تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

افزایش تنش‌ها میان امریکا و چین روی فعالیت "تیک تاک"

پس ازهشدار دانلد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده از احتمال ممنوع اعلام شدن فعالیت اپلیکیشن چینی تیک تاک درامریکا، اکنون یک وکیل مدافع این شرکت از این هشدار انتقاد می‌کند.

یی جون، وکیل مدافع تیک تاک می‌گوید که اطلاعات گردآوری شده از کاربران تیک تاک هرگز به امنیت ملی امریکا خطرایجاد نکرده است.

این درحالی است که کارتون دراعتراض به هشدار دانلد ترمپ به تیک تاک ازسوی تلویزیون دولتی چین پخش شده است.

این کارتون صحنه‌یی از نخست وزیران استرالیا، بریتانیا و آلمان را در حال انجام این بازی نشان می‌دهد. کارتون منسوب به دانلد ترمپ از با از "امنیت ملی" به عنوان توپ نشانه برای ضربه زدن به فن‌آوری‌های چینی استفاده می‌کند.

یی جون، وکیل مدافع تیک تاک گفت: «ازاطلاعاتی که ما تاکنون گردآوری کرده ایم، هیچ نشانه‌یی ازاین که اطلاعات گردآوری شده کاربران ازسوی تیک تاک یک تهدید به امنیت ملی امریکا ایجاد می‌کند، دیده نشده است.افزون براین ما روی‌کرد خدماتی انستاگرام را با تیک تاک مقایسه کردیم که اساسن روی‌کرد آن با تیک تاک یک سان است.»

درهمین حال، مایک پومپئو، وزیرخارجه ایالات متحده از اقدام کشورش در برابر تیکتاک خبرمی‌دهد.

آقای پومپئو می‌گوید که دانالد ترمپ "در روزهای آینده" دربرابر اپلیکیشن چینی تیک تاک که در امریکا کاربران زیادی دارد اقدام خواهد کرد.

آقای پومپئو می‌افزاید که این اپلیکیشن اشتراک ویدئو جزو دسته‌یی است که اطلاعات کاربران را مستقیمأ در اختیار حزب کمونیست چین می‌گذارد.

اما تیک‌تاک می گوید داده‌های شخصی کاربران را در اختیار حکومت چین نمی‌گذارد.

رییس جمهور ترمپ روز جمعه به خبرنگاران گفت قصد امضای فرمانی اجرایی برای ممنوع کردن تیک‌تاک را در امریکا دارد.

وکیل مدافع تیک تاک گفت: «ازلحاظ اطلاعات شخصی، تیک تاک کار متفاوت ازشرکت‌های دیگر انجام نداده است.دراین باره رییس جمهور ایالات متحده اساس قانونی برای ممنوع اعلام کردن تیک تاک ندارد.»

افزایش تنش‌ها میان امریکا و چین روی فعالیت "تیک تاک"

تیک ‌تاک در یک خبرنامه گفته است که داده‌های شخصی کاربران را در اختیار حکومت چین نمی‌گذارد.

Thumbnail

پس ازهشدار دانلد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده از احتمال ممنوع اعلام شدن فعالیت اپلیکیشن چینی تیک تاک درامریکا، اکنون یک وکیل مدافع این شرکت از این هشدار انتقاد می‌کند.

یی جون، وکیل مدافع تیک تاک می‌گوید که اطلاعات گردآوری شده از کاربران تیک تاک هرگز به امنیت ملی امریکا خطرایجاد نکرده است.

این درحالی است که کارتون دراعتراض به هشدار دانلد ترمپ به تیک تاک ازسوی تلویزیون دولتی چین پخش شده است.

این کارتون صحنه‌یی از نخست وزیران استرالیا، بریتانیا و آلمان را در حال انجام این بازی نشان می‌دهد. کارتون منسوب به دانلد ترمپ از با از "امنیت ملی" به عنوان توپ نشانه برای ضربه زدن به فن‌آوری‌های چینی استفاده می‌کند.

یی جون، وکیل مدافع تیک تاک گفت: «ازاطلاعاتی که ما تاکنون گردآوری کرده ایم، هیچ نشانه‌یی ازاین که اطلاعات گردآوری شده کاربران ازسوی تیک تاک یک تهدید به امنیت ملی امریکا ایجاد می‌کند، دیده نشده است.افزون براین ما روی‌کرد خدماتی انستاگرام را با تیک تاک مقایسه کردیم که اساسن روی‌کرد آن با تیک تاک یک سان است.»

درهمین حال، مایک پومپئو، وزیرخارجه ایالات متحده از اقدام کشورش در برابر تیکتاک خبرمی‌دهد.

آقای پومپئو می‌گوید که دانالد ترمپ "در روزهای آینده" دربرابر اپلیکیشن چینی تیک تاک که در امریکا کاربران زیادی دارد اقدام خواهد کرد.

آقای پومپئو می‌افزاید که این اپلیکیشن اشتراک ویدئو جزو دسته‌یی است که اطلاعات کاربران را مستقیمأ در اختیار حزب کمونیست چین می‌گذارد.

اما تیک‌تاک می گوید داده‌های شخصی کاربران را در اختیار حکومت چین نمی‌گذارد.

رییس جمهور ترمپ روز جمعه به خبرنگاران گفت قصد امضای فرمانی اجرایی برای ممنوع کردن تیک‌تاک را در امریکا دارد.

وکیل مدافع تیک تاک گفت: «ازلحاظ اطلاعات شخصی، تیک تاک کار متفاوت ازشرکت‌های دیگر انجام نداده است.دراین باره رییس جمهور ایالات متحده اساس قانونی برای ممنوع اعلام کردن تیک تاک ندارد.»

هم‌رسانی کنید