Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

استقبال باشنده‌گان بغداد از کناره‌‌گیری نخست‌وزیر عراق از قدرت

پس از اعلام کناره‌گیری عادل عبدالمهدی از مقام نخست‌وزیری عراق، مردم این کشور در شهر بغداد از این کار استقبال کردند.

باشنده‌گان بغداد، پایتخت عراق، با برآمدن به جاده‌ها، پرچم ایران را که از حکومت عبدالمهدی حمایت می‌کند آتش زدند.

نخست‌وزیر عراق روز گذشته اعلام کرد که از مقامش کنار می‌رود. اما، معترضان به جز کناره‌گیری او، خواست‌های دیگری هم دارند.

یکی از معترضان در بغداد گفت: «استعفای مهدی کافی نیست؛ ما می‌خواهیم که همه اعضای پارلمان استعفا دهند.»

عراقیان که می‌گویند بی در نظر گرفتن اختلاف‌های قومی و مذهبی بر ضد حکومت به جاده‌ها بر آمده‌اند، می‌خواهند که اعضای پارلمان این کشور محاکمه شوند: «امروز مردم عراق خوشحال استند که عادل عبدالمهدی استعفا می‌دهد؛ اما این گام نخست است. ما می‌خواهیم که تمامی اعضای پارلمان استعفا دهند و دادگاه بی درنگ آنان را محاکمه کند.»

عادل عبدالمهدی، پس از آن از مقام نخست‌وزیری عراق کنار می‌رود که در تازه‌ترین موج خشونت‌ها در برابر معترضان ضد حکومت، بیش از چهل تن از معترضان از سوی نیروهای امنیتی عراق کشته شدند.

آیت‌الله علی سیستانی، از برجسته‌ترین علمای عراقی که حمایتش را از اعتراض‌های صلح‌آمیز اعلام کرده بود، روز جمعه از مجلس نماینده‌گان عراق خواست که به پشتیبانی از حکومت عادل عبدالمهدی، پایان دهند. آقای عبدالمهدی پس از این کار، گفت که از مقامش کنار می‌رود.

استقبال باشنده‌گان بغداد از کناره‌‌گیری نخست‌وزیر عراق از قدرت

نخست‌وزیر عراق روز گذشته اعلام کرد که از مقامش کنار می‌رود. اما، معترضان به جز کناره‌گیری او، خواست‌های دیگری هم دارند.

تصویر بندانگشتی

پس از اعلام کناره‌گیری عادل عبدالمهدی از مقام نخست‌وزیری عراق، مردم این کشور در شهر بغداد از این کار استقبال کردند.

باشنده‌گان بغداد، پایتخت عراق، با برآمدن به جاده‌ها، پرچم ایران را که از حکومت عبدالمهدی حمایت می‌کند آتش زدند.

نخست‌وزیر عراق روز گذشته اعلام کرد که از مقامش کنار می‌رود. اما، معترضان به جز کناره‌گیری او، خواست‌های دیگری هم دارند.

یکی از معترضان در بغداد گفت: «استعفای مهدی کافی نیست؛ ما می‌خواهیم که همه اعضای پارلمان استعفا دهند.»

عراقیان که می‌گویند بی در نظر گرفتن اختلاف‌های قومی و مذهبی بر ضد حکومت به جاده‌ها بر آمده‌اند، می‌خواهند که اعضای پارلمان این کشور محاکمه شوند: «امروز مردم عراق خوشحال استند که عادل عبدالمهدی استعفا می‌دهد؛ اما این گام نخست است. ما می‌خواهیم که تمامی اعضای پارلمان استعفا دهند و دادگاه بی درنگ آنان را محاکمه کند.»

عادل عبدالمهدی، پس از آن از مقام نخست‌وزیری عراق کنار می‌رود که در تازه‌ترین موج خشونت‌ها در برابر معترضان ضد حکومت، بیش از چهل تن از معترضان از سوی نیروهای امنیتی عراق کشته شدند.

آیت‌الله علی سیستانی، از برجسته‌ترین علمای عراقی که حمایتش را از اعتراض‌های صلح‌آمیز اعلام کرده بود، روز جمعه از مجلس نماینده‌گان عراق خواست که به پشتیبانی از حکومت عادل عبدالمهدی، پایان دهند. آقای عبدالمهدی پس از این کار، گفت که از مقامش کنار می‌رود.

هم‌رسانی کنید