تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امیدواری‌ها برای پایان اعتراض‌ها در ایران

با وجود ادامه اعتراض‌ها در ایران، مقام‌های این کشور می‌گویند که این اعتراض‌ها در دو روز آینده کاملاً به پایان خواهند رسید.

سخنگوی حکومت ایران می گوید که روز دوشنبه، این کشور گواه اعتراض های اندکی بود که تا دو روز، کاملاً پایان خواهند یافت.

این کشور از پشتیبانی ایالات متحده از معترضان ایرانی نیز انتقاد می‌کند.

در سه روز اخیر، انترنت در ایران قطع است و از اوضاع این کشور اطلاع دقیقی در دست نیست؛ اما برخی از رسانه ها از ادامه اعتراض ها در برابر افزایش بهای نفت در این کشور خبر داده اند. 

با این همه، ایران از پایان یافتن این اعتراض ها در آینده نزدیک سخن می گوید.

علی ربیعی، سخنگوی حکومت ایران، گفت: «ما امروز بیش از هشتاد درصد نسبت به دیروز وضعیت ما وضعیت آرامی داشتیم. مسئله ای داشتیم. یک مسایل جزیی مانده. تا فردا و پس فردا ما مسایل خاصی از جهت اختشاش گری نخواهیم داشت.»

ایران می گوید که در روزهای های اخیر، افراد نقاب پوش و مسلح، دست به خشونت زده اند.

تهران این افراد را وابسته به خارج، به ویژه ایالات متحده و عربستان می داند و از پشتیبانی وزیر خارجه امریکا از معترضان انتقاد می کند.

اما ایالات متحده امریکا که با حکومت ایران اختلاف های بزرگی دارد و ایران را به پشتیبانی از هراس افگنی متهم می سازد، از این اعتراض ها حمایت می کند. 
وزیر خارجه امریکا می گوید که مردم ایران باید حق اعتراض را داشته باشند. 

مایک پومپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، گفت: «ایالات متحده، اعتراض های جاری را در یاران از نزدیک زیر نظر دارد. ما هر گونه خشونت را از سوی رژیم ایران در برابر مردم این کشور نکوهش می کنیم و از گزارش ها در باره تلفات نگران استیم.»

وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که ایران باید به مردمش حق اعتراض های صلح آمیز را بدهد و انترنت را وصل بسازد.

او همچنان به علت از سرگیری غنی سازی یورانیم در تاسیسات هسته یی فرد، از ملغا شدن معافیت تحرم های امریکا بر این تاسیسات از پانزدهم ماه دسمبر سال روان خبر می دهد. 

ایران، پیشنهادهای ایالات متحده را برای گفتگو رد کرده است. 

آقای پومپیو گفت: «تنها راه دوامدار، مذاکرات فراگیر است تا به تمامی تهدیدهای ایران رسیده گی شود. اقدام اخیر ایران تلاش آشکار دیگری برای اخاذی هسته یی است که به عمیقتر شدن انزوای سیاسی و اقتصادی ایران در جهان خواهد انجامید.»

در چهار روز اخیر که ایران گواه اعتراض های خشونت بار ضد افزایش بهای نفت بوده است، از مرگ ده ها تن خبر داده شده است؛ اما حکومت ایران آن را به گونه رسمی تایید نکرده است.

رییس جمهور و مقام های دیگر ایرانی گفته اند که مردم حق اعتراض صلح آمیز را دارند؛ اما تاکید ورزیده اند که با خرابکاران و اغتشاش گران، برخورد خواهد شد.

به گفته منابع رسمی ایرانی، در اعتراض های اخیر این کشور بیش از هشتاد هزار تن سهم داشتند که بیش از یک هزار تن شان بازداشت شده اند.

امیدواری‌ها برای پایان اعتراض‌ها در ایران

اما وزیر خارجه ایالات متحده بر حق مردم ایران برای اعتراض و وصل شدن دوباره انترنت در این کشور تأکید می ورزد.

تصویر بندانگشتی

با وجود ادامه اعتراض‌ها در ایران، مقام‌های این کشور می‌گویند که این اعتراض‌ها در دو روز آینده کاملاً به پایان خواهند رسید.

سخنگوی حکومت ایران می گوید که روز دوشنبه، این کشور گواه اعتراض های اندکی بود که تا دو روز، کاملاً پایان خواهند یافت.

این کشور از پشتیبانی ایالات متحده از معترضان ایرانی نیز انتقاد می‌کند.

در سه روز اخیر، انترنت در ایران قطع است و از اوضاع این کشور اطلاع دقیقی در دست نیست؛ اما برخی از رسانه ها از ادامه اعتراض ها در برابر افزایش بهای نفت در این کشور خبر داده اند. 

با این همه، ایران از پایان یافتن این اعتراض ها در آینده نزدیک سخن می گوید.

علی ربیعی، سخنگوی حکومت ایران، گفت: «ما امروز بیش از هشتاد درصد نسبت به دیروز وضعیت ما وضعیت آرامی داشتیم. مسئله ای داشتیم. یک مسایل جزیی مانده. تا فردا و پس فردا ما مسایل خاصی از جهت اختشاش گری نخواهیم داشت.»

ایران می گوید که در روزهای های اخیر، افراد نقاب پوش و مسلح، دست به خشونت زده اند.

تهران این افراد را وابسته به خارج، به ویژه ایالات متحده و عربستان می داند و از پشتیبانی وزیر خارجه امریکا از معترضان انتقاد می کند.

اما ایالات متحده امریکا که با حکومت ایران اختلاف های بزرگی دارد و ایران را به پشتیبانی از هراس افگنی متهم می سازد، از این اعتراض ها حمایت می کند. 
وزیر خارجه امریکا می گوید که مردم ایران باید حق اعتراض را داشته باشند. 

مایک پومپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، گفت: «ایالات متحده، اعتراض های جاری را در یاران از نزدیک زیر نظر دارد. ما هر گونه خشونت را از سوی رژیم ایران در برابر مردم این کشور نکوهش می کنیم و از گزارش ها در باره تلفات نگران استیم.»

وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که ایران باید به مردمش حق اعتراض های صلح آمیز را بدهد و انترنت را وصل بسازد.

او همچنان به علت از سرگیری غنی سازی یورانیم در تاسیسات هسته یی فرد، از ملغا شدن معافیت تحرم های امریکا بر این تاسیسات از پانزدهم ماه دسمبر سال روان خبر می دهد. 

ایران، پیشنهادهای ایالات متحده را برای گفتگو رد کرده است. 

آقای پومپیو گفت: «تنها راه دوامدار، مذاکرات فراگیر است تا به تمامی تهدیدهای ایران رسیده گی شود. اقدام اخیر ایران تلاش آشکار دیگری برای اخاذی هسته یی است که به عمیقتر شدن انزوای سیاسی و اقتصادی ایران در جهان خواهد انجامید.»

در چهار روز اخیر که ایران گواه اعتراض های خشونت بار ضد افزایش بهای نفت بوده است، از مرگ ده ها تن خبر داده شده است؛ اما حکومت ایران آن را به گونه رسمی تایید نکرده است.

رییس جمهور و مقام های دیگر ایرانی گفته اند که مردم حق اعتراض صلح آمیز را دارند؛ اما تاکید ورزیده اند که با خرابکاران و اغتشاش گران، برخورد خواهد شد.

به گفته منابع رسمی ایرانی، در اعتراض های اخیر این کشور بیش از هشتاد هزار تن سهم داشتند که بیش از یک هزار تن شان بازداشت شده اند.

هم‌رسانی کنید