوم باقی مانده است.

به گفته مسوولان در بورد کریکت، هیچ سندی جز رد و بدل شدن چند ایمیل، در دسترس نیست.

محمد فرید هوتک، سخنگوی بورد کریکت، گفت: «قراردادی که وجود دارد با رییس قبلی کرکت بورد به پیش برده شده، قرارداد میان هردو جانب وجود دارد. رییس قبلی بورد کریکت افغانستان نیز در جریان است و با او کمپنی در جریان بود.»

بورد کریکت افغانستان در اکتوبر سال ۲۰۲۱ در برگه فیسبوک‌اش در این باره نگاشته بود که «صدیقی گروپ در یک داوطلبی در بدل ۴۵۰ هزار دالر، همچون تمویل کننده شناخته شده است.»

اعضای بورد اجرایی کریکت در نشستی به روز ۲۶ ماه می در این باره فیصله کردند تا این مسله به گونه جدی پی گیری شود، اما تاکنون جزییات بررسی‌ها در این باره همگانی نشده اند.

خان جان الکوزی، عضو اجرایی بورد کریکت افغانستان، گفت: «بورد بر تحقیق، توزیع و بر بررسی شان گروپ را انتخاب کردند و هدایت دادند که این آدم خواسته شوند، قراردادی که وجود دارد، تعهداتی که وجود دارد و استفاده‌ی که صورت گرفته، کی مقصر است و کی غفلت کرده، این باید معلوم شود.»

فرید هوتک افزود: «رهبری بورد کریکت افغانستان فعلی چندین بار از رییس اسبق و صدیقی گروپ خواهش کرد که تا این پولی که میان هردو جانب قرارداد شده را به بورد کریکت بورد افغانستان بپردازند، اما متاسفانه تا به حال با بورد کریکت افغانستان کدام جواب مثبت صورت نگرفته و این پول تا به حال بی سرنوشت و به بورد کریکت داده نشده است.»

با گذشت بیش از یک هفته و تلاش‌های مکرر، طلوع‌نیوز دیدگاه مسوولان صدیقی گروپ و عزیز الله فضلی، رییس پیشین بورد کریکت را به دست آورده نتوانست.

امارت اسلامی در این باره تاکنون اظهار نظر نکرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره