Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جان باختن پنجاه تن در سیلاب‌ها در هند

مقام‌های هندی به رویترز گفته اند که کم از کم پنجاه تن در سرازیر شدن سیلاب‌ها و لغزش زمین در سه روز گذشته در بخش‌های شرقی و شمالی هند، جان باختند.

این سیلاب‌ها پس از بارش باران‌های موسمی در این بخش‌ها سرازیر شده اند و در نتیجه صدها روستا در بخش‌های شرقی و شمال هند آسیب دیده اند.

در گزارش رویترز آمده است که گروه‌های نجات می‌کوشند تا گیرمانده‌گان را از بخش‌های سیلاب‌زده نجات بدهند.

در همین حال یک مقام هندی به رویترز گفته است که لغزش زمین و سیلاب‌ها بیشتر بر ایالت‌های همالیان، اودیشا و اوتاراخاند آسیب رسانیده اند و تنها در ایالت همالیان سی و شش تن جان باختند.

گفته شده است که ۸۰۰ هزار تن در ایالت اودیشا از این سیلاب‌ها متاثر شده اند.

روند برق و آب‌رسانی در ایالت‌های سیلاب‌زده با مشکل روبه‌رو شده است و جاده‌های عمومی نیز ویران شده اند.

جان باختن پنجاه تن در سیلاب‌ها در هند

این سیلاب‌ها پس از بارش باران‌های موسمی در این بخش‌ها سرازیر شده اند و در نتیجه صدها روستا در بخش‌های شرقی و شمال هند آسیب دیده اند.

Thumbnail

مقام‌های هندی به رویترز گفته اند که کم از کم پنجاه تن در سرازیر شدن سیلاب‌ها و لغزش زمین در سه روز گذشته در بخش‌های شرقی و شمالی هند، جان باختند.

این سیلاب‌ها پس از بارش باران‌های موسمی در این بخش‌ها سرازیر شده اند و در نتیجه صدها روستا در بخش‌های شرقی و شمال هند آسیب دیده اند.

در گزارش رویترز آمده است که گروه‌های نجات می‌کوشند تا گیرمانده‌گان را از بخش‌های سیلاب‌زده نجات بدهند.

در همین حال یک مقام هندی به رویترز گفته است که لغزش زمین و سیلاب‌ها بیشتر بر ایالت‌های همالیان، اودیشا و اوتاراخاند آسیب رسانیده اند و تنها در ایالت همالیان سی و شش تن جان باختند.

گفته شده است که ۸۰۰ هزار تن در ایالت اودیشا از این سیلاب‌ها متاثر شده اند.

روند برق و آب‌رسانی در ایالت‌های سیلاب‌زده با مشکل روبه‌رو شده است و جاده‌های عمومی نیز ویران شده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره