Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سه تن در پی شورش‌ها در سویدن زخمی شدند

در ادامه درگیری‌ها میان پولیس و معترضان به دنبال آتش زدن قرآن کریم در سویدن، پولیس آن کشور اعلام کرده است که ۳ تن در شهر نورکوپینگ زخم برداشته‌اند.

ناآرامی‌ در برخی از شهرهای سویدن که در پی آتش زدن قرآن کریم ایجاد شده، برای چهارمین شب متوالی ادامه پیدا کرد.

پلیس سویدن در بیانیه‌یی گفته است: «به نظر می‌رسد سه تن زخم برداشته که اکنون در بیمارستان تحت مراقبت هستند. هر سه مجروح به اتهام ارتکاب جرم دستگیر شده اند.»

ماگدالنا اندرسون، نخست وزیر سویدن خشونت‌ها در کشورش را محکوم کرده است.

پولیس سویدن در جریان چند روز چندین بار با اعتراض کننده‌گان درگیر شده که در نتیجه تعدادی از نیروهای امنیتی زخمی شده‌اند و چندین وسیله نقلیه این نیروها سوختانده شده‌اند.

سه تن در پی شورش‌ها در سویدن زخمی شدند

پولیس سویدن در جریان چند روز چندین بار با اعتراض کننده‌گان درگیر شده که در نتیجه تعدادی از نیروهای امنیتی زخمی شده‌اند و چندین وسیله نقلیه این نیروها سوختانده شده‌اند.

Thumbnail

در ادامه درگیری‌ها میان پولیس و معترضان به دنبال آتش زدن قرآن کریم در سویدن، پولیس آن کشور اعلام کرده است که ۳ تن در شهر نورکوپینگ زخم برداشته‌اند.

ناآرامی‌ در برخی از شهرهای سویدن که در پی آتش زدن قرآن کریم ایجاد شده، برای چهارمین شب متوالی ادامه پیدا کرد.

پلیس سویدن در بیانیه‌یی گفته است: «به نظر می‌رسد سه تن زخم برداشته که اکنون در بیمارستان تحت مراقبت هستند. هر سه مجروح به اتهام ارتکاب جرم دستگیر شده اند.»

ماگدالنا اندرسون، نخست وزیر سویدن خشونت‌ها در کشورش را محکوم کرده است.

پولیس سویدن در جریان چند روز چندین بار با اعتراض کننده‌گان درگیر شده که در نتیجه تعدادی از نیروهای امنیتی زخمی شده‌اند و چندین وسیله نقلیه این نیروها سوختانده شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره